F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Ośrodki wczasowe
OSW Susmed w Dąbkach
Dąbki

OSW Susmed w Dąbkach
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Aktualności
« Strona główna
Powrót »
2017-12-04 12:08:44 - Emil Gawęda
REGULAMIN GMINNEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR WÓJTA GMINY DARŁOWO

REGULAMIN GMINNEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR WÓJTA GMINY DARŁOWO
1. Cel zawodów
Celem imprezy jest popularyzacja tenisa stołowego w środowisku lokalnym. Aktywizacja środowisk lokalnych do czynnego uprawiania sportu. Upowszechnianie pozytywnych wzorów i postaw sportowych wśród dorosłych i młodzieży.
2. Termin zawodów i miejsce
Gminny Turniej Tenisa Stołowego odbędzie się dnia 9 grudnia 2017 r.  w hali sportowej w Dobiesławiu. Planowana godzina rozpoczęcia turnieju : 9.00.
3. Organizatorzy
Urząd Gminy Darłowo,
Zespół Szkół Społecznych w Dobiesławiu.
4. Kategoria wiekowa
Turniej zostanie rozegrany w grze singlowej w dwóch kategoriach wiekowych do lat 18    i powyżej lat 18,  kobiet i mężczyzn. O przynależności do grupy decyduje data urodzenia w dniu zawodów.
5. Zgłoszenia
Zawodników do turnieju należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 grudnia 2017 r. Zgłoszenie zawodników można dokonać drogą  elektroniczną na adres email: promocja@ugdarlowo.pl oraz osobiście w Urzędzie Gminy Darłowo, pok. nr 11. Kierownik drużyny (odpowiedzialny za zgłoszenie z danego sołectwa )zobowiązany jest do zebrania danych osobowych całej drużyny (imiona i nazwiska, adres zamieszkania, data urodzenia).
6.Uczestnictwo
1.    W zawodach mogą brać udział tylko mieszkańcy na stałe zameldowani na terenie gminy Darłowo, na terenie sołectwa, które reprezentują.
2.    W każdej kategorii sołectwo może wystawić maksymalnie dwóch zawodników. Punkty dla sołectwa uzyskuje zawodnik wyżej sklasyfikowany.
3.    W rozgrywkach wykluczony jest udział zawodników profesjonalnych, trenujących i grających czynnie w klubie sportowym zgłoszonych do rozgrywek – II liga wzwyż.
4.    Zabrania się dopisywania w trakcie trwania zawodów nowych  zawodników.
7. Punktacja
1.    W poszczególnych grupach zostanie sporządzona klasyfikacja końcowa na podstawie, której zostaną przydzielone punkty (małe punkty). Punktuje pierwszych 20 zawodników – 1 msc – 25 pkt, 2 msc – 22 pkt, 3 msc – 20 pkt, 4 msc – 18 pkt, 5 msc – 16 pkt, 6 msc – 15 pkt, 7 msc – 14 pkt, ….20 msc – 1 pkt. Do klasyfikacji ogólnej zawodów zostaną zliczone punkty najlepszego zawodnika/zawodniczki z każdej kategorii reprezentującej dane sołectwo. Na tej podstawie zostanie sporządzona klasyfikacja ogólna zawodów.
2.    Drużyny za zajęte miejsca zdobywają punkty do klasyfikacji ogólnej w ramach III Edycji WSPÓŁZAWODNICTWA SOŁECTW o PUCHAR WÓJTA GMINY DARŁOWO na 2017 r.
8. Postanowienia końcowe
1.    Uzyskanie zgody rodziców/ prawnych opiekunów niepełnoletnich zawodników na udział w zawodach jest w gestii kierowników drużyn.
2.    Kierownikiem drużyny musi być pełnoletnia osoba, sprawująca opiekę nad uczestniczącymi zawodnikami.
3.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu  kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży.
4.    Organizator ubezpiecza zawodników od nieszczęśliwych wypadków oraz kontuzji poniesionych przez zawodników podczas turnieju.
5.    Przystąpienie drużyny do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu turnieju.
6.    Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator.
7.    Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
8.    Osobą odpowiedzialną za kwestie organizacyjne jest pracownik działu promocji w Urzędzie Gminy Darłowo -  Emil Gawęda tel. 505 224 729.

 

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki