F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Kwatery prywatne
Pensjonat pod strzechą
Cisowo

Pensjonat pod strzechą
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Liczba znalezionych artykułów: 1783
◄ Nowsze artykuły | od 1 do 20 z 1783 | Starsze artykuły ►
« Strona główna
Powrót »
2022-11-30 15:01:55 - Ogłoszenia - Agnieszka Bagnucka
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ nr 3 na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Darłowo Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.11.2022 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Darłowo SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Darłowo 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920914 1.4.) Adres zamawiającego: ...
2022-11-30 13:09:58 - Ogłoszenia - Alicja Zawarta
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 listopada 2022 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 16/2022 z dnia 02 listopada 2022 rOBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 22 listopada 2022 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 16/2022 z dnia 02 listopada 2022 r.   Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. ...
2022-11-28 14:41:39 - Ogłoszenia - Agnieszka Bagnucka
Wyjaśnienia treści SWZ nr 1 na sukcesywną dostawę paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2023 rokZP.271.305.2022 Darłowo, dnia 28.11.2022 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Wyjaśnienia treści SWZ nr 1   Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym określonym w przepisach art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na ...
2022-11-28 14:31:42 - Ogłoszenia - Ewa Świtalska
Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym   Ze względu na bardzo dużą ilość wniosków zamykamy możliwość składania Oświadczeń z dniem 30.11.2022 roku. Liczba złożonych wniosków wyczerpała już kwotę oszczędności w projekcie   W związku z powstałymi oszczędnościami w projekcie Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju ...
2022-11-28 10:24:30 - Ogłoszenia - Janusz Sobieraj
Zmniejszanie całkowitego zużycia energii elektrycznej na terenie Gminy DarłowoSzanowni Mieszkańcy Gminy Darłowo   W związku ze znacznym wzrostem kosztów energii elektrycznej, a także nieprzewidywalnością jej cen w przyszłości, oraz wymogu ustawowego Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sy...
2022-11-25 23:23:06 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Wspólne posiedzenie komisjiZapraszam na : Komisji Gospodarki Gminnej, Finansów i Budżetu, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Prawa, Opieki Społecznej i Zdrowia, Posiedzenie odbędzie się w dniu 28 listopada 2022 roku o godz. 8:30 w sali nr 36 Urzędu Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4 w Darłowie. Proponowany porządek obrad: Zaopiniowa...
2022-11-25 23:21:43 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej Rady Gminy DarłowoZapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej Rady Gminy Darłowo. Posiedzenie odbędzie się w dniu 30 listopada 2022 roku o godzinie 9:00 w sali 36 Urzędu Gminy Darłowo a następnie w miejscowości Cisowo.   Proponowany porządek obrad: Wyjazd w teren do Cisowa. Wolne w...
2022-11-25 23:16:31 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
LIX sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Darłowo VIII kadencjiDziałając zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) i § 30 ust. 3 Statutu Gminy Darłowo (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 50, poz. 845; z 2008 r. Nr 35, poz. 701; z 2009 r. Nr 52, poz. 1337; z 2010 r. Nr 82, poz. 1549,...
2022-11-23 16:11:03 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Posiedzenie komisji Skarg, Wniosków i PetycjiZapraszam na posiedzenie komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się w dniu 25 listopada 2022 roku o godz. 13:30 w sali nr 36 Urzędu Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4 w Darłowie. Proponowany porządek obrad: Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie złożonej petycji dotyczącej utwor...
2022-11-23 16:04:04 - Ogłoszenia - Agnieszka Bagnucka
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ nr 2 na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy DarłowoOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.11.2022 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Darłowo SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Darłowo 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920914 1.4.) Adres zamawiającego: ...
2022-11-23 07:17:26 - Ogłoszenia - Magdalena Cyperska
Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości rolnych zlokalizowanych w obrębach Domasławice, Zagórzyn i Rusko, w gminie Darłowo na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)   zawiadamiam   o podjęciu przez Radę Gminy Darłowo Uchwały Nr LVII.566.2022 Rady Gminy Darłowo z dnia 27 października 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzeni...
2022-11-23 07:15:21 - Ogłoszenia - Magdalena Cyperska
Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości rolnych zlokalizowanych w obrębach Gleźnowo, Dobiesław i Wiekowice, w gminie Darłowona podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)   zawiadamiam   o podjęciu przez Radę Gminy Darłowo Uchwały Nr LVII.568.2022 Rady Gminy Darłowo z dnia 27 października 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzeni...
2022-11-23 07:13:22 - Ogłoszenia - Magdalena Cyperska
Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Domasławice, w gminie Darłowona podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)   zawiadamiam   o podjęciu przez Radę Gminy Darłowo Uchwały Nr LVII.565.2022 Rady Gminy Darłowo z dnia 27 października 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzeni...
2022-11-23 07:07:37 - Ogłoszenia - Magdalena Cyperska
Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów zabudowy w obrębach Gleźnowo, Dobiesław i Wiekowice, w gminie Darłowona podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)   zawiadamiam   o podjęciu przez Radę Gminy Darłowo Uchwały Nr LVII.567.2022 Rady Gminy Darłowo z dnia 27 października 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzeni...
2022-11-14 14:48:48 - Ogłoszenia - Anna Szynkowska-Borkowska
Zakup preferencyjny paliwa stałego w Gminie Darłowo   W związku z wejściem w życie Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Wójt Gminy Darłowo organizuje sprzedaż węgla dla mieszkańców gminy Darłowo po preferencyjnych cenach.   Zgodnie z zapisami Ustawy, osobami uprawnionymi są osoby, które mają prawo do ubiegania się o ot...
2022-11-14 13:15:32 - Ogłoszenia - Agnieszka Glinka
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości leżących na terenie Gminy DarłowoPełna treśc ogłoszenia o postępowniu wraz z łącznikami na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości leżących na terenie Gminy Darłowo zamieszczona jest pod linkiem dostępnym ponizej.   Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli ni...
2022-11-04 09:05:42 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Posiedzenie komisji Gospodarki Gminnej, Finansów i BudżetuZapraszam na posiedzenie komisji Gospodarki Gminnej, Finansów i Budżetu. Posiedzenie odbędzie się w dniu 4 listopada 2022 roku o godzinie 13:40 w trybie zdalnym. Proponowany porządek obrad: Zaopiniowanie projektu uchwały na LVIII sesję Rady Gminy Darłowo VIII kadencji. Wolne wnioski i zapytania.      &nb...
2022-11-04 08:54:55 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
LVIII sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Darłowo VIII kadencjiDziałając zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 30 ust. 3 Statutu Gminy Darłowo (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 50, poz. 845; z 2008 r. Nr 35, poz. 701; z 2009 r. Nr 52, poz. 1337; z 2010 r. Nr 82, poz. 1549, z 2015 ...
2022-11-03 20:55:12 - Ogłoszenia - Justyna Pacuła-Woźniak
Konkurs dla mieszkańców pt. "Kolory jesieni" ogłoszony przez inicjatywę "Żyj z energią"Jesienne wieczory mogą byćdoskonałą okazją, aby móc realizować swoje pasje. Rękodzielników z Gminy Darłowo zachęćamy do brania udziału w konkursie ogłoszonym przez inicjatywę "Żyj z energią". Gdy dopadnie Cię jesienna chandra, niech udział w konursie będzie sposobem na jej zapobieganie. Osoby dorosłe przygotować...
2022-11-03 14:05:22 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i SportuZapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 10 listopada 2022 roku o godz. 11:00 w sali 36 Urzędu Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4 w Darłowie. Proponowany porządek obrad: Wizytacja obiektów sportowych na ternie Gminy Darłowo. Wolne wnioski i zapytania.     Przew...
Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/SkrytkaESP
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
pon. 7:30 - 15:30, wto.-pią. 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon.-pią. 7:30 - 14:00
Deklaracja dostępności
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 10 1020 2791 0000 7602 0333 3333
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE i krajowe
Jednostki