F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza z nich prezentuje obraz z terenu przystani żeglarskiej w Dąbkch oraz jeziora Bukowo.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Agroturystyka
U Michałów - Michalik Zdzisława
Kopań

U Michałów - Michalik Zdzisława
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Liczba znalezionych artykułów: 707
◄ Nowsze artykuły | od 1 do 20 z 707 | Starsze artykuły ►
« Strona główna
Powrót »
2018-06-19 08:19:05 - Ogłoszenia - Justyna Pacuła
ZARZĄDZENIE NR KW.0050.64.2018 WÓJTA GMINY DARŁOWO z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Darłowo w zakresie przeciwdziZARZĄDZENIE NR KW.0050.64.2018 WÓJTA GMINY DARŁOWO z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Darłowo w zakresie przeciwdzialania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 r. Na     podstawie&nb...
2018-06-15 15:01:24 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewiczki – Etap IZP.271.168.2018 Darłowo, 15.06.2018 r. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Gmina Darłowo          Informuje, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1, pkt 4 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot ...
2018-06-15 14:58:32 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 do przetargu nieograniczonego na: Remont nawierzchni drogi w miejscowości Słowino – Etap IWykonawcy   uczestniczący w postępowaniu Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont nawierzchni drogi w miejscowości Słowino – Etap I” (nr sprawy: ZP.271.209.2018).   Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo...
2018-06-14 14:47:52 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewiczki – Etap IZP.271.168.2018                                                         &nb...
2018-06-13 08:52:33 - Ogłoszenia - Anna Filipek
Informacja w sprawie udostępnienia pojemnikówW związku z rozpoczętym procesem znakowania elektronicznego pojemników na odpady komunalne prosimy o udostępnienie posiadanych pojemników i umożliwienie pracownikom Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. z siedzibą w Krupach  wykonanie tych czynności. Na pojemnikach zostanie naklejony indywidualny dla każdego kontrahenta kod kre...
2018-06-06 14:43:18 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisjiZapraszam na wspólne posiedzenie następujących komisji: Komisji Gospodarki Gminnej, Finansów i Budżetu, Komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej, Komisji Uzdrowiskowej, Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej. Posiedzenie odbędzie się w dniu 18 czerwiec 2018 roku o godz. 9:00 w sali k...
2018-06-06 14:41:17 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
XLIX sesja (absolutoryjna) VII kadencji Rady Gminy DarłowoDziałając zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) i § 30 ust. 6 Statutu Gminy Darłowo (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 50, poz. 845; z 2008 r. Nr 35, poz. 701; z 2009 r. Nr 52, poz. 1337; z 2010 r. Nr 82, poz. 1549, z 2015 r. poz. 1077, poz. 424...
2018-06-05 10:11:32 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na: Budowę targowiska w miejscowości DąbkiGmina Darłowo        Informuje, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1, pkt 1 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst j...
2018-06-04 07:41:30 - Ogłoszenia - Marcel Lichacy
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO informuje:   Na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz.799 ze zm.) projekt Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego ograniczeń i zaka...
2018-05-29 14:56:24 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Wspólne posiedzenie komisji Zapraszam na wspólne posiedzenie następujących komisji: Komisji Rewizyjnej, Komisji Inwentaryzacyjnej, Komisji Gospodarki Gminnej, Finansów i Budżetu, Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej, Komisji Prawa i Opieki Społecznej i Zdrowia, Komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej, Komisj...
2018-05-29 14:55:12 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Darłowo, które odbędzie się w dniu 5 czerwca 2018roku. Początek obrad o godz. 14:00 w gabinecie nr 36, w siedzibie Urzędu Gminy Darłowo, ul. H. Dąbrowskiego 4 w Darłowie. Porządek obrad: Sporządzenie opinii i wniosku absolutoryjnego oraz projektu uchwały absolutoryjnej. Wolne wnios...
2018-05-28 15:12:57 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa płyt drogowych (JOMB) w ilości 11 040 szt.ZP.271.159.2018 Darłowo, 28.05.2018 r.     OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY   Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  z późn. zm.) Zamawiający (Gmina Darłowo) informuje, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie  z...
2018-05-28 13:07:48 - Ogłoszenia - Elżbieta Fornal
Stypendia socjalneSzanowni Rodzice Referat oświaty przypomina, że rodzice odbierający stypendium socjalne są zobowiązani do gromadzenia faktur za zakupy związane z procesem edukacji swoich dzieci za okres od kwietnia do czerwca 2018r. Faktury potwierdzające poniesione wydatki, muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia oraz przedstawione w oryginale. F...
2018-05-24 14:29:28 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa płyt drogowych (JOMB) w ilości 11 040 szt.ZP.271.159.2018 Darłowo, dnia 24.05.2018 r. Informacja z otwarcia ofert Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 24.05.2018 r. o godz. 11:15 w Urzędzie Gminy Dar...
2018-05-22 14:00:38 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Budowa ścieżki ruchowej wraz z przejściami na plażę w Uzdrowisku Dąbki   Gmina Darłowo   Informuje, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1, pkt 1 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst...
2018-05-21 13:00:18 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej 150003Z w miejscowości Barzowice wraz z budową kanalizacji sanitarnej biegnącej pod drogąZP.271.127.2018 Darłowo, 21.05.2018 r.     OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  z późn. zm.) Zamawiający (Gmina Darłowo) informuje, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia...
2018-05-15 13:23:37 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na dostawę płyt drogowych (JOMB) w ilości 11 040 szt.ZP.271.159.2018 Darłowo, 15.05.2018 r.     OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Gmina Darłowo   Informuje, o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 1 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11, ust. 8...
2018-05-10 14:38:41 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Wspólne posiedzenie komisji Zapraszam na wspólne posiedzenie następujących komisji: Komisji Gospodarki Gminnej, Finansów i Budżetu, Komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej, Komisji Uzdrowiskowej, Komisji Prawa, Opieki Społecznej i Zdrowia. Posiedzenie odbędzie się w dniu 16 maja 2018 roku o godz. 10:00 w salikonferency...
2018-05-10 14:37:10 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
XLVIII sesja VII kadencji Rady Gminy DarłowoDziałając zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232; z 2018 r. poz. 130) zapraszam na XLVIII sesję VII kadencji Rady Gminy Darłowo, która odbędzie się w dniu 18 maja 2018 roku(piątek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Darłowo, ul. Dąbr...
2018-05-09 17:55:41 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na: Budowę ścieżki ruchowej wraz z przejściami na plażę w Uzdrowisku DąbkiDarłowo, dnia 09.05.2018 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę ścieżki ruchowej wraz z przejściami na plażę w Uzdrowisku Dąbki” (nr sprawy: ZP.271.139.2018). Na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za...
Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki