F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domki letniskowe
Domki z innej bajki
Zakrzewo

Domki z innej bajki
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2022-01-11 13:26:42 - Agnieszka Glinka
Informacja o wyborze oferty na bieżącą dostawę węgla kamiennego oraz eko-groszku dla potrzeb Urzędu Gminy Darłowo, świetlic oraz szkół w ilości 204 ton na rok 2022

Nr sprawy ZP.271.296.2021

Darłowo, dnia 11.01.2022 r.

Zamawiający:

Gmina Darłowo

ul. J. H. Dąbrowskiego 4 

76-150 Darłowo

Informacja o wyborze oferty

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym określonym w przepisach art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na „Bieżącą dostawę węgla kamiennego oraz eko-groszku dla potrzeb Urzędu Gminy Darłowo, świetlic oraz szkół w ilości 204 ton na rok 2022” z podziałem na części: Część 1 - Dostawa węgla kamiennego oraz eko-groszku dla potrzeb Urzędu Gminy Darłowo oraz świetlic w 2022 r.; Część 2 - Dostawa węgla kamiennego dla Szkoły Podstawowej w Starym Jarosławiu w 2022 r.; Część 3 - Dostawa węgla kamiennego dla Szkoły Podstawowej im. Ratowników Morskich w Dąbkach w 2022 r. i Część 4 - Dostawa eko-groszku dla Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Kopnicy w 2022 r.

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej dla wszystkich części przedmiotowego postępowania.

 

Dla Części 1 - Dostawa węgla kamiennego oraz eko-groszku dla potrzeb Urzędu Gminy Darłowo oraz świetlic w 2022 r. przedmiotowego postępowania jako najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 złożoną przez firmę "TRANSBUD" NOWAK Spółka Jawna, ul. Gdańska 60, 84-240 Reda, NIP: 9581565078, REGON: 220460346.

 

Dla Części 2 - Dostawa węgla kamiennego dla Szkoły Podstawowej w Starym Jarosławiu w 2022 r. przedmiotowego postępowania jako najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez firmę Agromor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Chełmońskiego 53, 76-100 Sławno, NIP 8392442776, REGON 770921040.

 

Dla Części 3 - Dostawa węgla kamiennego dla Szkoły Podstawowej im. Ratowników Morskich w Dąbkach w 2022 r. przedmiotowego postępowania jako najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez firmę Agromor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Chełmońskiego 53, 76-100 Sławno, NIP 8392442776, REGON 770921040.

 

Dla Części 4 - Dostawa eko-groszku dla Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Kopnicy w 2022 r. przedmiotowego postępowania jako najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 złożoną przez firmę "TRANSBUD" NOWAK Spółka Jawna, ul. Gdańska 60, 84-240 Reda, NIP: 9581565078, REGON: 220460346.

 

Uzasadnienie wyboru ofert: Oferty na poszczególne części przedmiotowego postępowania w/w Wykonawców uzyskały najwyższą łączną liczbę punktów  w badanych kryteriach oceny ofert określonych w SWZ.

 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączna punktacja:

 

Część 1 - Dostawa węgla kamiennego oraz eko-groszku dla potrzeb Urzędu Gminy Darłowo oraz świetlic w 2022 r.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  (PLN)

termin dostawy jednorazowej (godz)

Liczba punktów w kryterium ceny brutto

Liczba punktów w kryterium termin dostawy jednorazowej

Suma liczby punktów


Kolejność wg przyznanej liczby punktów

2

"WĘGLOPASZ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań, NIP 7811898441,
 REGON 302786863

102 551,25

12 godz

69,81

20,00

89,81

2

3

"TRANSBUD" NOWAK Spółka Jawna, ul. Gdańska 60, 84-240 Reda, NIP: 9581565078, REGON: 220460346

89 482,50

12 godz

80,00

20,00

100,00

1

 

Część 2 - Dostawa węgla kamiennego dla Szkoły Podstawowej w Starym Jarosławiu w 2022 r.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  (PLN)

termin dostawy jednorazowej (godz)

Liczba punktów w kryterium ceny brutto

Liczba punktów w kryterium termin dostawy jednorazowej

Suma liczby punktów


Kolejność wg przyznanej liczby punktów

1

Agromor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Chełmońskiego 53, 76-100 Sławno, NIP 8392442776, REGON 770921040

75 000,17

12 godz

80,00

20,00

100,00

1

2

"WĘGLOPASZ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań, NIP 7811898441,
 REGON 302786863

81 641,25

12 godz

73,49

20,00

93,49

2

3

"TRANSBUD" NOWAK Spółka Jawna, ul. Gdańska 60, 84-240 Reda, NIP: 9581565078, REGON: 220460346

85 792,50

12 godz

69,94

20,00

89,94

3

 

Część 3 – Dostawa węgla kamiennego dla Szkoły Podstawowej im. Ratowników Morskich w Dąbkach w 2022 r.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  (PLN)

termin dostawy jednorazowej (godz)

Liczba punktów w kryterium ceny brutto

Liczba punktów w kryterium termin dostawy jednorazowej

Suma liczby punktów


Kolejność wg przyznanej liczby punktów

1

Agromor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Chełmońskiego 53, 76-100 Sławno, NIP 8392442776, REGON 770921040

33 999,66

12 godz

80,00

20,00

100,00

1

2

"WĘGLOPASZ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań, NIP 7811898441,
 REGON 302786863

37 010,70

12 godz

73,49

20,00

93,49

2

3

"TRANSBUD" NOWAK Spółka Jawna, ul. Gdańska 60, 84-240 Reda, NIP: 9581565078, REGON: 220460346

38 892,60

12 godz

69,94

20,00

89,94

3

 

Część 4 – Dostawa eko-groszku dla Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Kopnicy w 2022 r.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  (PLN)

termin dostawy jednorazowej (godz)

Liczba punktów w kryterium ceny brutto

Liczba punktów w kryterium termin dostawy jednorazowej

Suma liczby punktów


Kolejność wg przyznanej liczby punktów

2

"WĘGLOPASZ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań, NIP 7811898441,
 REGON 302786863

27 970,20

12 godz

73,88

20,00

93,88

2

3

"TRANSBUD" NOWAK Spółka Jawna, ul. Gdańska 60, 84-240 Reda, NIP: 9581565078, REGON: 220460346

25 830,00

12 godz

80,00

20,00

100,00

1

 

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głażewski

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/SkrytkaESP
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
pon. 7:30 - 15:30, wto.-pią. 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon.-pią. 7:30 - 14:00
Deklaracja dostępności
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE i krajowe
Jednostki