F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domki letniskowe
Domki Pod Brzozami
Bobolin

Domki Pod Brzozami
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Liczba znalezionych artykułów: 1263
◄ Nowsze artykuły | od 1 do 20 z 1263 | Starsze artykuły ►
« Strona główna
Powrót »
2020-09-18 13:46:12 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury TechnicznejZapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej. Posiedzenie odbędzie się w dniu 25 września 2020 roku o godzinie 10:00 w sali nr 36  Urzędu Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4 w Darłowie, a następnie w terenie. Proponowany porządek obrad: Przegląd stanu wykonanych dró...
2020-09-17 13:46:17 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Informacja z otwarcia ofert na przebudowę ulicy Bałtyckiej wraz z budową oświetlenia w miejscowości BobolinZP.271.219.2020 Darłowo, 17.09.2020 r. Informacja z otwarcia ofert   Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 17.09.2020 r. o godz. 11:15...
2020-09-16 14:17:04 - Ogłoszenia - Anna Szynkowska-Borkowska
Zmiana godzin przyjmowania interesantów w Referacie Inwestycji, Infrastruktury Technicznej i Gospodarki PrzestrzennejINFORMACJA   Uprzejmie informujemy, że od dnia 21 września br. w sprawach z zakresu: zagospodarowania przestrzennego i geodezji (wydawanie zaświadczeń z mpzp, wypisów i wyrysów z mpzp, opłat adiacenckich, podziałów nieruchomości, nadawanie numerów porządkowych nieruchomości) gospodarki mieniem komu...
2020-09-15 14:11:51 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Wyjaśnienia i modyfikacja treści Zapytania ofertowego nr 1 na: wykonanie usługi dotyczącej przeprowadzenia kampanii edukacyjnej w ramach projektu pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Krupy ZP.271.172.2020 Darłowo, dnia 15.09.2020 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Wyjaśnienia i modyfikacja treści Zapytania ofertowego nr 1   Dotyczy: Postępowania prowadzonego w z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w for...
2020-09-11 13:20:09 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa ścieżki ruchowej wraz z przejściami na plażę w Uzdrowisku DąbkiZP.271.130.2020 Darłowo, dnia 11.09.2020 r. Informacja z otwarcia ofert   Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 109.2020 r. o godz. 11...
2020-09-08 14:54:58 - Ogłoszenia - Agnieszka Glinka
Zapytanie ofertowe: ofertowym na wykonanie usługi dotyczącej przeprowadzenia kampanii edukacyjnej w ramach projektu pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Krupy Nr sprawy ZP.271.172.2020 Zapytanie ofertowe   Stosownie do art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi dotyczącej przeprowadzenia kampanii edukacyjnej w ramach projektu pn. „Budowa P...
2020-09-07 15:23:01 - Ogłoszenia - Agnieszka Glinka
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Darłowo z podziałem na części.ZP.271.200.2020 Darłowo, dnia 07.09.2020 r. Informacja z otwarcia ofert   Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 07.09.2020 r. o godz. ...
2020-09-07 14:40:54 - Ogłoszenia - Justyna Konopka
Porady prawne dla mieszkańców Gminy DarłowoInformacja   W związku z epidemią wywołaną koronawirusem oraz stanem zagrożenia epidemicznego uprzejmie informujemy, że porady prawne dla mieszkańców Gminy Darłowo będą udzielane przez Radcę Prawnego w każdą środę w godz. 1000 - 1200 w formie telefonicznej pod wskazanym numerem  telefonu 94 344 63 01.   ...
2020-09-04 14:26:03 - Ogłoszenia - Alicja Zawarta
ROZPORZĄDZENIE NR 9/2020 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiegoROZPORZĄDZENIE NR 9/2020 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego   Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych ...
2020-09-02 09:06:22 - Ogłoszenia - Anna Szynkowska-Borkowska
Informacja o projekcie budżetu Gminy Darłowo na 2021 rokWójt Gminy Darłowo informuje, że przystąpiono do opracowania projektu budżetu Gminy Darłowo na 2021 rok.   W związku z powyższym  wnioski  do  projektu budżetu Gminy Darłowo na 2021 rok należy składać w terminie do 30 września 2020r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Darłowo (parter pok. 26) ul. J. H. ...
2020-08-24 14:23:51 - Ogłoszenia - Agnieszka Glinka
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ nr 2 - Budowa ścieżki ruchowej wraz z przejściami na plażę w Uzdrowisku DąbkiOgłoszenie nr 540158564-N-2020 z dnia 24-08-2020 r. Darłowo: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 569812-N-2020 Data: 06/08/2020 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Darłowo, Krajowy numer identyfikacyjny 33092091400000, ul. ul. J.H.Dąbro...
2020-08-21 15:15:49 - Ogłoszenia - Renata Lipicz
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i SportuZapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Darłowo, które odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2020 roku. o godz. 8:00 w sali nr 36 Urzędu Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4. Porządek obrad: Przygotowanie placówek oświatowych na terenie Gminy Darłowo do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 - ko...
2020-08-19 11:25:29 - Ogłoszenia - Renata Lipicz
Wspólne posiedzenie komisjiZapraszam na wspólne posiedzenie następujących komisji: Komisji Gospodarki Gminnej, Finansów i Budżetu, Komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej, Komisji Uzdrowiskowej, Komisji Prawa i Opieki Społecznej i Zdrowia,   Posiedzenie odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2020 roku o g...
2020-08-19 11:22:10 - Ogłoszenia - Renata Lipicz
XXIII sesja VIII kadencji Rady Gminy DarłowoDziałając zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 30 ust. 3 Statutu Gminy Darłowo (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 50, poz. 845; z 2008 r. Nr 35, poz. 701; z 2009 r. Nr 52, poz. 1337; z 2010 r. Nr 82, po...
2020-08-18 12:23:50 - Ogłoszenia - Agnieszka Glinka
Modyfikacja treści SIWZ nr 1 na: Budowę ścieżki ruchowej wraz z przejściami na plażę w Uzdrowisku Dąbki (nr sprawy: ZP.271.130.2020) ZP.271.130.2020 Darłowo, dnia 18.08.2020 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Modyfikacja treści SIWZ nr 1 Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę ścieżki ruchowej wraz z przejściami na plażę w Uzdrowisku Dąbki” (nr sprawy: ZP.271.130.2020).   I. Zamaw...
2020-08-12 13:28:50 - Ogłoszenia - Renata Lipicz
Wspólne posiedzenie komisjiZapraszam na wspólne posiedzenie następujących komisji: Komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej, Komisji Uzdrowiskowej Posiedzenie rozpocznie się w dniu 14 sierpnia 2020 roku o godzinie 9:00 w sali nr  55  Urzędu Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4 w Darłowie.   Proponow...
2020-08-12 13:11:23 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 na: Budowę ścieżki ruchowej wraz z przejściami na plażę w Uzdrowisku Dąbki (nr sprawy: ZP.271.130.2020) ZP.271.130.2020 Darłowo, dnia 12.08.2020 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1   Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę ścieżki ruchowej wraz z przejściami na plażę w Uzdrowisku Dąbki” (nr sprawy: ZP.271.130.2020).   I....
2020-08-11 12:35:50 - Ogłoszenia - Magdalena Cyperska
Ogłoszenie Wójta Gminy Darłowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoNa podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IX.90.2019 Rady Gminy Darłowo, z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Buko...
2020-08-11 12:31:17 - Ogłoszenia - Anna Mezgier
Bezpłatne szczepienia przeciwko grypieWójt Gminy Darłowo zaprasza mieszkańców gminy do skorzystania z bezpłatnych szczepień finansowanych z budżetu Gminy Darłowo w 2020r.   Szczepienia dla mieszkańców gminy, przeciwko grypie (osoby powyżej 65 roku życia)   Deklaracje udziału w programie dostępne są w Urzędzie Gminy Darłowo, pokó...
2020-08-10 14:50:52 - Ogłoszenia - Maciej Rudnikowski
II edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży: Moja Wizja Zero - Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan RolnikaKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie informuje, że w związku z trwającą kampanią wdrażania Strategii Wizji Zero w rolnictwie w Polsce, dnia 30 czerwca 2020 roku zainaugurowana została II edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero - Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika&qu...
Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki