F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Agroturystyka
Leśny Dworek - Lidia Szymańska
Domasławice

Leśny Dworek - Lidia Szymańska
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Liczba znalezionych artykułów: 3189
◄ Nowsze artykuły | od 1 do 20 z 3189 | Starsze artykuły ►
« Strona główna
Powrót »
2020-01-28 14:41:45 - Ogłoszenia - Agnieszka Glinka
Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę płyt drogowych (JOMB) w ilości 10 000 szt.ZP.271.2.2020 Darłowo, 28.01.2020 r.    Ogłoszenie o wyborze oferty   Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  z późn. zm.) Zamawiający (Gmina Darłowo) informuje, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie&nbs...
2020-01-28 08:38:54 - Ogłoszenia - Magdalena Cyperska
(Aktualizacja) Spotkania konsultacyjne w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy DarłowoWójt Gminy Darłowo zaprasza wszystkich mieszkańców na:   SPOTKANIA KONSULTACYJNE W SPRAWIE ZAMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DARŁOWO   Spotkanie dla mieszkańców miejscowości: Cisowo, Trzmielewo, Kopań, Zakrzewo odbędzie się 4 lutego 2020r. o godz. 16:...
2020-01-27 15:07:05 - Ogłoszenia - Justyna Pacuła-Woźniak
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych samorządu gminy w 2020 rokuDziałając na podstawie art. 13 ust. 1-3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019, poz. 688 z późn. zm.) stosownie do uchwały Nr XIV.156.2019 Rady Gminy Darłowo z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Darłowo z organizacjami pozarządowy...
2020-01-24 11:20:34 - Ogłoszenia - Justyna Konopka
Porady prawne dla mieszkańców Gminy Darłowo (aktualizacja)Informacja   Uprzejmie informujemy, że porady prawne dla mieszkańców Gminy Darłowo będą udzielane przez Radcę Prawnego p. M. Jabłońskiego w dniu 31 stycznia br. (piątek) w godz. od 12:00 do 14:00.   Za niedogodności przepraszamy       ...
2020-01-21 14:33:21 - Ogłoszenia - Magdalena Cyperska
Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości zlokalizowanych nad jeziorem Kopań, w gminie DarłowoOGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości zlokalizowanych nad jeziorem Kopań, w gminie Darłowo   na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) &...
2020-01-21 11:04:24 - Centrum Kryzysowe - Piotr Słupski
UWAGA! Stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRPGminne Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w związku z organizacją obchodów 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych oraz zagranicznych gości, Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dni...
2020-01-20 14:35:33 - Ogłoszenia - Marta Żuchowska
Zarządzenie Wójta Gminy Darłowo w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Darłowo ...ZARZĄDZENIE NR KW.0050.8.2020 WÓJTA GMINY DARŁOWO z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Darłowo jest organem prowadzącym   ...
2020-01-17 14:51:04 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Wspólne posiedzenie komisjiZapraszam na wspólne posiedzenie następujących komisji: Komisji Gospodarki Gminnej, Finansów i Budżetu, Komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej, Komisji Uzdrowiskowej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Posiedzenie odbędzie się w dniu 22 stycznia 2020 roku o godzinie 10:00 w sali...
2020-01-17 14:45:08 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
XVII sesja VIII kadencji Rady Gminy DarłowoDziałając zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 30 ust. 3 Statutu Gminy Darłowo (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 50, poz. 845; z 2008 r. Nr 35, poz. 701; z 2009 r. Nr 52, poz. 1337; z 2010 r. Nr 82, poz. 1549, z...
2020-01-17 10:04:23 - Ogłoszenia - Agnieszka Glinka
Ogłoszenie o wyborze oferty na bieżącą dostawę węgla dla potrzeb budynku Urzędu Gminy Darłowo, świetlic oraz szkół w ilości do 285 ton na rok 2020ZP.271.425.2019 Darłowo, 17.01.2020 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  z późn. zm.) Zamawiający (Gmina Darłowo) informuje, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia publi...
2020-01-16 12:21:05 - Ogłoszenia - Izabela Sielska
Apel do hodowców drobiuNa polecenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz zgodnie z wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - w związku z istniejącym realnym zagrożeniem wystąpienia u drobiu choroby zakaźnej - wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) Wójt Gminy Darłowo przypomina, że nadal obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolni...
2020-01-16 09:38:06 - Centrum Kryzysowe - Piotr Słupski
Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w 2020 rokuO B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 16 stycznia 2020 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku                 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku ob...
2020-01-15 14:28:10 - Ogłoszenia - Agnieszka Glnika
Informacja z otwarcia ofert na dostawę płyt drogowych (JOMB) w ilości 10 000 szt.ZP.271.2.2020 Darłowo, dnia 15.01.2020 r. Informacja z otwarcia ofert   Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 15.01.2020 r. o godz. 11...
2020-01-15 09:13:38 - Aktualności - Małgorzata Parysiak
Umowy na rewitalizację w Gminie Darłowo-podpisane 10 stycznia br. w Urzędzie Gminy w obecności Wójta Radosława Głażewskiego, wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego Tomasza Sobieraja oraz radnych gminy,  miało miejsce podpisanie dwóch umów o dofinansowanie projektu „ Rewitalizacja procesu rewitalizacji w Bukowie Morskim, Pęciszewku i Drozdowie zgodnie z ...
2020-01-14 09:41:07 - Aktualności - Emil Gawęda
Rekordowy Finał WOŚP w Gminie DarłowoSztab Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy w Dąbkach zakończył 28. Finał z kwotą 45.535.29 zł.. Wolontariusze kwestowali na tereni Gminy od godzin poranych. O godzinie 12 odbyło się morsowanie po czym wszyscy udali się do sali sportowej Szkoły Podstawowej w Dąbkach. Na scenie wystąpił zespół Niezbędny Balast, Zespół Elice orac...
2020-01-10 14:43:17 - Ogłoszenia - Agnieszka Glinka
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 na: „Dostawę płyt drogowych (JOMB) w ilości 10 000 szt.” z podziałem na części: Część 1 Dostawa płyt drogowych JOMB w ilości 5 280 szt.; Część 2 Dostawa płyt drogowych JOMB w ilości 4 720 szt. (nr sprawyZP.271.2.2020 Darłowo, dnia 10.01.2020 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1   Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę płyt drogowych (JOMB) w ilości 10 000 szt.” z podziałem na części: Część 1 Dostawa płyt drogowych JOMB w ilości...
2020-01-07 12:41:55 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Wspólne posiedzenie komisjiZapraszam na wspólne posiedzenie następujących komisji: Komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej, Komisji Prawa i Opieki Społecznej i Zdrowia, Posiedzenie rozpocznie się w dniu 10 stycznia 2020 roku o godzinie 10:00 w sali nr 36 Urzędu Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4 w Darłowie. Propo...
2020-01-07 07:33:32 - Ogłoszenia - Terenowy Zespół Doradców w Sławnie z/s w Darłowie
Szkolenie uprawniające do wykonywania zabiegów ochrony roślin sprzętem naziemnym (opryskiwaczami)INFORMACJA   Terenowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Darłowie informuje, że zbiera zapisy na szkolenie uprawniające do wykonywania zabiegów ochrony roślin  sprzętem naziemnym (opryskiwaczami), które odbędzie się w Darłowie. Koszt szkolenia wynosi 180 zł. Więcej informacji oraz zapisy pod nr tel. 94 314 00 00. ...
2020-01-03 12:53:57 - Ogłoszenia - Justyna Konopka
Porady prawne dla mieszkańców Gminy DarłowoInformacja       Uprzejmie informujemy, że porady prawne dla mieszkańców Gminy Darłowo będą udzielane przez  Radcę Prawnego p. M. Jabłońskiego  w dniu 10 stycznia br. (piątek) w godz. od 9:00 do 11:00 .   Za niedogodności przepraszamy     ...
2020-01-03 07:57:21 - Ogłoszenia - Aleksandra Filipek
Harmonogram posiedzeń GKRPA w 2020 rokuSzanowni Przedsiębiorcy Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Darłowie zgodnie z art. 12 ust. 1-3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) przedkłada harmonogram posiedzeń Komisji na 2020 rok w sprawie opiniowania wniosków o zg...
Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki