F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domki letniskowe
Rafa
Bobolin

Rafa
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Nieruchomości » Ogłoszenia o sprzedaży
« Strona główna
Powrót »
2022-06-22 12:14:07 - Magdalena Cypersk
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Darłowo przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne

Zgodnie z art. 13 ust.1, art.25 ust. 1, art., 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r. , poz. 1899 ze zm. /

 

Lp

Położenie nieruchomości

Nr działki

Powierzchnia

dzierżawy [ha]

Opis nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

wg KW

Okres dzierżawy

Czynsz dzierżawny

1

OBRĘB DOMASŁAWICE

część działki 365

1,2000

 

Łąki trwałe

 

KO1K/00084368/3

3 lata

Płatny na zasadach określonych w umowie dzierżawy;

Wg §1.ust 1 obowiązującego zarządzenia Nr KW.0050.42.2022 1 Wójta Gminy Darłowo z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot dzierżawy Gminy Darłowo.

 

Informacje na temat w/w nieruchomości – pokój nr 41

lub pod nr tel. 94-344 63 01 wew. 343

 

  1. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Darłowie przy ul. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo , na okres 21 dni.
  2. Szczegółowe warunki dzierżawy w/w nieruchomości zostaną określone w umowie dzierżawy.
  3. Jeżeli więcej niż jedna osoba ubiega się o dzierżawę tego samego gruntu, ustalenie osoby dzierżawcy następuje w drodze przetargu. Dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy na dalszy okres w trybie bezprzetargowym pod warunkiem, że wywiązał się z postanowień umowy i przed jej wygaśnięciem złoży wniosek o zawarcie umowy na dalszy okres i o ile nie będzie to kolidowało z interesami Gminy.
  4. Szczegółowych informacji w sprawie dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy w Darłowie ul. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo , pokój nr 41, lub pod nr tel. 94-344 63 01 wew. 343.
Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/SkrytkaESP
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
pon. 7:30 - 15:30, wto.-pią. 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon.-pią. 7:30 - 14:00
Deklaracja dostępności
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 10 1020 2791 0000 7602 0333 3333
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE i krajowe
Jednostki