F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Agroturystyka
Siedlisko - Krysińska-Wilk Danuta
Kopnica

Siedlisko - Krysińska-Wilk Danuta
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Aktualności
« Strona główna
Powrót »
2018-12-18 08:09:59 - Marzena Fedyniak
Konferencja podsumowująca projekt „Przemocy w Rodzinie Mówimy Nie”

Dnia 17.12.2018r. w Urzędzie Gminy Darłowo odbyła się Konferencja kończąca projekt „Przemocy           w Rodzinie Mówimy Nie”. Na realizację projektu uzyskano dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach ogólnopolskiego konkursu: Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2018.

 

Poszukiwanie skutecznych form przeciwdziałania przemocy w rodzinie angażuje się w Polsce coraz więcej samorządów, organizacji pozarządowych oraz ludzi dobrej woli. Istota przemocy w rodzinie związana jest z wykorzystywaniem siły, krzywdzeniem słabszych członków rodziny. Przemoc w rodzinie jest przestępstwem. Przemoc domowa zwraca uwagę na cierpienie, bezradność ofiary, odsłania mechanizmy sterujące przemocą oraz zachodzące interakcje między sprawcą i ofiarą.

Podjęte działania w projekcie miały przede wszystkim:

  • kreować pozytywny wizerunek rodziny,
  • sprzyjać kształtowaniu umiejętności komunikacji wewnątrzrodzinnej, szacunku dla drugiej osoby,
  • nauczyć umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz wprowadzić alternatywne formy spędzania czasu wolnego,
  • propagować formy i możliwości pomocy osobom doznającym przemocy, oraz oddziaływania wobec stosujących przemoc,
  • udzielać wsparcia psychoterapeutycznego, prawnego, socjalnego, pedagogicznego, psychiatrycznego.

Zaproszeni goście, reprezentujący instytucje i organizacje pozarządowe zostali powitani przez Wójta Gminy Darłowo Pana Radosława Głażewskiego oraz kierownika GOPS w Darłowie Panią Annę Zatorską. Następnie założenia oraz sposób realizacji projektu przedstawiła Pani Marzena Fedyniak specjalista pracy socjalnej w GOPS Darłowo. Należy zaznaczyć, że zrealizowane działania obejmowały szereg zadań w ramach trzech profilaktyk: uniwersalnej, selektywnej i wskazującej nakierowanych na wszystkich mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży oraz seniorów.

Kolejnym etapem było przedstawienie przemocy rówieśniczej przez specjalistę w tej dziedzinie Panią Karolinę Kaczyńską.

Uczestnicy Konferencji brali czynnie udział w dyskusji podsumowującej projekt.

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki