F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Kwatery prywatne
Bobolin 1
Bobolin

Bobolin 1
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Liczba znalezionych artykułów: 1554
◄ Nowsze artykuły | od 1 do 20 z 1554 | Starsze artykuły ►
« Strona główna
Powrót »
2022-01-25 14:36:14 - Ogłoszenia - Izabela Sielska
Usuń azbest - trwa nabór wniosków na rok 2022Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2022 r. W związku z powyższym Wójt Gminy Darłowo ogłasza nabór wniosków na udzielenie pomocy w usuwaniu azbestu. Zapraszamy osoby...
2022-01-24 10:55:58 - Ogłoszenia - Anna Szynkowska-Borkowska
Komunikat dotyczący zasad pracy Urzędu Gminy w DarłowieW związku ze wzrastającą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem COVID-19 i wariantem Omikron, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa i pracowników Urzędu, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt  w Urzędzie Gminy w  Darłowie. Rekomendujemy załatwianie spraw w miarę możli...
2022-01-21 09:13:56 - Ogłoszenia - Justyna Pacuła-Woźniak
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofertOgłoszenie Wójta Gminy Darłowo o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1057 t.j.) Wójt Gminy Darłowo ogłasza nab&oacut...
2022-01-17 15:03:13 - Ogłoszenia - Justyna Pacuła-Woźniak
Otwarty konkurs ofert wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu w 2022 r.Wójt Gminy Darłowo OGŁASZA otwarty konkurs ofert wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu w 2022 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Darłowo w 2022 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na podstawie ustawy o działalności poży...
2022-01-14 11:54:22 - Ogłoszenia - Justyna Konopka
Porady prawne dla mieszkańców Gminy DarłowoInformacja     Uprzejmie informujemy, że porady prawne dla mieszkańców Gminy Darłowo będą udzielane przez Radcę Prawnego p. M. Jabłońskiego w dniu 21 stycznia br. (piątek) w godz. od 10:00 do 12:00.   Za utrudnienia przepraszamy     ...
2022-01-13 09:54:36 - Ogłoszenia - Agnieszka Glinka
Informacja o wyborze oferty na sukcesywną dostawę paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2022 rokNr sprawy ZP.271.280.2021 Darłowo, dnia 13.01.2022 r. Zamawiający: Gmina Darłowo ul. J. H. Dąbrowskiego 4  76-150 Darłowo Informacja o wyborze oferty   Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym określonym w przepisach art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień pub...
2022-01-12 08:16:25 - Ogłoszenia - Aleksandra Filipek
Harmonogram posiedzeń Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rokSzanowni Przedsiębiorcy Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Darłowie zgodnie z art. 12 ust. 1-3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) przedkłada harmonogram posiedzeń Komisji na 2022 rok w sprawie opiniowa...
2022-01-12 07:49:34 - Ogłoszenia - Justyna Pacuła-Woźniak
Zezwolenia na alkohol - obowiązki przedsiębiorcy do 31.01.2022Oświadczenie o rocznej wartości sprzedanego alkoholu Jeśli posiadasz zezwolenie na detaliczną sprzedaż alkoholu, musisz co roku składać oświadczenie o wartości jego sprzedaży. Oświadczenie należy złożyć do 31 stycznia roku następującego po roku za który składasz oświadczenie. Kiedy powinieneś załatwić sprawę Oświadcze...
2022-01-11 13:26:42 - Ogłoszenia - Agnieszka Glinka
Informacja o wyborze oferty na bieżącą dostawę węgla kamiennego oraz eko-groszku dla potrzeb Urzędu Gminy Darłowo, świetlic oraz szkół w ilości 204 ton na rok 2022Nr sprawy ZP.271.296.2021 Darłowo, dnia 11.01.2022 r. Zamawiający: Gmina Darłowo ul. J. H. Dąbrowskiego 4  76-150 Darłowo Informacja o wyborze oferty   Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym określonym w przepisach art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień pub...
2022-01-11 07:44:10 - Ogłoszenia - SŚGD
DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ   Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania informuje, że został ogłoszony nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 1 lutego do 15 lutego 2022 r. Zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszamy na bezpłatne sz...
2022-01-10 15:26:37 - Ogłoszenia - Henryk Kowalczyk
Zwrot pieniędzy wydanych na olej napędowyMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk informuje: Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na  olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT   w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub pr...
2022-01-10 09:41:51 - Ogłoszenia - Anna Szynkowska-Borkowska
Obwieszczenie Wójta Gminy Darłowo w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany statutów Sołectw Gminy DarłowoOBWIESZCZENIE WOJTA GMINY DARŁOWO Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 w związku z art. 35 ust. 3 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, 1834) oraz uchwały Nr V.32.2015 Rady Gminy Darłowo z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Darł...
2022-01-05 15:19:57 - Ogłoszenia - Anna Szynkowska-Borkowska
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy DarłowoZARZĄDZENIE NR KW.0050.3.2022 WÓJTA GMINY DARŁOWO z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Darłowo. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, 18...
2022-01-05 13:58:52 - Ogłoszenia - Agnieszka Glinka
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych na sukcesywną dostawę paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2022 rokNr sprawy ZP.271.280.2021 Darłowo, dnia 05.01.2022 r. Zamawiający: Gmina Darłowo ul. J. H. Dąbrowskiego 4  76-150 Darłowo Informacja z otwarcia ofert dodatkowych Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym określonym w przepisach art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówi...
2022-01-04 11:51:51 - Ogłoszenia - Justyna Konopka
Odwołane porady prawne dla mieszkańców Gminy DarłowoInformacja       Uprzejmie informujemy, że porady prawne dla mieszkańców Gminy Darłowo udzielane przez Radcę Prawnego p. M. Jabłońskiego w dniu 5 stycznia  br. (środa) zostały odwołane.   Za utrudnienia przepraszamy.       ...
2022-01-03 09:10:35 - Ogłoszenia - Żyj z energią
Łączy nas wiatr! - szansa na sfinansowanie pomysłów SołectwREGULAMIN ZGŁOSZENIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU „ŁĄCZY NAS WIATR” Program „Łączy nas wiatr” to projekt, w ramach którego mieszkańcy poszczególnych miejscowości gminy Darłowo, na terenie których zlokalizowane są turbiny wiatrowe należące do Grupy Wind Invest, zgłaszają projekty społeczne...
2021-12-31 11:30:27 - Ogłoszenia - Anna Szynkowska-Borkowska
Godziny pracy Urzędu Gminy Darłowo w dniu 31 grudnia 2021INFORMACJA   Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia br. (piątek) Urząd Gminy Darłowo będzie czynny do godz. 12:00. Kasa Urzędu Gminy Darłowo będzie czynna do godziny 11:00.   Za niedogodności przepraszamy.     ...
2021-12-30 13:10:01 - Ogłoszenia - Agnieszka Glinka
Informacja o wyborze oferty na odbieranie i częściowe zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Darłowo w 2022 rokuNr sprawy ZP.271.264.2021 Darłowo, dnia 30.12.2021 r. Zamawiający: Gmina Darłowo ul. J. H. Dąbrowskiego 4  76-150 Darłowo Informacja o wyborze oferty Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz....
2021-12-29 14:32:00 - Ogłoszenia - Renata Lipicz
Posiedzenie komisji Gospodarki Gminnej, Finansów i BudżetuZapraszam na posiedzenie komisji Gospodarki Gminnej, Finansów i Budżetu. Posiedzenie odbędzie się w dniu 30 grudnia  2021 roku o godzinie 8:30 w trybie zdalnym (online).   Proponowany porządek obrad: Zaopiniowanie projektów uchwał na XLV sesje Rady Gminy Darłowo VIII kadencji Wolne wnioski i zapytania. ...
2021-12-29 14:29:06 - Ogłoszenia - Renata Lipicz
XLV sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Darłowo VIII kadencjiDziałając zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 30 ust. 3 Statutu Gminy Darłowo (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 50, poz. 845; z 2008 r. Nr 35, poz. 701; z 2009 r. Nr 52, poz. 1337; z 2010 r. Nr 82, poz. 1549, z 2015 ...
Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/SkrytkaESP
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
pon. 7:30 - 15:30, wto.-pią. 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon.-pią. 7:30 - 14:00
Deklaracja dostępności
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE i krajowe
Jednostki