F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza z nich prezentuje obraz z terenu przystani żeglarskiej w Dąbkch oraz jeziora Bukowo.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domki letniskowe
Domki letniskowe Alicja
Domasławice

Domki letniskowe Alicja
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Liczba znalezionych artykułów: 630
◄ Nowsze artykuły | od 1 do 20 z 630 | Starsze artykuły ►
« Strona główna
Powrót »
2018-02-21 14:12:14 - Ogłoszenia - Justyna Pacuła-Woźniak
Zarządzenie Nr KW.0050.22.2018 Wójta Gminy Darłowo z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Darłowo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu w 2018 roNa podstawie 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 2 i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 60, 573, 1909,), oraz uchwa...
2018-02-21 13:10:54 - Ogłoszenia - Wydział Komunikacji Ministerstwo Cyfryzacji
Podpisz i wyślij JPK_VAT z Profilem ZaufanymCoraz mniej czasu pozostało mikroprzedsiębiorcom na przesłanie pierwszego JPK_VAT (do 26 lutego). Aby mieć pewność skutecznej realizacji tego obowiązku, warto jak najszybciej założyć Profil Zaufany, a dzięki niemu szybko i bezpiecznie wysłać dokumenty do systemu skarbowego. Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy –płatnicy VAT, zatrud...
2018-02-19 15:21:35 - Ogłoszenia - Anna Szynkowska-Borkowska
Porady prawne dla mieszkańców Gminy DarłowoDarłowo, dnia 19 lutego 2018r. I N F O R M A C J A Uprzejmie informujemy, że w tym tygodniu porady prawne dla mieszkańców Gminy Darłowo udzielane będą w dniu 22 lutego br. (czwartek) w godz. od 10:00 do 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.     ...
2018-02-19 11:39:45 - Ogłoszenia - Justyna Pacuła-Woźniak
Konsultacje wniosków "Granty Sołeckie" już w środęKonsultacje wniosków w konkursie „Granty Sołeckie” w środę 21 lutego 2018 r. w Darłowie - Punkt Informacyjno-Doradczy OWES w Darłowie na ul. Tynieckiego 2 (dawna siedziba Urzędu Gminy) II piętro p. nr 14  będzie prowadził Pan Piotr Kobus w godzinach 10:00-13:00. Osoby zainteresowane konsultacją dot. poprawności wypełnienia...
2018-02-16 14:59:26 - Ogłoszenia - Violetta Bonk
Rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 9 lutego2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń   Na podstawie art. 47 ust 1 i art. 48a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzą! oraz zwalczaniu chorób zak...
2018-02-13 11:30:36 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Przebudowa drogi gminnej 150003Z w miejscowości BarzowiceZP.271.22.2018 Darłowo, 13.02.2018 r. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA   Gmina Darłowo Informuje, o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 1 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 styc...
2018-02-13 07:32:01 - Ogłoszenia - Anna Mezgier
Konkurs na realizację w 2018 roku programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie DarłowoWójt Gminy Darłowo ogłasza konkurs ofert, zapraszając do składania ofert   Przedmiotem konkursu jest realizacja w 2018 roku programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Darłowo skierowanego do dziewcząt z rocznika 2005, zameldowanych w Gminie Darłowo w ramach którego przeprowadzone zostaną szcz...
2018-02-12 14:35:20 - Ogłoszenia - Magdalena Cyperska
Ogłoszenie o terminie składania ofert na sezonową poddzierżawę terenu pod lokalizację dmuchanego placu zabaw oraz terenów pod gastronomię, zlokalizowanych na plaży w Dąbkach1. Dmuchany plac zabaw: Część nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Dąbki (plaża) oznaczonej nr geod. działki 279/7 opisanej w KW KO1K/00090421/8. Przeznaczenie: lokalizacja dmuchanego placu zabaw dla dzieci Orientacyjna powierzchnia do zagospodarowania: ok. 300m2   2. Gastronomia: Część nieruchomości po...
2018-02-09 10:34:48 - Ogłoszenia - Justyna Pacuła-Woźniak
Zaproszenie na spotkanie dla sołectw, mieszkańców i organizacji    ...
2018-02-05 15:00:16 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Wybory sołtysa sołectwa Żukowo Morskie w Gminie DarłowoZapraszam mieszkańców Sołectwa Żukowo Morskie na zebranie wiejskie Sołectwa Żukowo Morskie, które odbędzie się w dniu 13 lutego 2018 roku o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Darłowo, ul. J. H. Dąbrowskiego 4 w Darłowie. Tematyka zebrania: Otwarcie zebrania: Wybór przewodniczącego zebrania. Podpisa...
2018-02-05 08:45:20 - Ogłoszenia - ARiMR
Wnioski o dopłaty obowiązkowo przez internetOd 2018 r. wszystkie wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW muszą zostać złożone formie elektronicznej za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego udostępnionego na stronie internetowej ARiMR. Powyższe wynika wprost z przepisów wspólnotowych i dotyczy wszystkich państw członkowskich UE. Tym rolnikom, ...
2018-02-02 13:57:58 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa płyt drogowych (JOMB) w ilości 18 720 szt.ZP.271.23.2018 Darłowo, 02.02.2018 r.     Informacja o wyniku postępowania Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  z późn. zm.) Zamawiający (Gmina Darłowo) informuje, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówi...
2018-02-02 10:30:48 - Ogłoszenia - Karolina Wojciechowska
Szkolenie dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych/dotacji na zabytki oraz obowiązków właścicieli zabytków w świetle obowiązujących przepisów prawnych, wraz z omówieniem oceny wartości i stanu zachowania dziedzictwa kulturWójt Gminy Darłowo zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie dotyczące m.in. możliwości pozyskania środków finansowych/dotacji na zabytki oraz obowiązków właścicieli zabytków w świetle obowiązujących przepisów prawnych, wraz z omówieniem oceny wartości i stanu zachowania dziedzictwa kulturowego gm...
2018-01-31 14:52:34 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa płyt drogowych (JOMB) w ilości 18 720 szt.Informacja z otwarcia ofert   Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający zamieszcza informację          z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 301.2018 r. o godz....
2018-01-30 13:37:39 - Ogłoszenia - Wydział Komunikacji Ministerstwa Cyfryzacji
Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś! Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.   Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudn...
2018-01-26 11:41:15 - Ogłoszenia - Elżbieta Fornal
Stypendium socjalne - Wykaz refundowanych wydatków związanych z edukacją uczniaSzanowni Rodzice Referat oświaty przypomina, że rodzice odbierający stypendium socjalne są zobowiązani do gromadzenia faktur za zakupy związane z procesem edukacji swoich dzieci za okres od stycznia do marca 2018r. Faktury potwierdzające poniesione wydatki, muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia oraz przedstawione w oryginale. F...
2018-01-23 14:46:58 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Wspólne posiedzenie komisji Zapraszam na wspólne posiedzenie następujących komisji: Komisji Gospodarki Gminnej, Finansów i Budżetu, Komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej, Komisji Uzdrowiskowej, Komisji Prawa, Opieki Społecznej i Zdrowia, Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej. Posiedzenie odbędzie się w dniu 30 stycz...
2018-01-23 14:45:41 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
XLIV sesja VII kadencji Rady Gminy DarłowoDziałając zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) zapraszam na XLIV sesję VII kadencji Rady Gminy Darłowo, która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2018 roku (środa) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4 w Darło...
2018-01-23 13:29:35 - Ogłoszenia - Violetta Bonk
Uwaga Rolnicy - zwrot podatku akcyzowegoW 2018 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj.:   od 1 ...
2018-01-22 14:27:15 - Ogłoszenia - Anna Szynkowska-Borkowska
Porady prawne dla mieszkańców Gminy DarłowoPorady prawne dla mieszkańców Gminy Darłowo z dnia 24 stycznia br. (środa) udzielane będą w dniu 25 stycznia br.(czwartek) w godz. od 8:30 do 10:30. Za utrudnienia przepraszamy.           ...
Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki