F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domki letniskowe
Domki i pokoje gościnne Rafa
Dąbki

Domki i pokoje gościnne Rafa
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Liczba znalezionych artykułów: 2754
◄ Nowsze artykuły | od 1 do 20 z 2754 | Starsze artykuły ►
« Strona główna
Powrót »
2019-02-15 14:55:47 - Ogłoszenia - Anna Mezgier
Konkurs ofert na realizację w 2019 roku programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie skierowanego do osób po 65 roku życia, zameldowanych w Gminie Darłowo w ramach którego przeprowadzone zostaną szczepienia przeciwko grypieWójt Gminy Darłowo ogłasza konkurs ofert, zapraszając do składania ofert 1. Przedmiotem konkursu jest realizacja w 2019 roku programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie skierowanego do osób po 65 roku życia, zameldowanych w Gminie Darłowo  w ramach którego przeprowadzone zostaną szczepienia przeciwko gr...
2019-02-15 14:42:18 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ nr 2 - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gleźnowo (nr sprawy: ZP.271.11.2019). Darłowo, dnia 15.02.2019 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ nr 2   Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Gleźnowo” (nr sprawy: ZP.271.11.2019).   I. Na podstawie art. 38 ust. ...
2019-02-14 10:05:52 - Ogłoszenia - Justyna Konopka
Porady prawne dla mieszkańców Gminy DarłowoInformacja   Uprzejmie informujemy, że porady prawne  dla mieszkańców Gminy Darłowo będą udzielane przez Radcę Prawnego p. M. Jabłońskiego w dniu 20 lutego  br. (środa)  w godz. od 9:00 do 11:00.         ...
2019-02-13 13:45:21 - Ogłoszenia - Magdalena Cyperska
Ogłoszenie Wójta Gminy Darłowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowiskoNa podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz uchwał Rady Gminy Darłowo:   Nr XXXVI.363.2017 z dnia 28czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Gleźnowo...
2019-02-13 13:09:57 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Krupy w systemie zaprojektuj i wybuduj ZP.271.23.2019 Darłowo, dnia 12.02.2019 r. Informacja z otwarcia ofert   Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 12.02.2019 r. o god...
2019-02-13 12:23:13 - Aktualności - Marcel Lichacy
Przyznano pieniądze na sportDnia 13 lutego 2019 roku w Sali konferencyjnej UG Darłowo miało miejsce podpisanie umów z beneficjentami otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Darłowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku. W sumie nadziałania na rzecz upowszechniania sportu przeznaczyliśmy 300 tys. zł...
2019-02-11 18:06:02 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Posiedzenie komisji Gospodarki Gminnej, Finansów i BudżetuZapraszam na posiedzenie komisji Gospodarki Gminnej, Finansów i Budżetu. Posiedzenie odbędzie się w dniu 13 lutego 2019 roku o godzinie 9:00 w sali nr 36 Urzędu Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4 w Darłowie.   Proponowany porządek obrad: Zaopiniowanie projektów uchwał na V sesję VIII kadencji Rady Gminy Darłowo. ...
2019-02-11 18:04:52 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Posiedzenie Komisji UzdrowiskowejZapraszam na posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej Rady Gminy Darłowo. Posiedzenie odbędzie się w dniu 13 lutego 2019 roku o godzinie 10:30 w sali nr 36 Urzędu Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4 w Darłowie.   Proponowany porządek obrad: Zaopiniowanie wniosków skierowanych do komisji. Wolne wnioski i zapytania. ...
2019-02-11 18:02:57 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
V sesja VIII kadencji Rady Gminy DarłowoDziałając zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 30 ust. 3 Statutu Gminy Darłowo (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 50, poz. 845; z 2008 r. Nr 35, poz. 701; z 2009 r. Nr 52, poz. 1337; z 2010 r. Nr 82, poz. 1549, z 2015 ...
2019-02-11 08:34:43 - Aktualności - Anna Mezgier
Darmowa i kompleksowa Rehabilitacja dla mieszkańców gminy Darłowo - edycja 2019 ! Skorzystaj ! Serdecznie Zapraszamy do skorzystania z darmowej i kompleksowej rehabilitacji ! Posiadasz skierowanie na rehabilitacje ? Masz problem z układem ruchu lub krążenia ? Wymagasz rehabilitacji, a nie posiadasz środków ? Program "Rehabilitacja lecznicza Gminy Darłowo 2019" to właśnie program skierowany do Ciebie ! Przyjdź i zapi...
2019-02-08 12:04:00 - Ogłoszenia - Justyna Konopka
Porady prawne dla mieszkańców Gminy DarłowoInformacja   Uprzejmie informujemy, że porady prawne dla mieszkańców Gminy Darłowo będą udzielane 12 lutego 2019r. (wtorek) w godz. od 12:00 do 15:00         ...
2019-02-07 09:05:20 - Ogłoszenia - Elżbieta Fornal
Stypendium socjalneSzanowni Rodzice Referat oświaty przypomina, że rodzice odbierający stypendium socjalne są zobowiązani do gromadzenia faktur za zakupy związane z procesem edukacji swoich dzieci za okres od stycznia do marca 2019r. Faktury potwierdzające poniesione wydatki, muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia oraz przedstawione w oryginale. F...
2019-02-06 14:56:41 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gleźnowo Darłowo, dnia 06.02.2019 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1   Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Gleźnowo” (nr sprawy: ZP.271.11.2019).   I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 2...
2019-02-06 12:14:37 - Aktualności - Emil Gawęda
Halowy turniej piłki nożnejREGULAMIN GMINNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY DARŁOWO W RAMACH V EDYCJI ZMAGAŃ SOŁECKICH 2019 I.    Cel zawodów Celem imprezy jest popularyzacja piłki nożnej w środowisku lokalnym. Aktywizacja środowisk lokalnych do czynnego uprawiania sportu. Upowszechnianie pozytywnych wzorów i p...
2019-02-04 13:37:20 - Aktualności - st. kpt. Piotr Słupski
Zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Straży PożarnychW jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Darłowo trwają zebrania sprawozdawcze. Podczas zebrań strażacy podsumowują miniony rok oraz przedstawiają plan działania na kolejny. Oprócz druhów danych jednostek w spotkaniach udział biorą: Wójt gminy Darłowo – Radosław Głażewski, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP &n...
2019-02-03 18:11:41 - Świetlice - Justyna Pacuła-Woźniak
Cykl spotkań autorskich z Moniką A. Oleksa W dniach od 28 stycznia do 2 lutego 2019 r. odbył się cykl spotkań w Gminie Darłowo z pisarką, eseistką, blogerką - Moniką A. Oleksa. W skromnych progach świetlic wiejskich w Kowalewicach, Dobiesławiu, Słowinie, Drozdowie, Wiekowicach oraz Porzeczu rozmawialiśmy z autorką o jej powieściach, o najnowszej powieści "Tylko morze zapamięta&qu...
2019-02-01 12:04:03 - Ogłoszenia - Justyna Pacuła-Woźniak
Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu w 2019 r.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Darłowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku ogłoszonego Zarządzeniem Wójta Gminy Darłowo Nr KW.0050.7.2019 Wójta Gminy Darłowo z dnia  09 stycznia 2019 r.   Wójt Gminy Darłowo p...
2019-01-31 09:35:16 - Ogłoszenia - Alicja Zawarta
Konkurs - Zachodniopomorski Rolnik RokuZarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił konkurs Zachodniopomorski Rolnik Roku, nabór wniosków trwa od 3 grudnia 2018 r. do 29 marca 2019 r.  Jest to pierwszy tego typu konkurs mający na celu wyłonienie i promowanie najlepszych rolników z naszego regionu. W konkursie mogą brać udział rolnicy indywidualni, sp&oa...
2019-01-30 14:19:36 - Ogłoszenia - Izabela Sielska
Informacja z ARiMR o liczbie DJP bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  (Dz. U. 2018, poz. 2247). Zgodnie z nią producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego m.in. na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek prz...
2019-01-30 14:11:46 - Ogłoszenia - Izabela Sielska
Zwrot podatku akcyzowegoMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydent...
Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki