F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Ośrodki wczasowe
Bałtyk
Wicie

Bałtyk
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2020-11-13 14:10:06 - Rafał Kunysz
Ogłoszenie o wyborze oferty na zakup lekkiego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Słowino

ZP.271.265.2020

Darłowo, 13.11.2020 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  z późn. zm.) Gmina Darłowo, ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo działająca w imieniu i na rzecz Zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna w Słowinie, Słowino 21, 76-150 Darłowo, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego pod nazwą:

„Zakup lekkiego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Słowino”

za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy: Radosław Zasada Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna „PERFEKT”, Nakonowo 9A, 87-853 Kruszyn.

 

Uzasadnienie wyboru:

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta.

 

Zbiorcze zestawienie ofert wraz z oceną i porównaniem złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  (PLN)

Okres gwarancji na samochód (miesiące)

Okres gwarancji na zabudowę pożarniczą (miesiące)

Liczba punktów w kategorii ceny brutto

Liczba punktów w kategorii okres gwarancji na samochód (miesiące)

Liczba punktów w kategorii okres gwarancji na zabudowę pożarniczą (miesiące)

Suma liczby punktów

Kolejność wg uzyskanej sumy punktów

1

Radosław Zasada Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna „PERFEKT”, Nakonowo 9A, 87-853 Kruszyn

340 000,00

24

24   

60,00

00,00

00,00

60,00

1

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – 0

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia - 0

Umowa będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych z pominięciem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1.

 

 

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głażewski

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki