F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domy wczasowe
Dom Bałtycki
Wicie

Dom Bałtycki
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Odpady komunalne » Harmonogram wywozu
« Strona główna
Powrót »

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych obowiązujący od 1 czerwca 2024 r. do 30 września 2024 r.

 

ODPADY ZMIESZANE I SEGREGOWANE


ECO Harmonogram - Odbiór odpadów 

 

Odbiorcą odpadów stałych, wyłonionym w przetargu, jest Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. (Krupy 72, 76-150 Darłowo).

 

Jeżeli dzień wywozu odpadów przypada w dzień świąteczny, wywóz odpadów będzie odbywał się w dniu roboczym poprzedzającym datę wywozu wynikającą z harmonogramu. Prosimy, aby w wymienione dni wystawiać pojemniki i worki do drogi publicznej (najpóźniej do godz. 7.00). Odbierane będą tylko pełne worki z odpadami segregowanymi. Zużyty sprzęt elektryczny, świetlówki, elektronarzędzia oraz odpady wielkogabarytowe odbierane będą minimum raz w roku w każdej miejscowości przez mobilny punkt zbiórki odpadów. Szczegółowe terminy zbiórki zostaną ogłoszone w Sołectwach oraz na stronie UG Darłowo. Odpady odbierane będą wyłącznie z pojemników i worków z naklejoną etykietą (kodem kreskowym) oraz zawiązane. NIE ODBIERAMY ODPADÓW POZA POJEMNIKIEM LUB WORKIEM.

Odpady zielone, zużyte baterie, przeterminowane leki, gruz oraz inne odpady wymienione w gminnym regulaminie utrzymania czystości i porządku, przyjmowane są w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00 w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Krupy 72. Ponadto, nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Krupy 73 przyjmuje ww. odpady w każdą środę i sobotę od godziny 9.00 do 17.00.

 

 

 

Dzięki Państwa zaangażowaniu w selektywną zbiórkę odpadów komunalnych możemy wspólnie zwiększyć poziom recyklingu i przyczynić się do polepszenia jakości naszego środowiska.

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/SkrytkaESP
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
pon. 7:30 - 15:30, wto.-pią. 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon.-pią. 7:30 - 14:00
Deklaracja dostępności
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 10 1020 2791 0000 7602 0333 3333
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE i krajowe
Jednostki