F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Agroturystyka
Łusiak R.
Gleźnowo

Łusiak R.
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2020-03-26 11:18:44 - Rafał Kunysz
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 na: Dostawę pojemników do segregacji odpadów dla mieszkańców z terenu gminy Darłowo (nr sprawy: ZP.271.87.2020)

ZP.271.87.2020

Darłowo, dnia 26.03.2020 r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę pojemników do segregacji odpadów dla mieszkańców z terenu gminy Darłowo” (nr sprawy: ZP.271.87.2020).

 

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,  w związku z pytaniem Wykonawcy, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

 

Pytanie nr 1 z dnia 25.03.2020 r.

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do podanego terminu realizacji zamówienia 15 czerwca 2020 r. proszę o informację, jaki najpóźniejszy termin podpisania umowy przewiduje Zamawiający oraz czy w przypadku podpisania umowy w terminie późniejszym niż podany w odpowiedzi na niniejsze pytanie Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu realizacji o czas opóźnienia podpisania umowy?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający zawrze umowę w zgodzie z przepisami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jednakże nie jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy określić precyzyjnie kiedy to nastąpi. Zamawiający przewidział możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy w § 6 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).

 

Pytanie nr 2 z dnia 25.03.2020 r.

Pytanie nr 1

W związku z sytuacją epidemii COVID-19 oraz wynikającymi kolejnymi obostrzeniami a także Państwa zaleceniami w urzędzie co do ograniczania kontaktów osobistych i załatwiania sprawa drogą elektroniczną, zwracam się z prośbą o możliwość modyfikacji SIWZ i dopuszczenie złożenia oferty przetargowej drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-PUAP lub innej wskazanej przez Państwa.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert drogą elektroniczną.

 

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głażewski

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki