F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Agroturystyka
W sadzie - Świstek Sylwia
Słowino

W sadzie - Świstek Sylwia
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2022-01-13 09:54:36 - Agnieszka Glinka
Informacja o wyborze oferty na sukcesywną dostawę paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2022 rok

Nr sprawy ZP.271.280.2021

Darłowo, dnia 13.01.2022 r.

Zamawiający:

Gmina Darłowo

ul. J. H. Dąbrowskiego 4 

76-150 Darłowo

Informacja o wyborze oferty

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym określonym w przepisach art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na „Sukcesywną dostawę paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2022 rok” z podziałem na części: Część 1 - Sukcesywny zakup oleju napędowego dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2022 r.; Część 2 - Sukcesywny zakup benzyny bezołowiowej 95 dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2022 r.; Część 3 - Sukcesywny zakup benzyny bezołowiowej 95 dla potrzeb eksploatacji pojazdów będących w dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2022 r.; Część 4 - Sukcesywny zakup oleju napędowego dla potrzeb eksploatacji pojazdu będącego w dyspozycji Dziennego Domu „Senior +” w Wiekowie na 2022 r. i Część 5 - Sukcesywny zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 dla potrzeb eksploatacji pojazdów będących w dyspozycji Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach na 2022 r.

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej dla wszystkich części przedmiotowego postępowania.

 

Dla części 1 - Sukcesywny zakup oleju napędowego dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2022 r. przedmiotowego postępowania,  dla części 2 - Sukcesywny zakup benzyny bezołowiowej 95 dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2022 r. przedmiotowego postępowania,  dla części 3 - Sukcesywny zakup benzyny bezołowiowej 95 dla potrzeb eksploatacji pojazdów będących w dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2022 r. przedmiotowego postępowania, dla części 4 - Sukcesywny zakup oleju napędowego dla potrzeb eksploatacji pojazdu będącego w dyspozycji Dziennego Domu „Senior +” w Wiekowie na 2022 r. przedmiotowego postępowania oraz dla części 5 - Sukcesywny zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 dla potrzeb eksploatacji pojazdów będących w dyspozycji Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach na 2022 r. przedmiotowego postępowania jako najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „ROLMASZ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grunwaldzka 1, 76-200 Słupsk, NIP: 8390202418, REGON: 005328426.

 

Uzasadnienie wyboru ofert: Oferta na poszczególne części przedmiotowego postępowania w/w Wykonawcy uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów  w badanych kryteriach oceny ofert określonych w SWZ.

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączna punktacja:

 

Część 1 - Sukcesywny zakup oleju napędowego dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2022 r.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  (PLN)

termin płatności faktury VAT (dni)

Liczba punktów w kryterium ceny brutto

Liczba punktów w kryterium termin płatności faktury VAT

Suma liczby punktów


Kolejność wg przyznanej liczby punktów

1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „ROLMASZ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grunwaldzka 1, 76-200 Słupsk, NIP: 8390202418, REGON: 005328426

310 108,50

30 dni

60,00

40,00

100,00

1

2

BP EUROPA SE Oddział w Polsce, ul. Pawia 9, 31-154 Kraków, NIP: 9720865431, REGON: 121117429

311 688,00

30 dni

59,70

40,00

99,70

2

 

Część 2 - Sukcesywny zakup benzyny bezołowiowej 95 dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2022 r.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  (PLN)

termin płatności faktury VAT (dni)

Liczba punktów w kryterium ceny brutto

Liczba punktów w kryterium termin płatności faktury VAT

Suma liczby punktów


Kolejność wg przyznanej liczby punktów

1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „ROLMASZ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grunwaldzka 1, 76-200 Słupsk, NIP: 8390202418, REGON: 005328426

29 600,00

30 dni

60,00

40,00

100,00

1

2

BP EUROPA SE Oddział w Polsce, ul. Pawia 9, 31-154 Kraków, NIP: 9720865431  , REGON: 121117429

29 700,00

30 dni

59,80

40,00

99,80

2

 

Część 3 – Sukcesywny zakup benzyny bezołowiowej 95 dla potrzeb eksploatacji pojazdów będących w dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2022 r.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  (PLN)

termin płatności faktury VAT (dni)

Liczba punktów w kryterium ceny brutto

Liczba punktów w kryterium termin płatności faktury VAT

Suma liczby punktów


Kolejność wg przyznanej liczby punktów

1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „ROLMASZ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grunwaldzka 1, 76-200 Słupsk, NIP: 8390202418, REGON: 005328426

20 720,00

30 dni

60,00

40,00

100,00

1

2

BP EUROPA SE Oddział w Polsce, ul. Pawia 9, 31-154 Kraków, NIP: 9720865431  , REGON: 121117429

20 790,00

30 dni

59,80

40,00

99,80

2

 

Część 4 – Sukcesywny zakup oleju napędowego dla potrzeb eksploatacji pojazdu będącego w dyspozycji Dziennego Domu „Senior +” w Wiekowie na 2022 r.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  (PLN)

termin płatności faktury VAT (dni)

Liczba punktów w kategorii ceny brutto

Liczba punktów w kryterium termin płatności faktury VAT

Suma liczby punktów


Kolejność wg przyznanej liczby punktów

1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „ROLMASZ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grunwaldzka 1, 76-200 Słupsk, NIP: 8390202418, REGON: 005328426

23 560,00

30 dni

60,00

40,00

100,00

1

2

BP EUROPA SE Oddział w Polsce, ul. Pawia 9, 31-154 Kraków, NIP: 9720865431  , REGON: 121117429

23 680,00

30 dni

59,70

40,00

99,70

2

 

Część 5 – Sukcesywny zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 dla potrzeb eksploatacji pojazdów będących w dyspozycji Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach na 2022 r.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  (PLN)

termin płatności faktury VAT (dni)

Liczba punktów w kategorii ceny brutto

Liczba punktów w kryterium termin płatności faktury VAT

Suma liczby punktów


Kolejność wg przyznanej liczby punktów

1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „ROLMASZ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grunwaldzka 1, 76-200 Słupsk, NIP: 8390202418, REGON: 005328426

12 154,00

30 dni

60,00

40,00

100,00

1

2

BP EUROPA SE Oddział w Polsce, ul. Pawia 9, 31-154 Kraków, NIP: 9720865431  , REGON: 121117429

12 177,00

30 dni

59,89

40,00

99,89

2

 

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głażewski

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/SkrytkaESP
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
pon. 7:30 - 15:30, wto.-pią. 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon.-pią. 7:30 - 14:00
Deklaracja dostępności
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE i krajowe
Jednostki