F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Agroturystyka
Nowy Kraków - Bożena i Waldemar Kożuchowscy
Jeżyce

Nowy Kraków - Bożena i Waldemar Kożuchowscy
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Liczba znalezionych artykułów: 3263
◄ Nowsze artykuły | od 1 do 20 z 3263 | Starsze artykuły ►
« Strona główna
Powrót »
2020-03-30 10:46:25 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Komunikat dotyczący składania i otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na Dostawę pojemników do segregacji odpadów dla mieszkańców z terenu gminy DarłowoZP.271.87.2020 Darłowo, dnia 30.03.2020 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu KOMUNIKAT   Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:   „Dostawę pojemników do segregacji odpadów dla mieszkańców z terenu gminy Darłowo” (nr sprawy: ZP.271.87.2020). ...
2020-03-30 09:33:15 - Ogłoszenia - Marta Żuchowska
Wypłata stypendium szkolnego Wypłata stypendium szkolnego nastąpi 8 kwietnia 2020 r. Pieniądze przekazane zostaną wnioskodawcom przelewem na wskazany we wniosku numer konta bankowego. Nie ma możliwości odbioru należności w kasie urzędu.   Osoby, które nie wskazały nr konta proszone są o jego podanie na adres mailowy: oswiata@ugdarlowo.pl najpóźniej d...
2020-03-27 14:02:08 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy DarłowoZP.271.66.2020 Darłowo, dnia 27.03.2020 r. Informacja z otwarcia ofert   Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 27.03.2020 r. o godz. 1...
2020-03-26 11:26:37 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Komunikat nr 2 dotyczący transmisji z otwarcia ofert w postępowaniu na rozbudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy DarłowoZP.271.66.2020 Darłowo, dnia 26.03.2020 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu KOMUNIKAT   Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:   „Rozbudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Darłowo” (nr sprawy: ZP.271.66.2020).   W zwi...
2020-03-26 11:18:44 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 na: Dostawę pojemników do segregacji odpadów dla mieszkańców z terenu gminy Darłowo (nr sprawy: ZP.271.87.2020)ZP.271.87.2020 Darłowo, dnia 26.03.2020 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2   Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę pojemników do segregacji odpadów dla mieszkańców z terenu gminy Darłowo” (nr sprawy: ZP.271.87.20...
2020-03-25 16:30:09 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 na: Dostawa pojemników do segregacji odpadów dla mieszkańców z terenu gminy Darłowo (nr sprawy: ZP.271.87.2020)ZP.271.87.2020 Darłowo, dnia 24.03.2020 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa pojemników do segregacji odpadów dla mieszkańców z terenu gminy Darłowo” (nr sprawy: ZP.271.87.2020...
2020-03-25 16:15:04 - Ogłoszenia - Agnieszka Glinka
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3 na: Rozbudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Darłowo (nr sprawy: ZP.271.66.2020)ZP.271.66.2020   Darłowo, dnia 25.03.2020 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3   Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Darłowo” (nr sprawy: ZP.271.66.20...
2020-03-25 15:07:53 - Ogłoszenia - Agnieszka Glinka
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi dotyczącej pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości Drozdowo poprzez budowę zespołu boisk sportowo-rekreacyjnych Nr sprawy ZP.271.97.2020 Zapytanie ofertowe   Stosownie do art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi dotyczącej pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. ...
2020-03-23 16:39:49 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Modyfikacja treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na rozbudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy DarłowoOgłoszenie nr 540052251-N-2020 z dnia 23-03-2020 r. Darłowo: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 521615-N-2020 Data: 09/03/2020 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Darłowo, Krajowy numer identyfikacyjny 33092091400000, ul. ul. J.H.Dąbro...
2020-03-23 14:48:25 - Centrum Kryzysowe - Emil Gawęda
Czasowe wyłączenie z użytkowania placów zabaw, siłowni zewnętrznych i boiskW związku z zaistniałą sytuacją i koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 Wójt Gminy Darłowo PODJĄŁ DECYZJĘ O CZASOWYM WYŁĄCZENIU Z UŻYTKOWNIA PLACÓW ZABAW, SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH ORAZ BOISK do odwołania. Pamiętajmy, że jako rodzice jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie.   ...
2020-03-23 14:26:49 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na realizację procesu rewitalizacji w miejscowości Drozdowo poprzez budowę zespołu boisk sportowo-rekreacyjnych ZP.271.1.2020 Darłowo, 23.03.2020 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY   Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  z późn. zm.) Zamawiający (Gmina Darłowo) informuje, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamó...
2020-03-23 14:05:17 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Komunikat dotyczący transmisji z otwarcia ofert w postępowaniu na rozbudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy DarłowoZP.271.66.2020 Darłowo, dnia 23.03.2020 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu KOMUNIKAT   Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:   „Rozbudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Darłowo” (nr sprawy: ZP.271.66.2020).   W zwi...
2020-03-23 11:13:04 - Ogłoszenia - Violetta Bonk
Wnioski o zwrot podatku akcyzowegoUwaga Rolnicy, którzy złożyli wniosek o zwrot podatku akcyzowego.   W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wszyscy wnioskodawcy, którzy we wnios...
2020-03-20 08:19:20 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy DarłowoZP.271.66.2020 Darłowo, dnia 20.03.2020 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu KOMUNIKAT   Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Darłowo” (nr sprawy: ZP.271.331.2019).   W związku ze z...
2020-03-19 14:39:46 - Centrum Kryzysowe - Iwona Drozd
Apel Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP do Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady MinistrówUzdrowiska po prostu zamarły. Takiej sytuacji jeszcze nigdy nie było!   Zarząd Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP zaapelował do Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów o podjęcie pilnych prac związanych ze złagodzeniem w uzdrowiskach negatywnych skutków finansowo-gospodarczych wywołanych efektem koronawirusa. &nbs...
2020-03-19 13:06:44 - Ogłoszenia - Agnieszka Glinka
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 na: Rozbudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Darłowo (nr sprawy: ZP.271.66.2020)ZP.271.66.2020 Darłowo, dnia 19.03.2020 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1   Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Darłowo” (nr sprawy: ZP.271.66.2020).   I...
2020-03-18 09:59:06 - Centrum Kryzysowe - Janusz Sokoliński
Komunikat Kierownika GOPS w Darłowie w sprawie pomocy osobom starszymW sytuacji, w której osoba w szczególności starsza, samotna lub niepełnosprawna nie jest w stanie zapewnić sobie produktów żywnościowych, leków – prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi GOPS Darłowo.       Numery telefonów: 94 314-16-50 602-751-350 505-052-025 ...
2020-03-17 14:40:59 - Ogłoszenia - Rafał Kunysz
Komunikat dotyczący postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy DarłowoZP.271.66.2020 Darłowo, dnia 17.03.2020 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu KOMUNIKAT   Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:   „Rozbudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Darłowo” (nr sprawy: ZP.271.331.2019).   W zwi...
2020-03-16 15:14:54 - Centrum Kryzysowe - Anna Szynkowska-Borkowska
Ograniczenia w pracy Urzędu Gminy DarłowoOd dnia 17 marca br. do odwołania wprowadzone są następujące zasadny pracy w Urzędzie Gminy Darłowo:   Urząd Gminy Darłowo całkowicie ogranicza możliwość osobistego załatwiania spraw w budynku Urzędu.    Przed budynkiem Urzędu Gminy Darłowo została ustawiona skrzynka podawcza, w której należy umieszczać ws...
2020-03-16 14:05:09 - Centrum Kryzysowe - Piotr Słupski
Kwalifikacja Wojskowa 2020 ZAKOŃCZONA Z DNIEM 13 MARCA 2020 r. !!!Szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz szef MON Mariusz Błaszczak podpisali rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Na mocy tego przepisu kwalifikacja w roku 2020 r. została zakończona w piątek (13 marca br.). Wszystkie wezwania wydane przez Wójta Gminy, do stawienia się do kwalifikac...
Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki