F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Kwatery prywatne
Villa Blanka - Monika i Bartosz Olczykowscy
Dąbki

Villa Blanka - Monika i Bartosz Olczykowscy
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Liczba znalezionych artykułów: 1659
◄ Nowsze artykuły | od 1 do 20 z 1659 | Starsze artykuły ►
« Strona główna
Powrót »
2022-06-29 12:33:39 - Ogłoszenia - Justyna Pacuła-Woźniak
Wyniki Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty Sołeckie 2022"Infromujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXXV/408/22 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27.06.2022 laureatami w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty Sołeckie 2022" z Gminy Darłowo otrzymało Sołectwo Sulimice na projekt "Budowa Miejsca Spotkań i Integracji w Sulimicach" oraz Sołectwo...
2022-06-20 10:27:18 - Ogłoszenia - Małgorzata Parysiak
Przypominamy ! ZŁÓŻ DEKLARACJĘ  PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI O ŹRÓDŁACH OGRZEWANIA BUDYNKÓW do 30 CZERWCA !!! Deklarację można składać w dwóch formach : Elektronicznej – za pośrednictwem strony internetowej www.zone.gunb.gov.pl z wykorzystaniem logowania przez profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną....
2022-06-16 12:14:42 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Wspólne posiedzenie komisjiZapraszam na wspólne posiedzenie następujących komisji: Komisji Gospodarki Gminnej, Finansów i Budżetu, Komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej, Komisji Uzdrowiskowej, Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej, Komisji Prawa i Opieki Społecznej i Zdrowia, Posiedzenie odbędzie się w ...
2022-06-16 12:13:00 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
LII sesja (absolutoryjna) Rady Gminy Darłowo VIII kadencjiNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), § 30 ust. 6 Statutu Gminy Darłowo (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 50, poz. 845; z 2008 r. Nr 35, poz. 701; z 2009 r. Nr 52, poz. 1337; z 2010 r. Nr 82, poz. 1549, z 2015 r. poz. 1077, poz. 4248; ...
2022-06-15 13:16:35 - Ogłoszenia - Małgorzata Parysiak
Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych Uwaga GZUP Sp.z.o.o. w Krupach informuję, iż odbiór odpadów komunalnych SEGREGOWANYCH z dnia 16.06.2022r. tj. III- czwartek miesiąca z miejscowości Domasławice, Zagórzyn, Słowino, Słowinko odbędzie się ..r.-sobota. odbiór odpadów komunalnych ZMIESZANYCH z dnia 16.06.2022r. tj. III-czwartek mi...
2022-06-14 11:34:18 - Ogłoszenia - Izabela Sielska
Obwieszczenie Wójta Gminy Darłowo z dnia 14.06.2022 r., o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Darłowo na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029Darłowo, dnia 14.06.2022 r. OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 39 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021, poz. 2373 ze zm.), Wójt Gminy Darłowo podaje...
2022-06-09 07:52:56 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Wspólne posiedzenie komisjiZapraszam na wspólne posiedzenie następujących komisji: Komisji Gospodarki Gminnej, Finansów i Budżetu, Komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej, Komisji Uzdrowiskowej, Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej, Komisji Prawa i Opieki Społecznej i Zdrowia, Posiedzenie odbędzie się w ...
2022-06-07 14:13:37 - Ogłoszenia - Agnieszka Glinka
Informacja o wyborze oferty na przebudowę drogi gminnej w miejscowości BarzowiceNr sprawy ZP.271.119.2022 Darłowo, dnia 07.06.2022 r. Zamawiający: Gmina Darłowo ul. J. H. Dąbrowskiego 4  76-150 Darłowo Informacja o wyborze oferty   Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym określonym w przepisach art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień pub...
2022-06-06 12:34:00 - Ogłoszenia - Alicja Zawarta
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiegoROZPORZĄDZENIE NR 7/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1...
2022-06-03 14:54:29 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Posiedzenie komisji Gospodarki Gminnej, Finansów i BudżetuZapraszam na posiedzenie komisji Gospodarki Gminnej, Finansów i Budżetu. Posiedzenie odbędzie się w dniu 6 czerwca 2022 roku o godzinie 8:45 w sali nr 36 w Biurze Rady. Proponowany porządek obrad: Zaopiniowanie projektów uchwał na LI sesję Rady Gminy Darłowo VIII kadencji. Wolne wnioski i zapytania.   ...
2022-06-03 14:51:16 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
LI sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Darłowo VIII kadencjiDziałając zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) i § 30 ust. 3 Statutu Gminy Darłowo (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 50, poz. 845; z 2008 r. Nr 35, poz. 701; z 2009 r. Nr 52, poz. 1337; z 2010 r. Nr 82, poz. 1549,...
2022-06-02 09:59:18 - Ogłoszenia - Anna Szynkowska-Borkowska
17 czerwca 2022 roku Urząd Gminy Darłowo nieczynny - dyżur USCINFORMACJA   Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Darłowo dzień 17 czerwca 2022 roku (piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Darłowo.   W związku z powyższym w dniu 17 czerwca br. Urząd Gminy Darłowo będzie nieczynny.     INF...
2022-06-01 10:34:18 - Ogłoszenia - Agnieszka Glinka
Informacja o wyborze i odrzuceniu ofert na rozbudowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Darłowo” w zakresie Część 2 - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości DobiesławNr sprawy ZP.271.68.2022 Darłowo, dnia 01.06.2022 r. Zamawiający: Gmina Darłowo ul. J. H. Dąbrowskiego 4  76-150 Darłowo Informacja o wyborze i odrzuceniu ofert   Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym określonym w przepisach art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówie...
2022-05-31 11:13:00 - Ogłoszenia - Magdalena Orwat
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie od 1 czerwca do 15 września 2022 rokuHARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH SEGREGOWANYCH  Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY DARŁOWO W OKRESIE OD 1 CZERWCA 2022 DO 15 WRZEŚNIA 2022 r.         Lp. Miejscowość   Plastik / Szkło ...
2022-05-27 14:37:12 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Informacja z otwarcia ofert na przebudowę drogi gminnej w miejscowości BarzowiceNr sprawy ZP.271.119.2022 Darłowo, dnia 27.05.2022 r. Zamawiający: Gmina Darłowo ul. J. H. Dąbrowskiego 4  76-150 Darłowo Informacja z otwarcia ofert   Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym określonym w przepisach art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień pu...
2022-05-27 14:30:57 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Informacja o wyborze oferty na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki OSP KowalewiceNr sprawy ZP.271.120.2022 Darłowo, dnia 27.05.2022 r. Gmina Darłowo ul. J. H. Dąbrowskiego 4 76-150 Darłowo Działająca w imieniu i na rzecz Zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalewicach 76-150 Darłowo,  Kowalewice 13 NIP: 4990459000, REGON: 331446662     Informacja o wyborze oferty &nbs...
2022-05-27 14:26:24 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu kanalizacji sanitarnej w nadmorskich miejscowościach Gminy Darłowo Nr sprawy ZP.271.50.2022 Darłowo, dnia 27.05.2022 r. Zamawiający: Gmina Darłowo ul. J. H. Dąbrowskiego 4  76-150 Darłowo Informacja o wyborze oferty   Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym określonym w przepisach art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień ...
2022-05-27 12:12:45 - Ogłoszenia - Justyna Pacuła-Woźniak
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 Wstęp Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Darłowo zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pr...
2022-05-25 20:38:26 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Wspólne posiedzenie komisjiZapraszam na wspólne posiedzenie następujących komisji: Komisji Gospodarki Gminnej, Finansów i Budżetu, Komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej. Posiedzenie odbędzie się w dniu 27 maja 2022 roku o godz. 11:30 w sali nr 36 Urzędu Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4 w Darłowie. ...
2022-05-25 20:36:32 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
L sesja Rady Gminy DarłowoDziałając zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) i § 30 ust. 3 Statutu Gminy Darłowo (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 50, poz. 845; z 2008 r. Nr 35, poz. 701; z 2009 r. Nr 52, poz. 1337; z 2010 r. Nr 82, poz. 1549,...
Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/SkrytkaESP
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
pon. 7:30 - 15:30, wto.-pią. 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon.-pią. 7:30 - 14:00
Deklaracja dostępności
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 10 1020 2791 0000 7602 0333 3333
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE i krajowe
Jednostki