F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
A
BIEŻĄCY WIDOK Z KAMERY W CISOWIE
Zdjęcie z kamery w Cisowie
Obraz jest odświeżany automatycznie co 30 sekund
Zobacz pełną prezentację kamery
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Ośrodki wczasowe
Amber House
Dąbki

Amber House
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 660 770 627 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Liczba znalezionych artykułów: 476
◄ Nowsze artykuły | od 1 do 20 z 476 | Starsze artykuły ►
« Strona główna
Powrót »
2017-06-28 07:21:23 - Ogłoszenia - Beata Kaliszczak
Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej Rady Gminy Darłowo, które odbędzie się w dniu 4  lipca (wtorek) 2017 roku. Początek obrad o godz. 9.00 w sali posiedzeń pok. nr 55, Urzędu Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4 Porządek  obrad: Sprawy bieżące. Sprawozdanie finansowe z działalności Piłkarsk...
2017-06-22 17:44:30 - Ogłoszenia - Izabela Sielska
Zasady usuwania drzew i krzewów11 maja 2017 r. Sejm uchwalił zmiany do ustawy o ochronie przyrody. Ustawa została już podpisana przez Prezydenta i weszła w życie 17 czerwca 2017 r. Najważniejszą zmianą dla osób fizycznych, wprowadzoną przez nowelizację ustawy, jest ograniczenie swobodnej wycinki, którą do tej pory można było prowadzić na należących do nich nieruchomości...
2017-06-20 10:04:58 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Wspólne posiedzenie komisji Zapraszam na wspólne posiedzenie następujących komisji: Komisji Gospodarki Gminnej, Finansów i Budżetu, Komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej, Komisji Uzdrowiskowej, Komisja Prawa, Opieki Społecznej i Zdrowia   Posiedzenie odbędzie się w dniu 26 czerwca 2017 roku o godz. 9:00 w sal...
2017-06-19 14:28:53 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na: Budowa kanalizacji sanitarnej w CisowieZP.271.11.2017 Darłowo, 19.06.2016 r. Ogłoszenie o wyborze oferty Urząd Gminy Darłowo Informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisowie” Wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o., ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin. Uzasadnienie wyboru: ...
2017-06-19 14:04:00 - Ogłoszenia - Anna Filipek
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2017r. - Dąbki, Bobolin CZERWIEC     segregowane zmieszane 1 czwartek     2 piątek     3 sobota     4 niedziela     5 poniedziałek   zmieszane 6 wtorek ...
2017-06-19 13:50:13 - Ogłoszenia - Anna Filipek
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych  2017r. - Wicie, Kopań CZERWIEC     segregowane zmieszane 1 czwartek     2 piątek     3 sobota     4 niedziela     5 poniedziałek     6 wtorek &n...
2017-06-13 14:41:38 - Ogłoszenia - Justyna Pacuła-Woźniak
Nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej - objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze Darłowska Lokalna Grupa Rybacka ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” w zakresie:   I Zakres tematyczny operacji - Przed. 1.1.2: Wspieranie przedsiębiorczości lub innow...
2017-06-13 12:20:30 - Ogłoszenia - Karolina Iwańczuk
Harmonogram wywozu segregowanych odpadów komunalnych w sezonie letnim, tj. od dnia 15.06. 2017 r. do dnia 15.09.2017 r. L.p Nazwa miejscowości Tworzywa sztuczne Szkło Makulatura 1. Dąbki, Bobolin 19.VI ; 26.VI. 3.VII ; 10.VII ; 17.VII ; 24.VII ; 31.VII. 7.VIII; 14.VIII ; 21.VIII;  28.VIII. 4.IX ; 11.IX. 22.VI. ...
2017-06-12 15:07:16 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
XXXVI sesja (absolutoryjna) VII kadencji Rady Gminy DarłowoDziałając zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579, 1948; z 2017 r. poz. 730, 935) i § 30 ust. 6 Statutu Gminy Darłowo (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 50, poz. 845; z 2008 r. Nr 35, poz. 701; z 2009 r. Nr 52, poz. 1337; z 2010 r. Nr 82, poz...
2017-06-08 11:00:08 - Ogłoszenia - Sylwia Pieper
Informacja Wójta Gminy Darłowo w sprawie zmiany regulaminu dotyczącego I przetargu ustnego nieograniczonego na poddzierżawę części nieruchomości INFORMACJA WÓJTA GMINY DARŁOWO w sprawie zmiany regulaminu dotyczącego I przetargu ustnego nieograniczonego na poddzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości będących w dzierżawie Gminy Darłowo              z przeznaczeniem na prowadzenie handlu obnośnego i obwoźnego na...
2017-06-06 14:43:40 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na: Przebudowa świetlicy w RuskuUrząd Gminy Darłowo Informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Przebudowa świetlicy w Rusku” Wybrano ofertę firmy: HAUSE PROJEKT Usługi Budowlano Projektowe Monika Jakubowska, ul. Szarych Szeregów 3A, 76-150 Darłowo. Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta przedstawia najlepszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów ba...
2017-05-29 15:24:12 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Posiedzenie Komisji RewizyjnejZapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Darłowo, które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2017 roku. Początek obrad o godz. 13:00 w gabinecie nr 36, w siedzibie Urzędu Gminy Darłowo, ul. H. Dąbrowskiego 4 w Darłowie. Porządek obrad: Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Darłowo za 2016 rok. A...
2017-05-29 15:23:11 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy DarłowoZapraszam na wspólne posiedzenie następujących komisji: Komisji Inwentaryzacyjnej, Komisji Gospodarki Gminnej, Finansów i Budżetu, Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej, Komisji Prawa i Opieki Społecznej i Zdrowia, Komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej, Komisji Uzdrowiskowej. ...
2017-05-29 12:21:31 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Informacja o danych ujawnionych podczas otwarcia ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w CisowieZP.271.11.2017 Darłowo, dnia 29.05.2017 r. Informacja o danych ujawnionych podczas otwarcia ofert Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zamawiający przekazuje pisemnie informacje, ujawnione podczas czynności otwarcia ofert, które odby...
2017-05-26 13:06:46 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Informacja o danych ujawnionych podczas otwarcia ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. Przebudowa świetlicy w RuskuZP.271.9.2017 Darłowo, dnia 26.05.2017 r. Informacja o danych ujawnionych podczas otwarcia ofert Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zamawiający przekazuje pisemnie informacje, ujawnione podczas czynności otwarcia ofert, ...
2017-05-26 12:24:05 - Ogłoszenia - Izabela Sielska
Przystąpienie do sporządzenia warunków korzystania z wód zlewni rzeki WieprzyDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, kierując się art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) zawiadamia, że z dniem 22 maja 2017 r. przystąpił do sporządzenia projektu rozporządzenia ws. ustalenia warunków korzystania z wód zlewni rzeki Wieprzy.   Warunki ...
2017-05-24 13:28:05 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Wyjaśnienia treści SIWZ nr I, dot.: zamówienia publicznego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w CisowieDarłowo, 24.05.2017 r. ZP.271.11.2017 Wyjaśnienia treści SIWZ nr I Dot.: zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisowie”   Gmina Darłowo, działając na podst. art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z...
2017-05-22 11:41:34 - Ogłoszenia - Arkadiusz Koluch
Rolniku, ogrodniku, sadowniku wykonuj opryski po ustaniu lotu pszczół, czyli wieczorem lub w nocyRolniku, ogrodniku, sadowniku wykonuj opryski po ustaniu lotu pszczół, czyli wieczorem lub w nocy. Wykonuj oprysk tylko po sprawdzeniu przekroczenia progów ekonomicznej szkodliwości patogenów. Wykonując opryski zachowaj szczególne środki ostrożności.   PAMIĘTAJ Opryski należy wykonywać nie stwarzając zagroż...
2017-05-22 11:01:26 - Ogłoszenia - Marcel Lichacy
Szkolenie: prowadzenie działalności agroturystycznejWe wtorek 23 maja o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Darłowie odbędzię się szkolenie poruszające temat prowadzenia działalności agrotursytycznej. Szkolenie przeprowadzą pracownicy ZODR w Barzkowicach oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sławnie. Serdecznie zapraszamy. Program szkolenia: 10.00 – 10.10 &...
2017-05-17 14:50:03 - Ogłoszenia - Beata Kaliszczak
Zmiana godziny rozpoczęcia posiedzenia Komisji UzdrowiskowejKomunikat !!!   Z uwagi na wycofanie z porządku obrad XXXV Sesji VII kadencji Rady Gminy Darłowo  zaplanowanej na dzień 19 maja 2017 r. pkt. nr 15 o treści: "Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na  sprzedaż  nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Darłowo (dot. działki nr 300/3 w o...
Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 15:00, wto.-pią. 7:30 - 14:30
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Jednostki
Ogłoszenia