F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
A
BIEŻĄCY WIDOK Z KAMERY W CISOWIE
Zdjęcie z kamery w Cisowie
Obraz jest odświeżany automatycznie co 30 sekund
Zobacz pełną prezentację kamery
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Ośrodki wczasowe
JAKS
Wicie

JAKS
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Fundusze UE » PROW 2014-2020
« Strona główna
Powrót »

UE

 

 

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Darłowo w miejscowości Zakrzewo etap realizacji II oraz w miejscowości Kowalewice wraz z przesyłem do Krup" mająca na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie dwóch miejscowości Gminy Darłowo wraz z przesyłem do istniejącej sieci. Realizacja operacji przyczyni się do zwiększenia ilości osób korzystających z ulepszonej infrastruktury kanalizacyjnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Zadanie  "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Darłowo w miejscowości Zakrzewo etap realizacji II oraz w miejscowości Kowalewice wraz z przesyłem do Krup" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie umowy podpisanej dnia 25 maja 2017 r. pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego, a Gminą Darłowo.

 

Dotacja została udzielona w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie dwóch miejscowości Gminy Darłowo wraz z przesyłem do istniejącej sieci. Realizacja operacji przyczyni się do zwiększenia ilości osób korzystających z ulepszonej infrastruktury kanalizacyjnej.

 

Kwota dofinansowania: 1 973 176,00 zł

Zakończenie projektu nastąpi w kwietniu 2019 r.

 

Operacja pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Darłowo w miejscowości Zakrzewo etap realizacji II oraz w miejscowości Kowalewice wraz z przesyłem do Krup" ma na celu rozbudowę infrastruktury technicznej w miejscowościach Zakrzewo i Kowalewice oraz poprawę ochrony środowiska w Gminie Darłowo. Zadanie będzie polegało na budowie kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w dwóch miejscowościach Zakrzewo i Kowalewice, o długości łącznej ponad 10 km. Dzięki powyższej inwestycji podłączonych zostanie łącznie 76 gospodarstw domowych. Wybudowanych zostanie również 5 przepompowni.

 

W pierwszym etapie będziemy realizowali podłączenie miejscowości Zakrzewo (górna część miejscowości) tutaj podłączone zostaną 22 domostwa. W drugim etapie wybudowana zostanie sieć w miejscowości Kowalewice wraz przesyłem do miejscowości Krupy. W tej miejscowości podłączone zostaną 54 domostwa. Łączny koszt inwestycji szacowany jest na ponad 3 mln 800 tysięcy złotych.

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki