ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Fundusze UE » POPT 2014-2020
« Strona główna
Powrót »

                              

 

Gmina Darłowo

realizuje projekt pn. „Opracowanie programu rewitalizacji w oparciu o zapisy Ustawy o rewitalizacji dla Gminy Darłowo w modelu partycypacyjnym”


dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 oraz ze środków budżetu państwa


polegający na przygotowaniu programu rewitalizacji
pn. „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Darłowo na lata 2017-2023”

 


Głównym celem przygotowania programu rewitalizacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego, znajdującego się w stanie kryzysowym oraz określenie zjawisk, które spowodowały jego degradację. Następnie określony zostanie obszar do rewitalizacji i określone zostaną działania mające na celu wyprowadzenie obszaru do rewitalizacji ze stanu kryzysowego.

 

Przygotowanie i uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Darlowo na lata 2017-2023 przyczyni się do wprowadzenia długofalowych działań zmierzających do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców, zapobiegania dalszej degradacji obszarów, w których stwierdzono stany kryzysowe.

 

Całkowita wartość projektu: 44 260 zł 

Dofinansowanie projektu z UE: 39 834,00 zł

Załączniki:

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki