F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
A
BIEŻĄCY WIDOK Z KAMERY W CISOWIE
Zdjęcie z kamery w Cisowie
Obraz jest odświeżany automatycznie co 30 sekund
Zobacz pełną prezentację kamery
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domy wczasowe
Nadmorski
Wicie

Nadmorski
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 660 770 627 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Liczba znalezionych artykułów: 447
◄ Nowsze artykuły | od 1 do 20 z 447 | Starsze artykuły ►
« Strona główna
Powrót »
2017-04-26 14:31:23 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na: Przebudowę świetlicy w RuskuZP.271.9.2017 Darłowo, 26.04.2017 r. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Gmina Darłowo Informuje, o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 1 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ...
2017-04-26 13:41:08 - Ogłoszenia - Ewa Telecka
Zapisy do szkoły muzycznej w SławniePaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sławnie zaprasza dzieci i młodzież do nauki gry na  instrumentach w naszej szkole.  Przyjmujemy zapisy uczniów na rok szkolny 2017/2018 dzieci w wieku 6 – 10 lat do cyklu 6 -letniego na naukę gry na: gitarze, akordeonie, skrzypcach,  flecie i klarnecie Od kandydatów wymaga się...
2017-04-24 14:45:50 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej Zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej Rady Gminy Darłowo, które odbędzie się w dniu 9 maja 2017 roku. Początek obrad o godz. 8:00 w sali nr 36, w siedzibie Urzędu Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4.   Porządek obrad: Stan dróg na terenie Gminy Darłowo...
2017-04-19 14:08:28 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości WicieZP.271.8.2017 Darłowo, 19.04.2017 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Urząd Gminy Darłowo Informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Wicie” Wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych "Ce-STA" Stanisław Cioc...
2017-04-19 13:59:37 - Ogłoszenia - Katarzyna Buss
Wybory uzupełniające w sołectwie PęciszewkoZapraszam mieszkańców Sołectwa Pęciszewko na zebranie wiejskie Sołectwa PĘCISZEWKO, które odbędzie się w dniu  27 kwietnia 2017 roku o godzinie 17:00 w Świetlicy w PORZECZU. Tematyka zebrania: Otwarcie zebrania: Wybór przewodniczącego zebrania. Podpisanie listy obecności. Stwierdzenie prawomocnoś...
2017-04-14 11:44:05 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Odwołany dyżur radnegoW dniu 14 kwietnia 2017 roku dyżur radnego w sprawach skarg i wniosków został odwołany.             ...
2017-04-13 11:51:22 - Ogłoszenia - Anna Mezgier
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie DarłowoZARZĄDZENIE NR KW.0050.52.2017 WÓJTA GMINY DARŁOWO z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Darłowo   Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 30 ust. 1 art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz....
2017-04-11 12:12:14 - Ogłoszenia - Izabela Sielska
Informacja Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w sprawie aktualizacji planów gospodarowania wodamiZgodnie z art. 113 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.), jednym z dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami jest program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK). Dokument ten stanowi realizację wymagań wskazanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej r...
2017-04-11 12:06:24 - Ogłoszenia - Izabela Sielska
Wykaz kąpielisk na terenie Gminy DarłowoWójt Gminy Darłowo informuje o podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Darłowo. Informuje się również o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag oraz propozycji zmian do powyższego projektu uchwały, które można składać w terminie od 17....
2017-04-11 11:54:07 - Ogłoszenia - Maciej Rudnikowski
Urząd Gminy Darłowo i kasa czynne krócejW dniu 14 kwietnia 2017 roku Urząd Gminy Darłowo czynny będzie do godziny 13:00, natomiast kasa Urzędu Gminy Darłow czynna będzie do godziny 12:00.           ...
2017-04-11 11:52:14 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Oświadczenia majątkowe radnychNa podstawie art. 24h ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948)  przypominam, że radny zobowiązany jest do złożenia oświadczenia majątkowego. Oświadczenie majątkowe należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach wraz z kopią swojego zeznania PIT o wysokości ...
2017-04-11 08:35:00 - Ogłoszenia - Straż Gminna
Poszukiwani właściciele lub chętni do adopcji znalezionych psów Piesek w wieku około 5 lat, pochodzący z miejscowości Słowino. Osoby chętne zaadoptować pieska proszone są o kontakt ze Strażą Gminną w Darłowie pod nr. tel. 94 3142227.   Piesek w wieku około 4 lat znaleziony na terenie Bukowa Morskiego. Właściciela lub osobę chętną zaadoptować pieska proszę o kontakt ze Stra...
2017-04-10 00:00:00 - Ogłoszenia - Emil Gawęda
Szkolenie dotyczące sezonowej działalności gospodarczejNaczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie zaprasza na szkolenie dotyczące sezonowej działalności gospodarczej dla podatników mających miejsce zamieszkania objęte właściwością gminy Darłowo. Szkolenie odbędzie się dn 19.04.2017 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Urzędu Gminy. Zaproszenie: http://gminadarlowo.pl/pliki/ogloszenia/20...
2017-04-06 11:19:39 - Ogłoszenia - Anna Mezgier
Konkurs na realizację w 2017 roku programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie skierowanego do osób po 65 roku życiaZałącznik nr 1 do zarządzenia Nr KW.0050.50.2017 Wójta Gminy Darłowo z dnia 03.04.2017 r. Wójt Gminy Darłowo ogłasza konkurs ofert, zapraszając do składania ofert Przedmiotem konkursu jest realizacja w 2017 roku programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie skierowanego do osób po 65 roku życia, zamel...
2017-04-05 14:23:12 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Informacja o danych ujawnionych podczas otwarcia ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości WicieZP.271.8.2017 Darłowo, dnia 05.04.2017 r. Informacja o danych ujawnionych podczas otwarcia ofert             Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zamawiający przekazuje pisemnie info...
2017-04-03 08:43:50 - Ogłoszenia - Anna Mezgier
Wypłata stypendium szkolnegoUprzejmie informujemy, że dnia 5 kwietnia 2017 r. w kasie Urzędu Gminy Darłowo nastąpi wypłata stypendium szkolnego.           ...
2017-03-31 13:03:47 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy DarłowoZapraszam na wspólne posiedzenie następujących komisji: Komisji Gospodarki Gminnej, Finansów i Budżetu Komisja Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej Posiedzenie odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2017 roku o godz. 8:00 w salce numer 36 Urzędu Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4 w Darłowie. Proponowany...
2017-03-31 13:01:18 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
XXXIV sesja (nadzwyczajna) VII kadencji Rady Gminy DarłowoDziałając zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) i § 29 ust. 4 Statutu Gminy Darłowo (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 50, poz. 845; z 2008 r. Nr 35, poz. 701; z 2009 r. Nr 52, poz. 1337; z 2010 r. Nr 82, poz. 1549, z 2015 r. poz...
2017-03-30 12:22:19 - Ogłoszenia - Grażyna Koman
Utrudnienia w płatnościach kartąUWAGA W związku ze zmianą operatora terminali płatniczych, od dnia 31-03-2017 roku do ponownego wyboru operatora nie bedzie można dokonywać płatności kartą w kasie Urzędu Gminy Darłowo.   Za utrudnienia przepraszamy.       ...
2017-03-29 14:16:29 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Wyjaśnienia treści SIWZ nr I, dot.: zamówienia publicznego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości WicieDarłowo, 29.03.2017 r. ZP.271.8.2017 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR I Dot.: zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Wicie” Gmina Darłowo, działając na podst. art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie...
Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 15:00, wto.-pią. 7:30 - 14:30
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Jednostki
Ogłoszenia