F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domki letniskowe
EL-DAR
Bobolin

EL-DAR
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Liczba znalezionych artykułów: 1937
◄ Nowsze artykuły | od 1 do 20 z 1937 | Starsze artykuły ►
« Strona główna
Powrót »
2023-11-23 14:48:20 - Ogłoszenia - Justyna Konopka
Porady prawne dla mieszkańców Gminy DarłowoUprzejmie informujemy, że porady prawne  dla mieszkańców Gminy Darłowo będą udzielane przez Radcę Prawnego p. M. Jabłońskiego w dniu 29 listopada br. (środa)   w godz. od 12:00 do 14:00.   Za utrudnienia przepraszamy     ...
2023-11-23 14:46:33 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Posiedzenie komisji Oświaty, Kultury i SportuZapraszam na posiedzenie komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2023 roku o godz. 14:00 w sali numer 36 Urzędu Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4 w Darłowie. Proponowany porządek obrad: Wybór Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Darłowo. Zaopiniowani...
2023-11-23 14:42:54 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Posiedzenie komisji Gospodarki Gminnej, Finansów i BudżetuZapraszam na posiedzenie komisji Gospodarki Gminnej, Finansów i Budżetu. Posiedzenie odbędzie się w dniu 28 listopada 2023 roku o godzinie 14:20 w sali nr 36 w Biurze Rady. Proponowany porządek obrad: Zaopiniowanie projektów uchwał na LXXVI sesję Rady Gminy Darłowo VIII kadencji. Wolne wnioski i zapytania.  ...
2023-11-23 13:59:41 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
LXXVI sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Darłowo VIII kadencjiDziałając zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 30 ust. 1 Statutu Gminy Darłowo (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 50, poz. 845; z 2008 r. Nr 35, poz. 701; z 2009 r. Nr 52, poz. 1337; z 2010 r. Nr 82, poz. 1549...
2023-11-22 12:12:13 - Ogłoszenia - Janusz Sobieraj
Plan Zimowego Utrzymania Dróg Gminnych w sezonie 2023/2024ZARZĄDZENIE NR KW.0050.122.2023 WÓJTA GMINY DARŁOWO z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie organizacji akcji zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2023/2024. Na podstawie art. 5 ust 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 poz. z późn. zmianami),...
2023-11-15 08:31:49 - Ogłoszenia - Magdalena Cyperska
Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennegoOGŁOSZENIE   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego   na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), w związku z art. 66 ust. 2 i art. 67 ust 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy ...
2023-11-13 12:37:34 - Ogłoszenia - ŻzE
Konkurs dla seniorów na "Lampion Świąteczny" ogłoszony przez Żyj z Energią Do pobrania: - regulamin konkursu - karta zgłoszenia     ...
2023-11-13 12:17:03 - Ogłoszenia - Anna Szynkowska-Borkowska
Nieczynne Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych oraz Urzędu Stanu CywilnegoINFORMACJA   Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 listopada br. (poniedziałek) Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej będzie nieczynne.       ...
2023-11-09 11:58:54 - Ogłoszenia - NGO
Ogłoszenie Wójta o otwartym konkursie ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych Gminy DarłoOGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT z dnia 9 listopada 2023 roku   Na postawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 571) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, Wójt Gminy Darłowo ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu wła...
2023-11-02 13:10:46 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Wspólne posiedzenie komisjiZapraszam na wspólne posiedzenie następujących komisji: Komisji Gospodarki Gminnej, Finansów i Budżetu, Komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej, Komisji Uzdrowiskowej, Komisji Prawa, Opieki Społecznej i Zdrowia, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej. Posiedzeni...
2023-10-31 14:27:17 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
LXXV sesja Rady Gminy Darłowo VIII kadencjiDziałając zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) i § 30 ust. 3 Statutu Gminy Darłowo (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 50, poz. 845; z 2008 r. Nr 35, poz. 701; z 2009 r. Nr 52, poz. 1337; z 2010 r. Nr 82, poz. 1549, z 2015 r. ...
2023-10-30 15:23:07 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Komisja Gospodarki Gminnej, Finansów i BudżetuZapraszam na posiedzenie komisji Gospodarki Gminnej, Finansów i Budżetu. Posiedzenie odbędzie się w dniu 31 października 2023 roku o godzinie 13:45 w sali nr 36 Urzędu Gminy Darłowo. Proponowany porządek obrad: Zaopiniowanie projektu uchwały na LXXIV sesję Rady Gminy Darłowo VIII kadencji. Wolne wnioski i zapytania.  &nb...
2023-10-30 15:20:53 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
LXXIV sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Darłowo VIII kadencjiDziałając zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 30 ust. 3 Statutu Gminy Darłowo (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 50, poz. 845; z 2008 r. Nr 35, poz. 701; z 2009 r. Nr 52, poz. 1337; z 2010 r. Nr 82, poz. 1549, z 2015 r...
2023-10-25 00:00:00 - Ogłoszenia - Karolina Wojciechowska
Ogłoszenie Wójta Gminy Darłowo o przystąpieniu do sporządzenia: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Żukowie Morskim, Gmina Darłowo (plan obejmuje działki o nr.: 108/4, 109/2, 110/2, 11Ogłoszenie Wójta Gminy Darłowo o przystąpieniu do sporządzenia: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Żukowie Morskim, Gmina Darłowo (plan obejmuje działki o nr.: 108/4, 109/2, 110/2, 111/2, 112/2, obręb Żukowo Morskie).   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowani...
2023-10-25 00:00:00 - Ogłoszenia - Karolina Wojciechowska
Ogłoszenie Wójta Gminy Darłowo o przystąpieniu do sporządzenia: Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy „ A” ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Dąbki, w gminie DarłowOgłoszenie Wójta Gminy Darłowo o przystąpieniu do sporządzenia: Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy „ A” ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Dąbki, w gminie Darłowo.   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U...
2023-10-24 08:13:48 - Ogłoszenia - Anna Szynkowska-Borkowska
W dniu 10 listopada br. Urząd Gminy Darłowo będzie nieczynnyINFORMACJA   Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Darłowo dzień 10 listopada 2023 roku (piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Darłowo.   W związku z powyższym w dniu 10 listopada br. Urząd Gminy Darłowo ...
2023-10-23 14:47:23 - Ogłoszenia - Alicja Zawarta
Obwieszczenie nr 6150.6.2023 Wójta Gminy Darłowo z dnia 19.10.2023 r. w sprawie polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie Jurand ze SpychowaPoniżej zamieszczone zostało do pobrania obwieszczenie nr 6150.6.2023 Wójta Gminy Darłowo z dnia 19.10.2023 r. w sprawie polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "Jurand ze Spychowa".   Obwieszczenie nr 6150.6.2023 Wójta Gminy Darłowo z dnia 19.10.2023 r. w sprawie polowań zbiorowych organizowanych ...
2023-10-18 12:50:20 - Ogłoszenia - Alicja Zaarta
Obwieszczenie nr 6150.5.2023 Wójta Gminy Darłowo z dnia 17.10.2023 r. w sprawie polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie Echo SianówPoniżej zamieszczone zostało do pobrania obwieszczenie nr 6150.5.2023 Wójta Gminy Darłowo z dnia 17.10.2023 r. w sprawie polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "Echo" Sianów.   Obwieszczenie nr 6150.5.2023 Wójta Gminy Darłowo z dnia 17.10.2023 r. w sprawie polowań zbiorowych organizowanych ...
2023-10-18 12:48:18 - Ogłoszenia - Alicja Zawarta
Obwieszczenie nr 6150.3.2023 Wójta Gminy Darłowo z dnia 17.10.2023 r. w sprawie polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie Leśna PolanaPoniżej zamieszczone zostało do pobrania obwieszczenie nr 6150.17.2023 Wójta Gminy Darłowo z dnia 17.10.2023 r. w sprawie polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "Leśna Polana".   Obwieszczenie nr 6150.3.2023 Wójta Gminy Darłowo z dnia 17.10.2023 r. w sprawie polowań zbiorowych organizowanych prze...
2023-10-18 11:45:54 - Ogłoszenia - Anna Szynkowska-Borkowska
Obsługa interesantów z zakresu: Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności GospodarczejINFORMACJA Uprzejmie informujemy, że od dnia 18 października br. obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Darłowo w sprawach z zakresu:   Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Urzędu Stanu Cywilnego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej   będzie odbywała się od poniedziałku d...
Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/SkrytkaESP
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
pon. 7:30 - 15:30, wto.-pią. 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon.-pią. 7:30 - 14:00
Deklaracja dostępności
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 10 1020 2791 0000 7602 0333 3333
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE i krajowe
Jednostki