Gmina Darłowo
F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza z nich prezentuje obraz z terenu przystani żeglarskiej w Dąbkch oraz jeziora Bukowo.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Agroturystyka
U Michałów - Michalik Zdzisława
Kopań

U Michałów - Michalik Zdzisława
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Liczba znalezionych artykułów: 746
◄ Nowsze artykuły | od 1 do 20 z 746 | Starsze artykuły ►
« Strona główna
Powrót »
2018-08-14 13:27:22 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Ogłoszenie o wyborze oferty: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 140 311,00 złZP.271.244.2018 Darłowo, 14.08.2018 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  z późn. zm.) Zamawiający (Gmina Darłowo) informuje, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego pod nazwą:...
2018-08-14 13:23:09 - Ogłoszenia - Straż Gminna
Pies czeka na właścicielaW miejscowości Stary Jarosław znaleziony został pies, który teraz czeka na swojego właściciela. Więcej informacji udziela Straż Gminna pod numerem telefonu: 94-314-22-27 lub 693 167 346.         ...
2018-08-14 13:12:03 - Ogłoszenia - Renata Lipicz
Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury TechnicznejZapraszam na  posiedzenie Komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej, które odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2018 r. Początek obrad o  godz. 14:00 w miejscowości Dobiesław.   Porządek obrad: Zaopiniowanie wniosków skierowanych do komisji Rolnictwa Wolne wnioski. Przewod...
2018-08-14 10:30:16 - Ogłoszenia - GOPS Darłowo
Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkoleGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie informuje, że w ramach Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dzieci w wieku szkolnym z terenu gminy Darłowo mają możliwość skorzystania z bezpłatnego posiłku. Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na oso...
2018-08-08 13:25:14 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Budowę targowiska w miejscowości Dąbki ZP.271.264.2018 Darłowo, 06.08.2018 r. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Gmina Darłowo Informuje, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1, pkt 4 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11, ust. 8 ustawy z dnia...
2018-08-08 13:07:09 - Ogłoszenia - ZODR
XXXI Barzkowickie Targi Rolne Agro Pomerania 2018XXXI Barzkowickie Targi Rolne Agro Pomerania 2018, odbędą się w dniach 7-9 września 2018r.   ...
2018-08-07 15:43:13 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę ścieżki ruchowej wraz z przejściami na plażę w Uzdrowisku Dąbki ZP.271.260.2018 Darłowo, 07.08.2018 r. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Gmina Darłowo Informuje, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1, pkt 1 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11, ust. 8 ustawy z dnia ...
2018-08-07 15:38:19 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej Gmina Darłowo przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego pn. „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Naturalne otocznie człowieka, Działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych. Przystąpienie do projektu przyczyn...
2018-08-07 15:29:29 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 140 311,00 złZP.271.244.2018 Darłowo, dnia 07.08.2018 r. Informacja z otwarcia ofert Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 07.08.2018 r. o godz. 11:15 w Ur...
2018-08-07 15:23:11 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na występujący deficyt budżetu na 2018 r. w wysokości 4 186 513,00 złZP.271.242.2018 Darłowo, 07.08.2018 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  z późn. zm.) Zamawiający (Gmina Darłowo) informuje, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego pod nazwą:...
2018-08-07 08:52:45 - Ogłoszenia - Urząd Gminy
Skrócony czas pracy Urzędu Gminy Darłowo w dniach od 08-08 do 09-08Z powodu panujących upałów Urząd Gminy Darłowo w dniach od 8 sierpnia do 9 sierpnia 2018r. będzie otwarty tylko do godziny 13:30. Do godziny 15:00 będzie czynne tylko biuro podawcze Urzędu Gminy (sekretariat). Kasa Urzędu czynna będzie do godziny 13:00.           ...
2018-08-07 08:45:46 - Ogłoszenia - Justyna Konopka
Porady prawne dla mieszkańców Gminy DarłowoUprzejmie informujemy, że porady prawne dla mieszkańców Gminy Darłowo będą udzielane przez Radcę Prawnego P. M. Jabłońskiegow dniu 8 sierpnia br. (środa) w godz. od 7:00 do 9:00.           ...
2018-08-01 11:45:36 - Ogłoszenia - Elżbieta Fornal
Wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnegoSzanowni Rodzice   Referat oświaty informuje, że wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Darłowo składa się w terminie od 1 do 15 września 2018r,  a w przypadku Słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 20...
2018-07-31 12:55:13 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa targowiska w miejscowości DąbkiZP.271.264.2018 Darłowo, dnia 31.07.2018 r. Informacja z otwarcia ofert Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 307.2018 r. o godz. 11:15 w Urz...
2018-07-30 19:17:44 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słowino dz. nr 569/1, 569/2, 567 (obręb Słowino Słowinko)ZP.271.243.2018 Darłowo, 30.07.2018 r. Ogłoszenie o wyborze oferty Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  z późn. zm.) Zamawiający (Gmina Darłowo) informuje, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego pod nazwą:...
2018-07-30 09:15:58 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na występujący deficyt budżetu na 2018 r. w wysokości 4 186 513,00 złZP.271.242.2018 Darłowo, dnia 27.07.2018 r. Informacja z otwarcia ofert Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert które odbyło się dnia 27.07.2018 r. o godz. 11:15 w Urz...
2018-07-25 14:07:53 - Ogłoszenia - GOPS Darłowo
Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego „Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z udziałem rodziców”Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego „Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z udziałem rodziców” Pobierz: Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego „Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z udziałem rodziców” [PDF] Formularz [doc] ...
2018-07-25 11:32:14 - Ogłoszenia - Maciej Rudnikowski
UWAGA ! W niedzielę utrudnienia w ruchu na terenie DąbekUwaga w związku z organizacją 29 lipca 2018 na terenie Dąbek Nadmorskiego Biegu Uzdrowiskowego wystąpią utrudnienie w ruchu samochodowym. Od godziny 9:30 do 13:30 ul. Dąbkowicka bedzie wyłączona z ruchu samochodowego.   ...
2018-07-25 09:58:09 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Wspólne posiedzenie komisji Zapraszam na wspólne posiedzenie następujących komisji: Komisji Gospodarki Gminnej, Finansów i Budżetu, Komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej, Komisji Uzdrowiskowej, Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej, Komisji Prawa, Opieki Społecznej i Zdrowia. Posiedzenie odbędzie się w dniu 26 lipca...
2018-07-24 11:53:58 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3 - Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na występujący deficyt budżetu na 2018 r. w wysokości 4 186 513,00 (nr sprawy: ZP.271.242.2018)Darłowo, dnia 24.07.2018 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3   Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie i obsługę  długoterminowego kredytu na występujący deficyt budżetu na 2018 r. w wysokości 4 186 513,00” (nr sprawy...
Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki