F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domki letniskowe
Lawendowy Port Dąbki
Dąbki

Lawendowy Port Dąbki
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2021-05-10 12:19:36 - Rafał Kunysz
Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ nr 1 - Remont drogi gminnej nr 150018Z w miejscowości Słowino - etap II

Nr sprawy ZP.271.96.2021

Darłowo, dnia 10.05.2021 r.

Zamawiający:

Gmina Darłowo

76-150 Darłowo,  ul. J. H. Dąbrowskiego 4 

NIP: 499 052 70 61, REGON: 330920914 

           

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ nr 1

Dotyczy postępowania pn.:

„Remont drogi gminnej nr 150018Z w miejscowości Słowino – etap II”

 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

 

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

 

Pytanie 1:

Jak Zamawiający interpretuje POMOC Przedmiaru przy określaniu zryczałtowanej ceny?

Odpowiedź:

Określając przedmiar jako "POMOC" Zamawiający przyjął jego jedynie poglądowy charakter nie stanowiący podstawy do  ustalenia wysokości ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Pytanie 2:

W jakim zakresie Przedmiaru NALEŻY traktować go jako pomocniczy?

Odpowiedź:

Zgodnie z wyjaśnieniami w pkt 1 poglądowy charakter przedmiaru jako „pomocniczy” dotyczy jego całości.

 

Pytanie 3:

W jakim zakresie Przedmiar jest niezwiązany z zamówieniem?

Odpowiedź:

Przedmiar ma charakter jedynie poglądowy i nie stanowi podstawy ustalenia wartości ceny ryczałtowej.

 

Pytanie 4:

W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść / zawartość Przedmiaru?

Odpowiedź:

Realizacja inwestycji odbywać się będzie na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz SWZ.

 

Pytanie 5:

Jak przy sporządzaniu Ceny Ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia Przedmiaru w odniesieniu do projektu?

Odpowiedź:

Ustalenie wysokości ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia należy oprzeć o dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz SWZ.

 

Pytanie 6:

Czy stosownie do Art. 101 PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?

Odpowiedź:

Tak.

 

Pytanie 7:

Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku, gdy są wymagane)?

Odpowiedź:

Tak.

 

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głażewski

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
pon. 7:30 - 15:30, wto.-pią. 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Deklaracja dostępności
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki