F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domki letniskowe
Domki Familijne
Bobolin

Domki Familijne
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Liczba znalezionych artykułów: 1360
◄ Nowsze artykuły | od 1 do 20 z 1360 | Starsze artykuły ►
« Strona główna
Powrót »
2021-02-18 09:00:42 - Ogłoszenia - Renata Lipicz
Posiedzenie komisji Skarg, Wniosków i PetycjiZapraszam na posiedzenie komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się w dniu 19 lutego 2021 roku o godz. 11:00 w sali nr 36 Urzędu Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4 w Darłowie. Komisja odbędzie się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, w tym obowiązku noszenia maseczek.   Proponowany porzą...
2021-02-12 00:00:00 - Ogłoszenia - Magdalena Cyperska
Ogłoszenie Wójta Gminy Darłowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żukowo Morskie w Gminie DarłowoNa podstawie art.17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2020r. poz. 293 z późn.zm.) i uchwały Nr VI.54.2019 Rady Gminy Darłowo z dnia 27 lutego 2019r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żukowo Morskie w Gminie Darłowo, zawiadamiam o...
2021-02-12 00:00:00 - Ogłoszenia - Magdalena Cyperska
Ogłoszenie Wójta Gminy Darłowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PORZECZE w Gminie DarłowoNa podstawie art.17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2020r. poz. 293 z późn.zm.) i uchwały Nr VI.55.2019 Rady Gminy Darłowo z dnia 27 lutego 2019r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Porzecze w Gminie Darłowo, zawiadamiam o wyło...
2021-02-10 13:01:18 - Ogłoszenia - Ewa Świtalska
Nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Darłowska Lokalna Grupa Rybacka ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” w zakresach:   Zakres tematyczny operacji (przedsięwz...
2021-02-09 10:05:35 - Ogłoszenia - Emilia Krzyżanowska-Boś
Komunikat Centralnego Biura SpisowegoDecyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.   Dyrektor Centralnego Biura Spisowego /-/ Janusz Dygaszewicz       ...
2021-02-08 15:03:39 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Wspólne posiedzenie komisjiZapraszam na wspólne posiedzenie następujących komisji: Komisji Gospodarki Gminnej, Finansów i Budżetu, Komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej, Komisji Uzdrowiskowej, Posiedzenie odbędzie się w dniu 11 lutego 2021 roku o godzinie 10:00 w trybie zdalnym (online).   Propon...
2021-02-08 14:55:54 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
XXXII sesja Rady Gminy Darłowo VIII kadencjiDziałając zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) i § 30 ust. 3 Statutu Gminy Darłowo (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 50, poz. 845; z 2008 r. Nr 35, poz. 701; z 2009 r. Nr 52, poz. 1337; z 2010 r. Nr 82, poz. 1549, z 2015 r. poz. 1077, p...
2021-02-02 10:11:59 - Ogłoszenia - Justyna Pacuła-Woźniak
Rozstrzygnięcie konkursu SPORT 2021 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Darłowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu w 2021 roku ogłoszonego Zarządzenem Wójta Gminy Darłowo Nr KW.0050.153.2020 Wójta Gminy Darłowo z dnia 30 grudnia 2020 r.     Wójt Gminy Darłowo p...
2021-02-01 15:23:37 - Ogłoszenia - Emilia Krzyżanowska-Boś
Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowychDnia 1 lutego 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021 Pan Radosław Głażewski – Gminny ...
2021-01-27 00:00:00 - Ogłoszenia - Justyna Pacuła-Woźniak
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej KONKURS SPORT 2021Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b, 2d, i 2e w związku z art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057, z późn. zm.), oraz uchwały Nr XXVII.299.2020 Rady Gminy Darłowo z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Darłowo z organ...
2021-01-22 20:29:56 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Posiedzenie komisji Gospodarki Gminnej, Finansów i BudżetuZapraszam na posiedzenie komisji Gospodarki Gminnej, Finansów i Budżetu. Posiedzenie odbędzie się w dniu 25 stycznia 2021 roku o godzinie 13:45 w trybie online. Proponowany porządek obrad: Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXI sesję Rady Gminy Darłowo VIII kadencji. Wolne wnioski i zapytania.    ...
2021-01-22 20:25:10 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
XXXI sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Darłowo VIII kadencjiDziałając zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 30 ust. 3 Statutu Gminy Darłowo (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 50, poz. 845; z 2008 r. Nr 35, poz. 701; z 2009 r. Nr 52, poz. 1337; z 2010 r. Nr 82, poz. 154...
2021-01-22 11:11:40 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Ogłoszenie o wyborze oferty na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z budową chodnika w miejscowości RuskoZP.271.186.2020 Darłowo, 22.01.2021 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY   Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający (Gmina Darłowo) informuje, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia p...
2021-01-22 11:09:40 - Ogłoszenia - Justyna Pacuła-Woźniak
Informacja o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych Zgodnie z ogłoszeniem Wójta Gminy Darłowo o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert informuję, że  na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1057 z późn. zm.) do ...
2021-01-21 13:43:15 - Ogłoszenia - Violetta Bonk
Zwrot podatku akcyzowegoKażdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów roln...
2021-01-20 14:58:07 - Ogłoszenia - Agnieszka Glinka
Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na: Bieżące utrzymanie czystości, zieleni, cmentarzy oraz infrastruktury na terenie Gminy Darłowo w 2021 r.INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na „Bieżące utrzymanie czystości, zieleni, cmentarzy oraz infrastruktury na terenie Gminy Darłowo w 2021 r.”   Nr sprawy: ZP.271.315.2020 ...
2021-01-20 14:26:46 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Posiedzenie komisji Skarg, Wniosków i PetycjiZapraszam na posiedzenie komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się w dniu 22 stycznia 2021 roku o godz. 12:45 w sali nr 36 Urzędu Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4 w Darłowie. Proponowany porządek obrad: Rozpoznanie petycji. Wolne wnioski.   Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji ...
2021-01-18 08:17:45 - Ogłoszenia - Izabela Sielska
Gminny punkt konsultacyjny programu Czyste powietrzeNabór wniosków w drugiej części programu. 21 października 2020 r. rozpoczął się nabór wniosków w drugiej części programu „Czyste Powietrze”, przygotowanej dla Polaków o niższych dochodach. Aby dostać wyższą dotację – nawet do 37 tys. zł – na wymianę kopciucha i termomodernizację do...
2021-01-13 14:23:29 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Posiedzenie komisji Skarg, Wniosków i PetycjiZapraszam na posiedzenie komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się w dniu 14 stycznia 2021 roku o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4 w Darłowie. Proponowany porządek obrad: Rozpoznanie petycji. Wolne wnioski. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji ...
2021-01-12 14:52:35 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i SportuZapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 22 stycznia 2021 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4 w Darłowie. Proponowany porządek obrad: Przygotowanie Gminnego Żłobka w Rusku do rozpoczęcia funkcjonowania (wyjazd w teren). Wolne wnioski. ...
Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki