F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domy wczasowe
Bajka
Dąbki

Bajka
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Liczba znalezionych artykułów: 920
◄ Nowsze artykuły | od 1 do 20 z 920 | Starsze artykuły ►
« Strona główna
Powrót »
2019-04-19 11:52:08 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Domasławice o długości 1,3 kmZP.271.150.2019 Darłowo, dnia 19.04.2019 r. Informacja z otwarcia ofert Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 19.04.2019 r. o godz. 11:15 w Ur...
2019-04-19 08:44:27 - Ogłoszenia - Anna Szynkowska-Borkowska
Kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w dniu 2 maja 2019 r.INFORMACJA   W związku z przerwą w pracy Urzędu Gminy w Darłowie w dniu 2 maja 2019 roku (czwartek) w nagłych sprawach z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego (zgłaszanie zgonu) prosimy o kontakt pod numerem telefonu 601-872-158 w godz. od 10:00 do 13:00.         ...
2019-04-19 08:42:18 - Ogłoszenia - Anna Szynkowska-Borkowska
2 maja 2019 r. Urząd Gminy Darłowo nieczynnyINFORMACJA Uprzejmie informuję, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Darłowo dzień 2 maja 2019 roku (czwartek) został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Darłowie.   W związku z powyższym w dniu 2 maja br. Urząd Gminy Darłowo będzie nieczynny.         ...
2019-04-19 08:39:02 - Ogłoszenia - Anna Szynkowska-Borkowska
Skrócone godziny pracy Urzędu Gminy w dniu 19 kwietnia 2019 r.INFORMACJA Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 kwietnia br. (piątek) Urząd Gminy Darłowo będzie czynny do godz. 12:00. Kasa Urzędu Gminy Darłowo będzie czynna do godziny 11:00.   Za utrudnienia przepraszamy.       ...
2019-04-18 14:49:49 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy DarłowoZP.271.147.2019 Darłowo, dnia 18.04.2019 r. Informacja z otwarcia ofert   Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 18.04.2019 r. o godz. ...
2019-04-18 14:36:41 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Odpowiedzi oraz modyfikacja treści SIWZ nr 1 - Modernizacja ujęcia wody w miejscowości DąbkiZP.271.151.2019 Darłowo, dnia 18.04.2019 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Odpowiedzi oraz modyfikacja treści SIWZ nr 1   Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Modernizację ujęcia wody w miejscowości Dąbki” (nr sprawy: ZP.271.151.2019).   I. Na podstawie art....
2019-04-18 10:50:51 - Ogłoszenia - Anna Filipek
Zarządzenie Nr KW.0050.58.2019 Wójta Gminy Darłowo z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Darłowo w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2ZARZĄDZENIE NR KW.0050.58.2019 WÓJTA GMINY DARŁOWO z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Darłowo w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sam...
2019-04-18 10:42:11 - Ogłoszenia - Biblioteka Domasławice
Ankieta bibliotekiW związku z możliwością pozyskania przez Gminna Bibliotekę Publiczną w Domasławicach dofinansowania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2020, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przeprowadzamy badania ankietowe o celowości takiej inicjatywy. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publi...
2019-04-16 14:29:04 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Domasławice o długości 1,3 kmZP.271.150.2019 Darłowo, dnia 16.04.2019 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Domasławice o długości 1,3 km” (nr sprawy: ZP.271.150.2019).   I. Na podstawie art...
2019-04-12 14:19:30 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Kopań ZP.271.125.2019 Darłowo, 11.04.2019 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY   Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający (Gmina Darłowo) informuje, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pub...
2019-04-11 15:03:20 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Podniesienie walorów Gminy Darłowo poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości Drozdowo ZP.271.153.2019 Darłowo, dnia 11.04.2019 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1   Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Podniesienie walorów Gminy Darłowo poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości Drozdowo” (nr sprawy: ZP.271.153.20...
2019-04-10 14:54:08 - Ogłoszenia - GOPS
Informacja o wydawaniu żywnościGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie informuje, że będzie wydawana żywność osobom, które złożyły wnioski i zostały zakwalifikowane do pomocy  w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. w dniu 17.04.2019 (środa ) od godz.8.00 do godz. 14.30 w dniu 18.04.2019 ( czwartek ) od godz. 9.00 do...
2019-04-10 14:49:06 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Budowa ul. Morskiej w Uzdrowisku Dąbki wraz z budową kanalizacji deszczowejZP.271.131.2019 Darłowo, 10.04.2019 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY   Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający (Gmina Darłowo) informuje, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicz...
2019-04-09 13:28:49 - Ogłoszenia - Magdalena Cyperska
Ogłoszenie Wójta Gminy Darłowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowiskoNa podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Gminy Darłowo: Nr XXXVI.355.2017 Rady Gminy Darłowo z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ...
2019-04-08 15:23:44 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa ul. Morskiej w Uzdrowisku Dąbki wraz z budową kanalizacji deszczowejZP.271.131.2019 Darłowo, dnia 08.04.2019 r. Informacja z otwarcia ofert Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 08.04.2019 r. o godz. 12:15 w Ur...
2019-04-05 11:26:59 - Ogłoszenia - Ewa Świtalska-Pacholska
Bezpłatne szkolenie dotyczące zasad przyznawania pomocy w ramach konkursu nr 1/2019 Rozwój Przedsiębiorstw Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania ul. Partyzantów 17, 75 - 411 Koszalin tel. 94 340 24 58, biuro@stowarzyszeniesgd.pl www.stowarzyszeniesgd.pl   Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania zaprasza na bezpłatne szkolenie   dotyczące zasad przyznawania pomocy w ramac...
2019-04-04 14:47:11 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Podniesienie walorów Gminy Darłowo poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości Drozdowo ZP.271.127.2019 Darłowo, 04.04.2019  r. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Gmina Darłowo          Informuje, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1, pkt 4 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zam&oacut...
2019-04-04 14:41:48 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Podniesienie walorów Gminy Darłowo poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości Drozdowo ZP.271.127.2019 Darłowo, dnia 04.04.2019 r. Informacja z otwarcia ofert Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 04.04.2019 r. o godz. 11:15 ...
2019-04-03 09:25:45 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę ul. Morskiej w Uzdrowisku Dąbki wraz z budową kanalizacji deszczowejZP.271.131.2019 Darłowo, dnia 03.04.2019 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę ul. Morskiej w Uzdrowisku Dąbki wraz z budową kanalizacji deszczowej” (nr sprawy: ZP.271.131.2019).   I. Na podstawie ...
2019-04-01 15:19:39 - Ogłoszenia - Justyna Konopka
Porady prawne dla mieszkańców Gminy DarłowoUprzejmie informujemy, że porady prawne  dla mieszkańców Gminy Darłowo będą udzielane przez Radcę Prawnego p. M. Jabłońskiego w dniu 05 kwietnia br. (piątek)  w godz. od 9:00 do 11:00.           ...
Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki