F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domki letniskowe
Domki Słoneczny Brzeg
Dąbki

Domki Słoneczny Brzeg
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Urząd Gminy » Przemoc domowa
« Strona główna
Powrót »

INFORMATOR - PRZEMOC DOMOWA

 

Jeśli Ty lub ktoś z Twojego otoczenia jest ofiarą przemocy domowej nie wstydź się prosić o pomoc. Przemoc domowa występuje we wszystkich grupach społecznych i oznacza:

jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

 • narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
 • naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
 • powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
 • ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
 • istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przemoc domowa jest przestępstwem ściganym przez prawo i podlega karze!

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Darłowie działa Zespół Interdyscyplinarny zajmujący się przeciwdziałaniem przemocy domowej w ramach procedury Niebieskiej Karty.

Sytuację przemocy domowej można zgłaszać do tut. Ośrodka osobiście lub pod numerem telefonu: 94-314-16-50, 602-751-350.

Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny mogą być:

 • małżonkowie, także w przypadku, gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, oraz jego wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
 • wstępni i zstępni oraz ich małżonkowie,
 • rodzeństwo oraz ich wstępni, zstępni i ich małżonkowie,
 • osoby pozostające w stosunku przysposobienia i jej małżonka oraz ich wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie,
 • osoby pozostające obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz ich wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie,
 • wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie,
 • osoby pozostające obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania,
 • małoletni, wobec których jest stosowana przemoc domowa,
 • osoby stosujące przemoc domową tj. pełnoletni, którzy dopuszczają się przemocy domowej wobec ww osób.

Uruchomienie procedury Niebieskiej Karty przez Zespół Interdyscyplinarny może nastąpić w wyniku:

 • zgłoszenia rodziców, współmałżonka lub innych osób dorosłych,
 • zgłoszenia informacji przez dziecko,
 • informacje uzyskane od członków społeczności lokalnej.

Jeżeli jesteś osobą doznającą przemocy domowej Masz prawo do żądania wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty” przez:

 • przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej /MOPS, GOPS, PCPR/,
 • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • policji,
 • oświaty /szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne/,
 • ochrony zdrowia /lekarz, pielęgniarka/.

Jeżeli jesteś ofiarą lub świadkiem występowania zagrożenia lub podejrzenia stosowania przemocy domowej:

 • powiadom Policję: 997, 112 lub Prokuraturę Rejonową w Sławnie ul. Powstańców Warszawskich 4, 76-100 Sławno,
 • w razie doznania obrażeń ciała zgłoś się do lekarza w celu udzielenia Ci pomocy medycznej oraz żądaj wystawienia bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy domowej,
 • bezpłatną poradę prawną, wsparcie psychologiczne można uzyskać pod numerem 801-12-00-02 Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” /poniedziałek-piątek 8.00-16.00/,
 • jeśli jesteś dzieckiem zadzwoń pod numer 116 111 Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży /linia bezpłatna, czynna całodobowo/,
 • kompleksową pomoc Możesz uzyskać zgłaszając się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie po poradę u:
  • konsultanta ds. poradnictwa rodzinnego i pomocy dla ofiar przemocy w tym prawnego,
  • konsultanta, terapeuty i mediatora wspierania rodziny,
  • pracownika socjalnego.

Poradnictwo specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz w sprawie realizacji Programu Korekcyjno Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową oraz programu Psychologiczno – Terapeutycznego dla osób Stosujących przemoc domową realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a.

 

Do pobrania:

 

Więcej informacji znajdziesz tutaj >>>

 

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/SkrytkaESP
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
pon. 7:30 - 15:30, wto.-pią. 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon.-pią. 7:30 - 14:00
Deklaracja dostępności
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 10 1020 2791 0000 7602 0333 3333
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE i krajowe
Jednostki