F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Agroturystyka
Rancho u Jarka
Jeżyce

Rancho u Jarka
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Odpady komunalne » Segregacja / Recykling
« Strona główna
Powrót »

 

ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI - SUROWCAMI WTÓRNYMI:

 

Segregacja odpadów-spotkania z mieszkańcami

 1. Przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i innych, które uległy zabrudzeniu, należy przed włożeniem do pojemnika lub worka pozbawić resztek substancji oraz wyrobów (jeśli konieczne - opłukać niewielką ilością zimnej wody). 

 2. Z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić, można je ponownie nakręcić po zgnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną objętość. 

 3. Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do worka.

 

Dlaczego należy segregować śmieci?

Wszyscy wytwarzamy śmieci, dlatego ich zbiórka u źródła jest sprawą każdego z nas. Segregowanie odpadów pozwala ograniczać eksploatację surowców naturalnych - drzew, piasku, wapnia, rud metali. Z odzyskanych surowców ponownie wytwarzane są: szkło, metal, papier oraz regranulat PET służący m.in. do produkcji polarów, włókien sztucznych czy paliw alternatywnych.

 

Jak segregować?

Znalezione obrazy dla zapytania segregacja śmieci

 

Do ŻÓŁTYCH worków wrzucamy opakowania z tworzyw sztucznych, metali oraz wielomateriałowe, np.:

 • WOREK ŻÓŁTY PET: plastikowe butelki po napojach i zakrętki;
 • WOREK ŻÓŁTY: plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach), plastikowe torebki, puszki po konserwach i napojach, kapsle, opakowania z metali kolorowych, kartony po mleku, sokach.

PAMIĘTAJ! PLASTIKOWE BUTELKI POWINNE BYĆ ZGNIECIONE I BEZ ZAKRĘTEK.

Do ŻÓŁTYCH worków nie wolno wrzucać!!!

 • pojemników i butelek z zawartością; butelek i pojemników po smarach i olejach; zabawek z bateriami; puszek po farbach.

 

Do worka NIEBIESKIEGO wrzucamy papier, np.:

 • gazety, zeszyty, katalogi; zniszczone książki, torby i opakowania papierowe, tekturę i kartony, papier szkolny i biurowy.

Do worka NIEBIESKIEGO nie wolno wrzucać!!!

 • kartony po mleku i sokach, papieru lakierowanego i foliowanego, papieru zatłuszczonego i silnie zabrudzonego.

 

Do worka ZIELONEGO wrzucamy szkło, np.:

 • butelki po napojach i żywności bez zakrętek (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), szklane słoiki bez zakrętek, szklane opakowania po kosmetykach, kolorowe butelki bez zakrętek.

Do worka ZIELONEGO nie wolno wrzucać!!!

 • porcelany, ceramiki, doniczek, luster, szkła żaroodpornego; żarówek, lamp neonowych, szyb samochodowych i okiennych.

 

Do worka BRĄZOWEGO na odpady BIO wrzucamy, np.:

 • resztki żywności; skorupki jajek; łupiny orzechów; fusy po kawie, herbacie; czerstwy chleb; owoce spadłe z drzew; liście, chwasty; drobne gałązki; trociny.

Do worka BRĄZOWEGO nie wolno wrzucać!!!

 • zepsutej żywności; mięsa, kości, resztek jedzenia w płynie; odchodów zwierzęcych; popiołu z węgla kamiennego, papierosów; roślin i owoców z oznakami chorób roślinnych; pełnych worków z odkurzacza.

 

Jak postępować z odpadami zielonymi?

Znalezione obrazy dla zapytania kompostownik

Odpady z pielęgnacji ogródków należy umieszczać w kompostowniku przydomowym. Można tam również umieszczać odpady kuchenne pochodzenia roślinnego. Kompostowanie w gospodarstwach domowych jest prostą, najtańszą i zgodną z naturalnymi procesami metodą zmniejszania ilości odpadów organicznych pochodzenia roślinnego. Dzięku segregacji „u źródła”, odpady kuchenne pochodzenia roślinnego nie trafiają do pojemnika na komunalne odpady zmieszane, a otrzymany materiał można wykorzystać w ogrodach, jako nawóz organiczny.

 

Co robić z odpadami „problemowymi”?

Przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, biodegradowalne, popiół z palenisk domowych, oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, odbierane będą przez mobilny punkt zbiórki odpadów i/lub przyjmowane nieodpłatnie (za wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych) w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Krupy 72.

 

Czy przed wyrzuceniem należy myć zużyte opakowania?

Nie powinno się myć opakowań, o ile firma wywozowa wyraźnie tego nie zaleca. Pamiętajmy, że mycie opakowań powoduje zwiększone zużycie wody. Opakowania należy jednak opróżniać (nie wyrzucajmy do śmieci w połowie pełnego słoika z dżemem).

 

Czy przed wyrzuceniem należy usuwać etykiety z butelek i słoików?

Nie powinno się usuwać etykiet, jeśli wymaga to użycia wody. Jeśli na etykiecie znajduje się informacja, że etykieta wykonana jest z folii termokurczliwej (PVC) należy ją zdjąć. Zdjęta folia PVC nie nadaje się do recyclingu, należy ją wrzucić do śmieci zmieszanych.

 

Co jeśli inni mieszkańcy bloku nie będą segregować śmieci?

Mieszkańcy bloków korzystają ze wspólnych pojemników do zbierania odpadów. Jeżeli część mieszkańców nie segreguje odpadów, wówczas naliczana jest opłata według wyższej stawki, ustalonej przez radę gminy (tzn. stawki za odpady zmieszane).

 

Czy wyrzucając odpady papierowe należy usuwać zszywki do papieru, okładki od bindowania itp.?

Małe elementy takie jak zszywki można pozostawić – w papierni, gdzie odpady są przetwarzane w formę płynną, nie będzie to stanowiło problemu. Duże elementy jak np. okładki, ramki od kalendarzy itp. powinny zostać oddzielone.

 

Do którego pojemnika należy wyrzucić odpad wykonany z gumy, kauczuku itp.?

Śmieci wykonane z gumy czy z kauczuku należy wyrzucać do pojemników na tworzywa sztuczne, metale oraz wielomateriałowe (kolor żółty).

 

Czy butelki PET i nakrętki od butelek trzeba segregować osobno?

Butelki PET (najlepiej odkręcone zgniecione) i nakrętki od butelek wyrzucamy razem do pojemnika na tworzywa sztuczne (kolor żółty PET). Pamiętajmy jednak, iż nakrętki często są zbierane w akcjach charytatywnych, gdzie często - w zamian za nie, kupowane są wózki inwalidzkie. Warto więc magazynować je u siebie, aby móc podarować je potrzebującym.

 

Co należy wrzucać do odpadów zmieszanych?

Do pojemnika na odpady zmieszane należy wrzucać to, czego nie można odzyskać i co nie powinno trafić do pojemników na surowce wtórne. Ale nie wszystko powinno tam trafić… Do odpadów zmieszanych nie powinno się wrzucać: odpadów niebezpiecznych: baterii, akumulatorów, lekarstw, odpadów medycznych, świetlówek, opakowań po środkach ochrony roślin itp.; elektrośmieci, odpadów gabarytowych.

Plik do pobrania: worki do segregacji

 

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Informujemy, że od 1 lipca 2013 roku gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o., Krupy 72, 76-150 Darłowo.

Punkt zlokalizowany jest w Krupach 72, 76-150 Darłowo (przy nieczynnym składowisku odpadów). Czynny jest w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00.

Tel. kontaktowy: 605 211 777

W ramach ponoszonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami, nieodpłatnie przyjmowane są następujące rodzaje odpadów komunalnych powstających w gospodarstwie domowym (w każdej ilości):Znalezione obrazy dla zapytania gzgk darłowo

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony;
 • chemikalia i opakowania po chemikaliach;
 • przeterminowane leki;
 • odpady odzieży i tekstyliów;
 • odpady zielone;
 • odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone;
 • inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych;
 • papier i tektura; metal; tworzywa sztuczne; szkło; opakowania wielomateriałowe; inne odpady komunalne.

Przekazując odpady problemowe do PSZOK, będziesz miał gwarancję, że zostaną one właściwie i bez szkody dla środowiska zagospodarowane, co w rezultacie przyczyni się do zwiększenia efektów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. PSZOK będzie funkcjonować w ramach ponoszonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do pobrania ulotka: PSZOK

 

SENS RECYKLINGU.

Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z plastiku, szkła, papieru oraz aluminium i innych metali, czyli tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać. Posegregowane przestaje być śmieciem – staje się wartościowym surowcem.

 

Recykling zaczyna się w domu.

Za każdym razem, kiedy otwieramy szafkę pod zlewem, stajemy przed istotną decyzją: odzyskać czy zmarnować cenne surowce. Jeżeli oddzielimy odpady surowcowe od resztek jedzenia, to mają one szansę stać się nową ławką w parku, gazetą, watą szklaną czy rowerem.

 

Segregacja ma sens.

Znalezione obrazy dla zapytania recykling a ochrona środowiska

Jeden z najpowszechniejszych mitów na temat segregacji śmieci to przekonanie, że posegregowane odpady trafiają do jednej śmieciarki, która wszystko miesza, więc nasza praca w domu idzie na marne – tymczasem to się zmieniło. Nowoczesne pojazdy odbierające posegregowane odpady mają zazwyczaj podział na różne przegrody, do których trafiają poszczególne odpady. Inne rozwiązanie to odbieranie każdego typu odpadów przez inną śmieciarkę. Segregowanie odpadów przynosi korzyści finansowe – segregując, płacimy mniej za odbiór śmieci. Jeśli będziemy pozbywać się odpadów jedynie w formie zmieszanej, rachunek za odbiór śmieci będzie wyższy. Rezygnując z segregowania, każdorazowo, razem z workiem wypełnionym odpadami zmieszanymi, wyrzucamy do śmieci równowartość 2 zł. Recykling pozwala na oszczędność energii, surowców i środowiska naturalnego. Każda wykorzystana ponownie szklana butelka to oszczędność energii potrzebnej do oświetlenia pokoju żarówką przez 4 godziny. Przetworzenie tony aluminium to oszczędność 4 ton boksytu i 700 kilogramów ropy naftowej. Poddane recyklingowi odpady to także mniej wysypisk. O recyklingu warto pomyśleć już na etapie zakupów. Kupuj tylko tyle, ile naprawdę potrzebujesz. Weź na zakupy torbę wielorazowego użytku. Unikaj produktów jednorazowych i zbędnych opakowań. Wybieraj produkty w opakowaniach, które nadają się do recyklingu, albo są wykonane z materiałów biodegradowalnych. Zanim kupisz kolejny produkt, zwróć uwagę, czy materiał, z którego został wykonany, nadaje się do recyklingu.

 

Recykling a gospodarka.

Dzięki recyklingowi zmniejszamy także zużycie surowców, których zasoby są ograniczone i emisję szkodliwych substancji do środowiska. Recykling jest ważnym elementem gospodarki krajów rozwiniętych, gdyż umożliwia wytwarzanie nowych produktów przy użyciu znacznie mniejszej ilości surowców i energii. Nowe miejsca pracy powstają głównie w branży gospodarowania odpadami, w tym m.in. przedsiębiorstwach odbierających i segregujących odpady, jak i firmach zajmujących się ich przetwarzaniem.

W chwili obecnej przetwarzanie odpadów i inwestowanie w odnawialne źródła energii należą do najprężniej rozwijających się sektorów, pomimo panującego kryzysu gospodarczego. Według danych Eurostatu w czasie kiedy na świecie szalała recesja, liczba tzw. „zielonych” miejsc pracy wzrosłą o 20%. Z tego względu Unia Europejska zakłada, że skoncentrowanie się na recyklingu i innych, ekologicznych modelach biznesu będzie w najbliższym czasie kluczowe dla osiągnięcia zrównoważonego wzrostu. Wstępne szacunki UE wskazują na to, że do 2020 r. możliwe jest utworzenie 20 mln miejsc pracy w zielonej gospodarce. Ze względu na coraz większy popyt w gospodarkach krajów rozwijających się, ceny surowców i energii będą rosnąć. Jednocześnie śmieci są stałym i „odnawialnym” źródłem surowców i energii, z których nasza gospodarka może i powinna korzystać.

 

Co powstaje z recyklingu?

Szkło i aluminium podlegają recyklingowi w 100%, można je też przetwarzać nieskończoną ilość razy. W przypadku aluminium jest to o tyle ważne, że produkcja aluminium z rud jest relatywnie droga, a złoża boksytu nie odnawiają się. Dzięki recyklingowi szkła możemy ograniczyć zużycie piasku, dolomitu i sody. Wprowadzając tylko jedną szklaną butelkę do wtórnego obiegu, ograniczamy zużycie energii równe 4 godzinom pracy 100 watowej żarówki! Tymczasem statystyczny mieszkaniec Polski wyrzuca do pojemników na odpady zmieszane aż 56 szklanych opakowań rocznie. Warto zmienić przyzwyczajenia i śmiecić mniej. Tworzywa sztuczne powstają z pochodnych ropy naftowej. Zamiast zużywać ropę, której zasoby są ograniczone i której wydobycie jest bardzo kosztowne, tworzywa sztuczne można ponownie wykorzystać – jako wysokokaloryczne źródło energii lub jako surowiec wtórny. Np. z 35 popularnych butelek PET można wyprodukować bluzę z polaru. Plastik może być też przetwarzany na innego rodzaju ubrania specjalistyczne lub sportowe, powstają z niego także namioty, plecaki czy buty. Aby uratować jedno drzewo, wystarczy 59 kg makulatury.

 

Recykling a ochrona przyrody.

Znalezione obrazy dla zapytania recykling a ochrona środowiska

Recykling to oszczędność ograniczonych zasobów naturalnych, a także zmniejszenie szkodliwego wpływu na środowisko. Dla przykładu, recykling aluminium pozwala ograniczyć zanieczyszczenie wody o 97% w porównaniu z cyklem produkcji z rudy. Równocześnie oznacza obniżenie o 95% emisji trujących gazów do atmosfery. Co więcej, przynosi oszczędność ropy naftowej i zużycia energii nawet do 95%. Dzięki recyklingowi jest też mniej wysypisk. Choć bezpośredni koszt wywozu śmieci na składowisko jest tańszy niż ich przetwarzanie, to jednak faktyczne wydatki związane z utrzymywaniem składowisk, ograniczaniem ich wpływu na środowisko i rekultywację przyległych do nich obszarów są znacznie wyższe.

 

Drugie życie starych przedmiotów.

W ostatnim czasie coraz więcej ludzi poszukuje możliwości maksymalnego przedłużenia życia raz wyprodukowanych rzeczy. Motywacje są różne - może to być forma zabawy, czasami jest to konieczność. Część osób manifestuje w ten sposób, że troszczy się o środowisko naturalne. Tak naprawdę, jedynie od naszych pomysłów i wyobraźni zależy, w jaki sposób wykorzystamy stare przedmioty. Meble, ubrania, butelki czy puszki mogą dowolnie przeistaczać się w nowe twory.

Innym rozwiązaniem jest wymiana zbędnych rzeczy. Nie potrzebujesz swojej starej kanapy? Oddaj ją w dobre ręce. To samo tyczy się sprzętu RTV/AGD. Nie każdy może sobie pozwolić na kupno nowej lodówki lub pralki. Dzięki wymianie, Ty pozbędziesz się kłopotu, a ktoś inny ucieszy się z prezentu. Wymieniając, naprawiając i pożyczając przedmioty dajesz im szansę na ich drugie życie.

 

Czy wiesz, że?

 

Tworzywa sztuczne

 • tworzywa sztuczne, tzw. plastik wytwarza się z ropy naftowej, spalanie ich w piecach domowych prowadzi do powstawania wysoce trujących (powodujących m.in. alergie i astmę) oraz rakotwórczych substancji, tj. dioksyny i furany;
 • butelka plastikowa rozkłada się w ziemi około pięćset lat, guma do żucia po pięciu latach, a niedopałki papierosów po dwóch latach;
 • każda butelka poddana recyklingowi pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do świecenia 100 watowej żarówki przez 4 h;
 • z butelek plastikowych (PET) wytwarza się włókna i przędze (dywany, polary), płyty i folie (tacki, pojemniki, pudełka), meble, części wyposażenia wnętrz samochodów, itp.;
 • butelki, torebki śniadaniowe bądź torby na zakupy stanowią ok. 7% masy wszystkich śmieci, ale zajmują dużo miejsca, niemal 30% wszystkich odpadów.

Metal

 • wyprodukowanie 6 puszek ze złomu aluminiowego daje oszczędność energii równoważną energii uzyskanej ze spalenia 1 litra benzyny;
 • w Polsce rocznie zużywa się 400 milionów aluminiowych puszek, które można powtórnie przetworzyć oraz wykorzystać i to nieskończenie wiele razy. Sześć puszek ze złomu to oszczędność energii równej spaleniu jednego litra paliwa.

Szkło

 • produkty ze szkła (butelki, słoiki itp.) w 100% nadają się do ponownego przetworzenia;
 • każdy z nas wyrzuca rocznie 56 opakowań szklanych nadających się do recyklingu;
 • jeżeli każdy z nas wyrzuci na śmietnik tylko jeden słoik to na wysypisko w całej Polsce trafi rocznie 10 tys. ton szkła;
 • szkło nie ulega rozkładowi, może jednak być przetwarzane nieograniczoną ilość razy;
 • z odzyskanej stłuczki szklanej można wyprodukować nowe butelki, włókna izolacyjne, watę szklaną i wiele innych produktów.

Papier

 • wyprodukowanie 1 tony papieru wymaga ścięcia 17 drzew;
 • ponowny przerób stosu gazet o wysokości 125 cm pozwala na uratowanie 6 metrowej sosny;
 • jedna sześćdziesięcioletnia sosna produkuje tyle tlenu w ciągu doby, ile wynosi dobowe zapotrzebowanie trzech osób, czyli około 1350-1800 litrów;
 • ze 100 ton makulatury można wytworzyć aż 90 ton papieru, co pozwala zaoszczędzić ok. 1530 drzew;
 • hektar lasu liściastego jest w stanie wyprodukować około siedemset kilogramów tlenu, czyli dobowe zapotrzebowanie dla około dwu i pół tysiąca ludzi;
 • każda tona odzyskanej makulatury pozwoli zaoszczędzić 1200 litrów wody w papierni i 2,5 m3 powierzchni środowiska.

Woda

 • jeden nieszczelny, lekko kapiący kran powoduje, że w ciągu doby wycieka około 36 litrów wody. Nieszczelna spłuczka w WC powoduje wyciek w ciągu dnia około 720 litrów wody, a rocznie - 260 m3 wody;
 • 1 litr zużytego oleju silnikowego wylany do rzeki lub kanalizacji jest w stanie zanieczyścić 1 milion litrów wody

 

Odpady pochodzące z działalności rolniczej.

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować odpady z prowadzonej działalności rolniczej. Musi zlecić zagospodarowanie odpadów typu folia (np. opakowania po nawozach, środkach ochrony roślin, folie kiszonkowe, opakowania typu Big-Bag), siatka do owijania balotów i sznurek czy zużyte opony rolnicze podmiotowi – firmie posiadającej odpowiednie zezwolenie na ich zagospodarowanie.

Odpady rolnicze nie są odpadami komunalnymi. Nie można ich gromadzić i składować razem z odpadami komunalnymi pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Niedopuszczalne jest ich porzucanie w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania lub spalanie w domowych piecach. 

Należy przekazać je przedsiębiorcy posiadającemu odpowiednie zezwolenie. Zakłady zajmujące się przyjmowaniem i zagospodarowaniem odpadów z działalności rolniczej zazwyczaj świadczą te usługi odpłatnie.

Przedsiębiorcy zajmujący się zagospodarowaniem odpadów pochodzących z działalności rolniczej w naszym regionie:

 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 112 w Słupsku. Rodzaje zagospodarowywanych odpadów oraz cennik świadczonych usług dostępny jest na stronie internetowej http://pgkslupsk.pl/cennik.html;
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Polanowskiej 43 w Sławnie wyłącznie w zakresie zagospodarowania zużytych opon rolniczych;
 • AgroOPC Piotr Śliski, Izdby 5 88-300 Mogilno, NIP: 5571605199 REGON: 341390110, adres e-mail: odpady@agroopc.com;
 • BERTI Sp.J. Ryszarda Niewińska, Waldemar Niewiński, Mirosław Zając ul. Miła 1 70-813 Szczecin NIP 852-000-15-01 REGON 810033372, adres e-mail: biuro@berti.szczecin.pl;
 • Recykler Szczecin, ul. Narzędziowa 13, 70-807 Szczecin, NIP: 853-141-03-44, Regon: 320292176, adres e-mail: p.kedzierski@recykler.szczecin.pl;
 • REMONDIS Szczecin Sp. z o.o., ul. Janiny Smoleńskiej ps. "Jachna" 35, 71-005 Szczecin, REGON: 810452985, NIP: 852-00-14-018, adres e-mail: dariusz.dziegielewski@remondis.pl, szczecin@remondis.pl;
 • CityRecycling, ul. Stołczyńska 90, 71- 869 Szczecin, NIP. 8512853945. Copy ; REGON: 321332759 – adres e-mail: biuro@cityrecycling.pl;
 • Rol-Plast Recykling, ul. Cmentarna 5, 66-500 Strzelce Krajeńskie, Regon: 388465066, NIP: 5571705050 – adres e-mail odpady@rol-plast.com.

 

Do pobrania:

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/SkrytkaESP
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
pon. 7:30 - 15:30, wto.-pią. 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon.-pią. 7:30 - 14:00
Deklaracja dostępności
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 10 1020 2791 0000 7602 0333 3333
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE i krajowe
Jednostki