F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Agroturystyka
Dom Gościnny Pod Podkową - Kubicki Andrzej
Krupy

Dom Gościnny Pod Podkową - Kubicki Andrzej
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Aktualności
« Strona główna
Powrót »
2021-11-02 09:08:51 - Emil Gawęda
Budowa kanalizacji w miejscowości Porzecze i Pęciszewko

Z końcem października Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Krupach Sp. z o.o. zakończył rozpoczęte w kwietniu, roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Porzecze i Pęciszewko. Wykonawcą robót wyłonionym w postępowaniu przetargowym było Przedsiębiorstwo Hydrogeobudowa ze Sławna. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 1 694 940,00 zł, z czego 990.486,00 zł stanowi dofinansowanie. Była to dotychczas największa inwestycja zrealizowana przez GZUP Krupy Sp. z o.o. przy wsparciu samorządu Gminy Darłowo.
Projekt obejmował budowę: kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – 1513,5 mb; kanalizacji sanitarnej tłocznej – 1883,5 mb; oraz przepompownie ścieków – 4 sztuki.
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopań, Porzecze i Pęciszewko” realizowana jest w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Wybudowana sieci kanalizacji sanitarnej umożliwi mieszkańcom wsi Porzecze i Pęciszewko odprowadzanie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej i dalej do oczyszczalni w Rusku oraz spowoduje likwidację starych, nierzadko będących w złym stanie technicznym szamb. Dzięki zrealizowanej inwestycji możliwość podłączenia się do sieci kanalizacyjnej uzyska blisko 50 gospodarstw domowych.
Mieszkańcom wsi Porzecze i Pęciszewko dziękujemy bardzo za zrozumienie i współpracę przy prowadzeniu prac przy poszczególnych nieruchomościach, podczas których występowały problemy techniczne z dojazdem do poszczególnych nieruchomości.  
Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że  po zakończeniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciąży na nich ustawowy obowiązek niezwłocznej likwidacji posiadanych szamb i przyłączenia ich nieruchomości do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.
W celu podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej należy wystąpić do GZUP Krupy Sp. z o. o.  o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci, a następnie po wykonaniu zgłosić jego odbiór i podpisać  umowę na odprowadzanie ścieków. Wnioski o warunki techniczne dotyczące miejscowości Pęciszewko i Porzecze prosimy składać z początkiem roku 2022.
W Gminie Darłowo dzięki przychylności radnych przeznaczone zostały środki dla mieszkańców na dofinansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych w wysokości 50%. Ma to na celu pomoc naszym mieszkańcom w realizacji często kosztownych przyłączy na terenach wiejskich oraz uzyskania spodziewanego rezultatu ekologicznego.

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
pon. 7:30 - 15:30, wto.-pią. 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Deklaracja dostępności
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE i krajowe
Jednostki