F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Kwatery prywatne
Mikołajek Nadmorski - Niewadził Grażyna
Dąbki

Mikołajek Nadmorski - Niewadził Grażyna
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Liczba znalezionych artykułów: 3491
◄ Nowsze artykuły | od 1 do 20 z 3491 | Starsze artykuły ►
« Strona główna
Powrót »
2020-11-27 12:18:10 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Wspólne posiedzenie komisjiZapraszam na wspólne posiedzenie następujących komisji: Komisji Gospodarki Gminnej, Finansów i Budżetu, Komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej, Komisji Prawa, Opieki Społecznej i Zdrowia. Posiedzenie odbędzie się w dniu 30 listopada 2020 roku o godzinie 8:00 w trybie zdalnym (onli...
2020-11-27 12:06:14 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
XXVII sesja Rady Gminy Darłowo VIII kadencjiDziałając zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 30 ust. 3 Statutu Gminy Darłowo (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 50, poz. 845; z 2008 r. Nr 35, poz. 701; z 2009 r. Nr 52, poz. 1337; z 2010 r. Nr 82, poz. 1549, z 2015 ...
2020-11-25 12:46:29 - Ogłoszenia - Agnieszka Glinka
Informacja z otwarcia ofert na zakup i dostarczenie wyposażenia do żłobka w ramach projektu pn. Pierwszy żłobek w gminie Darłowo ZP.271.276.2020 Darłowo, dnia 25.11.2020 r. Informacja z otwarcia ofert   Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 25.12020 r. o godz...
2020-11-19 16:33:24 - Ogłoszenia - GOPS
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Darłowo na 2021 rokZARZĄDZENIE NR KW.0050.136.2020 WÓJTA GMINY DARŁOWO z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Darłowo na 2021 rok. Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia...
2020-11-19 13:58:21 - Ogłoszenia - Agnieszka Glinka
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ nr 2 - Zakup i dostarczenie wyposażenia do żłobka w ramach projektu pn. Pierwszy żłobek w gminie Darłowo (nr sprawy: ZP.271.276.2020) ZP.271.276.2020 Darłowo, dnia 19.11.2020 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ nr 2   Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostarczenie wyposażenia do żłobka w ramach projektu pn. Pierwszy żłobek w gminie Darłowo” (nr s...
2020-11-18 13:09:28 - Ogłoszenia - Zbigniew Skarboń
Darmowe grupy wsparcia online dla mieszkańców woj. zachodniopomorskiego - GrupaWsparcia.pl i ADRA PolskaFundacja ADRA Polska i należący do niej portal Grupawsparcia.pl wraz z partnerem akcji: Fundacją PZU serdecznie zapraszają mieszkańców województwa zachodniopomorskiego do udziału w grupach wsparcia online w celu zadbania o kondycję psychiczną i ogólne samopoczucie. Możliwe jest również przeprowadzenie indywidualnego pora...
2020-11-17 14:24:52 - Ogłoszenia - Wioleta Romańczuk
Procedura postępowania dla osób bezdomnych przebywających na terenie gminy DarłowoKIEROWANIE OSÓB BEZDOMNYCH DO PLACÓWEK   Po rozeznaniu sprawy odpowiednie służby kierują osoby bezdomne do: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie, ul. o. D. Tynieckiego 2 placówek dla osób bezdomnych, szpitala – osoby wymagające pomocy lekarskiej, izby wytrzeźwień, osoby których sta...
2020-11-17 12:56:42 - Ogłoszenia - Agnieszka Glinka
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ nr 1 - Zakup i dostarczenie wyposażenia do żłobka w ramach projektu pn. Pierwszy żłobek w gminie Darłowo (nr sprawy: ZP.271.276.2020)Ogłoszenie nr 540228887-N-2020 z dnia 17-11-2020 r. Darłowo: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 608978-N-2020 Data: 10/11/2020 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Darłowo, Krajowy numer identyfikacyjny 33092091400000, ul. ul. J.H.Dąbro...
2020-11-16 11:59:47 - Aktualności - Emil Gawęda
Refulacja plaży w Wiciu Urząd Morski w Szczecinie przystąpił do sztucznego zasilenia brzegu morskiego na plaży w Wiciu. Plaża zostanie zasilona 70 000 m3 refulatu na długości około 2 km. Spowoduje to zabezpieczenie brzegu morskiego oraz znaczne poszerzenie przedwydmia. Koszt refulacji poniesiony przez Urząd Morski to ponad 2 mln  zł. Dziękuję bardzo za wysłuchanie...
2020-11-13 14:10:06 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Ogłoszenie o wyborze oferty na zakup lekkiego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP SłowinoZP.271.265.2020 Darłowo, 13.11.2020 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY   Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  z późn. zm.) Gmina Darłowo, ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo działająca w imieniu i na rzecz Zamawiaj...
2020-11-13 13:46:07 - Aktualności - Emil Gawęda
Konkursy ekologiczne - Dbasz o środowisko, Dbasz o SiebieZapraszamy do udziału w konkursach ekologicznych 🌍 Dbasz o środowisko, Dbasz o Siebie 💚💚 ➡️konkurs plastyczny 🎨przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z klas 1️⃣-3️⃣ ➡️konkurs wiedzy 📝 przeznaczony jest dla uczniów szkól podstawowych z klas 4️⃣-8️⃣ Oby wziąć udział w konkur...
2020-11-13 11:48:11 - Aktualności - Emil Gawęda
Nowy sprzęt dla jednostek OSP z trenu Gminy DarłowoTrzy jednostki OSP z Kowalewic, Krup i Starego Jarosławia otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Mały Strażak realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. W ramach złożonych wniosków jednostki zakupiły sprzęt i uzbrojenie osobiste ratowników m.in. ubrania specjalne, hełmy, buty. Łączna wartość projektu wyn...
2020-11-13 09:08:51 - Aktualności - Emil Gawęda
Bezpieczeństwo na kąpieliskachCentrum Sportów Wodnych w Dąbkach wzbogaciło się o nowy sprzęt. W ramach poprawy bezpieczeństwa funkcjonowania kąpielisk na terenie Gminy Darłowo został zakupiony quad. Trafi on na wyposażenie ratowników pracujących na naszych plażach w sezonie letnim. Quad usprawni ratownikom patrolowanie ponad 25 kilometrowego odcinka naszych plaż...
2020-11-12 14:55:53 - Ogłoszenia - Ewa Świtalska
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Darłowo – etap VIIIGmina Darłowo informuje, ze w 2020 roku uzyskała pomoc finansową na  zadanie p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Darłowo – etap VIII”, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkie...
2020-11-12 14:28:14 - Ogłoszenia - Aleksandra Filipek
Konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Darłowo na lata 2021-2027ZARZĄDZENIE NR KW.0050.134.2020 WÓJTA GMINY DARŁOWO z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Darłowo na lata 2021-2027 Na podstawie art. 16b ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (...
2020-11-12 11:30:25 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Ogłoszenie o wyborze oferty na budowę i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią w ramach projektu pn. Pierwszy żłobek w gminie Darłowo ZP.271.245.2020 Darłowo, 12.11.2020 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY   Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  z późn. zm.) Zamawiający (Gmina Darłowo) informuje, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zam&oacut...
2020-11-12 11:15:14 - Aktualności - Maciej Rudnikowski
Bezpłatna aplikacja mobilna MOJA OKOLICA - Skorzystaj !Szanowni Państwo, sytuacja w jakiej się teraz znajdujemy ukazuje jak ważne jest budowanie silnych więzi społecznych, wzajemne wsparcie sąsiedzkie i dostęp do rzetelnych informacji. Z myślą o tym,  wdrażamy dedykowaną aplikację, która będzie w stanie zapewnić wspomniane wyżej funkcje a do tego stanie się narzędziem ułatwiaj...
2020-11-12 10:38:06 - Aktualności - Małgorzata Parysiak
Dzień Niepodległości 11 listopada w 102 rocznicę odzyskania niepodległości Wójt Gminy Darłowo Radosław Głażewski oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Darłowo Ignatowicz Henryk w imieniu mieszkańców i samorządu Gminy Darłowo złożyli kwiaty pod pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskieg w Darłowie.   ...
2020-11-10 14:34:20 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Wspólne posiedzenie komisjiZapraszam na wspólne posiedzenie następujących komisji: Komisji Gospodarki Gminnej, Finansów i Budżetu, Komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej, Komisji Uzdrowiskowej, Posiedzenie odbędzie się w dniu 17 listopada 2020 roku o godzinie 9:00 w trybie zdalnym (online).   ...
2020-11-10 14:31:24 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
XXVI sesja Rady Gminy Darłowo VIII kadencjiDziałając zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) i § 30 ust. 3 Statutu Gminy Darłowo (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 50, poz. 845; z 2008 r. Nr 35, poz. 701; z 2009 r. Nr 52, poz. 1337; z 2010 r. Nr 82, poz. 1549, z 2015 r. poz. 1077, p...
Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki