F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Kwatery prywatne
Anna Rolska
Drozdowo

Anna Rolska
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Liczba znalezionych artykułów: 870
◄ Nowsze artykuły | od 1 do 20 z 870 | Starsze artykuły ►
« Strona główna
Powrót »
2019-02-15 14:55:47 - Ogłoszenia - Anna Mezgier
Konkurs ofert na realizację w 2019 roku programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie skierowanego do osób po 65 roku życia, zameldowanych w Gminie Darłowo w ramach którego przeprowadzone zostaną szczepienia przeciwko grypieWójt Gminy Darłowo ogłasza konkurs ofert, zapraszając do składania ofert 1. Przedmiotem konkursu jest realizacja w 2019 roku programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie skierowanego do osób po 65 roku życia, zameldowanych w Gminie Darłowo  w ramach którego przeprowadzone zostaną szczepienia przeciwko gr...
2019-02-15 14:42:18 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ nr 2 - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gleźnowo (nr sprawy: ZP.271.11.2019). Darłowo, dnia 15.02.2019 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ nr 2   Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Gleźnowo” (nr sprawy: ZP.271.11.2019).   I. Na podstawie art. 38 ust. ...
2019-02-14 10:05:52 - Ogłoszenia - Justyna Konopka
Porady prawne dla mieszkańców Gminy DarłowoInformacja   Uprzejmie informujemy, że porady prawne  dla mieszkańców Gminy Darłowo będą udzielane przez Radcę Prawnego p. M. Jabłońskiego w dniu 20 lutego  br. (środa)  w godz. od 9:00 do 11:00.         ...
2019-02-13 13:45:21 - Ogłoszenia - Magdalena Cyperska
Ogłoszenie Wójta Gminy Darłowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowiskoNa podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz uchwał Rady Gminy Darłowo:   Nr XXXVI.363.2017 z dnia 28czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Gleźnowo...
2019-02-13 13:09:57 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Krupy w systemie zaprojektuj i wybuduj ZP.271.23.2019 Darłowo, dnia 12.02.2019 r. Informacja z otwarcia ofert   Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 12.02.2019 r. o god...
2019-02-11 18:06:02 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Posiedzenie komisji Gospodarki Gminnej, Finansów i BudżetuZapraszam na posiedzenie komisji Gospodarki Gminnej, Finansów i Budżetu. Posiedzenie odbędzie się w dniu 13 lutego 2019 roku o godzinie 9:00 w sali nr 36 Urzędu Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4 w Darłowie.   Proponowany porządek obrad: Zaopiniowanie projektów uchwał na V sesję VIII kadencji Rady Gminy Darłowo. ...
2019-02-11 18:04:52 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Posiedzenie Komisji UzdrowiskowejZapraszam na posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej Rady Gminy Darłowo. Posiedzenie odbędzie się w dniu 13 lutego 2019 roku o godzinie 10:30 w sali nr 36 Urzędu Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4 w Darłowie.   Proponowany porządek obrad: Zaopiniowanie wniosków skierowanych do komisji. Wolne wnioski i zapytania. ...
2019-02-11 18:02:57 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
V sesja VIII kadencji Rady Gminy DarłowoDziałając zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 30 ust. 3 Statutu Gminy Darłowo (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 50, poz. 845; z 2008 r. Nr 35, poz. 701; z 2009 r. Nr 52, poz. 1337; z 2010 r. Nr 82, poz. 1549, z 2015 ...
2019-02-08 12:04:00 - Ogłoszenia - Justyna Konopka
Porady prawne dla mieszkańców Gminy DarłowoInformacja   Uprzejmie informujemy, że porady prawne dla mieszkańców Gminy Darłowo będą udzielane 12 lutego 2019r. (wtorek) w godz. od 12:00 do 15:00         ...
2019-02-07 09:05:20 - Ogłoszenia - Elżbieta Fornal
Stypendium socjalneSzanowni Rodzice Referat oświaty przypomina, że rodzice odbierający stypendium socjalne są zobowiązani do gromadzenia faktur za zakupy związane z procesem edukacji swoich dzieci za okres od stycznia do marca 2019r. Faktury potwierdzające poniesione wydatki, muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia oraz przedstawione w oryginale. F...
2019-02-06 14:56:41 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gleźnowo Darłowo, dnia 06.02.2019 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1   Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Gleźnowo” (nr sprawy: ZP.271.11.2019).   I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 2...
2019-02-01 12:04:03 - Ogłoszenia - Justyna Pacuła-Woźniak
Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu w 2019 r.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Darłowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku ogłoszonego Zarządzeniem Wójta Gminy Darłowo Nr KW.0050.7.2019 Wójta Gminy Darłowo z dnia  09 stycznia 2019 r.   Wójt Gminy Darłowo p...
2019-01-31 09:35:16 - Ogłoszenia - Alicja Zawarta
Konkurs - Zachodniopomorski Rolnik RokuZarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił konkurs Zachodniopomorski Rolnik Roku, nabór wniosków trwa od 3 grudnia 2018 r. do 29 marca 2019 r.  Jest to pierwszy tego typu konkurs mający na celu wyłonienie i promowanie najlepszych rolników z naszego regionu. W konkursie mogą brać udział rolnicy indywidualni, sp&oa...
2019-01-30 14:19:36 - Ogłoszenia - Izabela Sielska
Informacja z ARiMR o liczbie DJP bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  (Dz. U. 2018, poz. 2247). Zgodnie z nią producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego m.in. na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek prz...
2019-01-30 14:11:46 - Ogłoszenia - Izabela Sielska
Zwrot podatku akcyzowegoMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydent...
2019-01-24 14:58:59 - Ogłoszenia - ZODR
Fabryka Aktywności Zawodowej - bezpłatne szkolenia i kursySzanowni Państwo, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach uprzejmie informuje, że w ramach projektu „Fabryka Aktywności Zawodowej" zorganizowane zostaną bezpłatne szkolenia/kursy, m.in. „Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej", „Kucharze", „Dekarze i blacharze budowlani", &b...
2019-01-24 14:15:18 - Ogłoszenia - Anna Szynkowska-Borkowska
Porady prawne dla mieszkańców Gminy Darłowo Darłowo, dnia 24 stycznia 2019r.   I n f o r m a c j a   Uprzejmie informujemy, że porady prawne dla mieszkańców Gminy Darłowo będą udzielane przez Radcę Prawnego p. Joannę Stępień w dniu 5 lutego br. (wtorek) w godz. od 12:00 do 14:30.       ...
2019-01-23 14:53:06 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2019 rok ZP.271.433.2018 Darłowo,23.01.2019 r.      INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA   Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986  z późn. zm.) Zamawiający (Gmina Darłowo) informuje, iż w wyniku przeprowadzenia postę...
2019-01-22 10:31:39 - Ogłoszenia - Anna Szynkowska-Borkowska
Dyżur Radcy PrawnegoDarłowo, dnia 22 stycznia 2019r.   I n f o r m a c j a   Uprzejmie informujemy, że dyżur Radcy Prawnego p. Macieja Jabłońskiego dla mieszkańców Gminy Darłowo wyznaczony na dzień 23 stycznia br. (środa) został odwołany.   Za utrudnienia przepraszamy     ...
2019-01-18 14:51:30 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa płyt drogowych (JOMB) w ilości 16 000 szt. ZP.271.1.2019 Darłowo,18.01.2019 r.      INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA   Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986  z późn. zm.) Zamawiający (Gmina Darłowo) informuje, iż w wyniku przeprowadzenia postępo...
Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki