F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domy wczasowe
Pensjonat pod strzechą
Cisowo

Pensjonat pod strzechą
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Liczba znalezionych artykułów: 1194
◄ Nowsze artykuły | od 21 do 40 z 1194 | Starsze artykuły ►
« Strona główna
Powrót »
2020-04-15 14:51:53 - Ogłoszenia - Agnieszka Glinka
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1, dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę żłobka gminnego Dziecięcy Zakątek w miejscowości RuskoZP.271.85.2020 Darłowo, dnia 15.04.2020 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1   Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę żłobka gminnego Dziecięcy Zakątek w miejscowości Rusko” (nr sprawy: ZP.271.85.2020).   I. Na po...
2020-04-10 11:50:44 - Ogłoszenia - Teresa Żebrowska
Informacja o możliwości uzupełniania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy DarłowoKomisarz Wyborczy w Koszalinie I informuje, że możliwe jest uzupełnianie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.   Termin na dodatkowe zgłoszenia to 14 – 15 kwietnia 2020 r.         ...
2020-04-09 09:51:31 - Ogłoszenia - Agnieszka Glinka
Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę pojemników do segregacji odpadów dla mieszkańców z terenu gminy DarłowoZP.271.87.2020 Darłowo, 09.04.2020 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY   Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  z późn. zm.) Zamawiający (Gmina Darłowo) informuje, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówie...
2020-04-09 09:17:30 - Ogłoszenia - Agnieszka Glinka
Komunikat dotyczący otwarcia ofert w postępowaniu na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad następującym zadaniem: Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości Drozdowo poprzez budowę... ZP.271.101.2020 Darłowo, dnia 09.04.2020 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu KOMUNIKAT     Dotyczy: Zapytania ofertowego na:   Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad następującym zadaniem: „Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości Drozdowo poprzez budowę zespołu boisk sportowo-rekre...
2020-04-07 11:34:00 - Ogłoszenia - Tomasz Gondek
Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych z miejscowości Dobiesław, Wiekowice Krupy, dnia 01 KWIECIEŃ 2020r. O G Ł O S Z E N I E  Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach informuje, iż: Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych  z dnia 13.04.2020r. tj. II poniedziałek miesiąca z miejscowości Dobiesław, Wiekowice odbędzie się 10.04.2020r. ( piątek ). ...
2020-04-07 11:01:39 - Ogłoszenia - Jan Górski
Tarcza Antykryzysowa - RolnictwoTarcza Antykryzysowa - Rolnictwo Nowelizacja Ustawy o COVID-19  Co przynosi rolnikom? ...
2020-04-06 14:30:55 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Wyjaśnienia i modyfikacja treści Zapytania ofertowego nr 1 ofertowego na wykonanie usługi dotyczącej pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości Drozdowo poprzez budowę z ZP.271.101.2020 Darłowo, dnia 06.04.2020 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Wyjaśnienia i modyfikacja treści Zapytania ofertowego nr 1   Dotyczy: Postępowania prowadzonego w z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w for...
2020-04-06 14:24:06 - Ogłoszenia - Agnieszka Glinka
Ogłoszenie o wyborze ofert na rozbudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Darłowo z podziałem na częściZP.271.66.2020 Darłowo, 06.04.2020 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT   Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający (Gmina Darłowo) informuje, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia pu...
2020-04-03 14:42:36 - Ogłoszenia - Agnieszka Glinka
Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na: Bieżące utrzymanie czystości, zieleni, cmentarzy oraz infrastruktury na terenie Gminy Darłowo w 2020 r.INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na „Bieżące utrzymanie czystości, zieleni, cmentarzy oraz infrastruktury na terenie Gminy Darłowo w 2020 r.”   Nr sprawy: ZP.271.55.2020 &...
2020-04-02 14:42:46 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi dotyczącej pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości Drozdowo poprzez budowę zespołu boisk sportowo-rekreacyjnych Nr sprawy ZP.271.101.2020 Zapytanie ofertowe   Stosownie do art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi dotyczącej pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn....
2020-04-02 14:21:47 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
XIX sesja VIII kadencji Rady Gminy DarłowoDziałając zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 30 ust. 3 Statutu Gminy Darłowo (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 50, poz. 845; z 2008 r. Nr 35, poz. 701; z 2009 r. Nr 52, poz. 1337; z 2010 r. Nr 82, poz. 1549, z...
2020-04-02 14:12:38 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na na: Organizację kąpielisk strzeżonych oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się lub uprawiających sporty lub rekreację na obszarach wodnych w obrębie kąpielisk Dąbki ZachZP.271.27.2020 Darłowo, 02.04.2020 r. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA   Gmina Darłowo Informuje, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1, pkt 6 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11...
2020-04-02 14:08:27 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad następującym zadaniem: Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości Drozdowo poprzez budowę zespołu boisk sportowo-rekreacyjnych ZP.271.97.2020 Darłowo, 02.04.2020 r. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA   Gmina Darłowo Informuje, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stosownie do art. 4, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z p&oacut...
2020-04-01 14:33:49 - Ogłoszenia - Agnieszka Glinka
Komunikat dotyczący otwarcia ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad następującym zadaniem: Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości Drozdowo poprzez budowę zespołu boisk sportowo-rekreacyjnych ZP.271.97.2020 Darłowo, dnia 01.04.2020 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu KOMUNIKAT   Dotyczy: Zapytania ofertowego na:   Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad następującym zadaniem: „Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości Drozdowo poprzez budowę zespołu boisk sportowo-rekreacyjnych&rd...
2020-03-31 14:05:29 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa pojemników do segregacji odpadów dla mieszkańców z terenu gminy DarłowoZP.271.87.2020 Darłowo, dnia 31.03.2020 r. Informacja z otwarcia ofert   Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 303.2020 r. o godz. 11:...
2020-03-30 10:46:25 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Komunikat dotyczący składania i otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na Dostawę pojemników do segregacji odpadów dla mieszkańców z terenu gminy DarłowoZP.271.87.2020 Darłowo, dnia 30.03.2020 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu KOMUNIKAT   Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:   „Dostawę pojemników do segregacji odpadów dla mieszkańców z terenu gminy Darłowo” (nr sprawy: ZP.271.87.2020). ...
2020-03-30 09:33:15 - Ogłoszenia - Marta Żuchowska
Wypłata stypendium szkolnego Wypłata stypendium szkolnego nastąpi 8 kwietnia 2020 r. Pieniądze przekazane zostaną wnioskodawcom przelewem na wskazany we wniosku numer konta bankowego. Nie ma możliwości odbioru należności w kasie urzędu.   Osoby, które nie wskazały nr konta proszone są o jego podanie na adres mailowy: oswiata@ugdarlowo.pl najpóźniej d...
2020-03-27 14:02:08 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy DarłowoZP.271.66.2020 Darłowo, dnia 27.03.2020 r. Informacja z otwarcia ofert   Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 27.03.2020 r. o godz. 1...
2020-03-26 11:26:37 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Komunikat nr 2 dotyczący transmisji z otwarcia ofert w postępowaniu na rozbudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy DarłowoZP.271.66.2020 Darłowo, dnia 26.03.2020 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu KOMUNIKAT   Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:   „Rozbudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Darłowo” (nr sprawy: ZP.271.66.2020).   W zwi...
2020-03-26 11:18:44 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 na: Dostawę pojemników do segregacji odpadów dla mieszkańców z terenu gminy Darłowo (nr sprawy: ZP.271.87.2020)ZP.271.87.2020 Darłowo, dnia 26.03.2020 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2   Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę pojemników do segregacji odpadów dla mieszkańców z terenu gminy Darłowo” (nr sprawy: ZP.271.87.20...
Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki