F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Ośrodki wczasowe
OSW Susmed w Dąbkach
Dąbki

OSW Susmed w Dąbkach
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2019-08-13 11:15:13 - Agnieszka Glinka
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 oraz sprostowanie do wyjaśnień treści SIWZ nr 1 na: Przebudowę ulicy Plażowej i Spokojnej wraz z budową oświetlenia ulicznego w miejscowości Bobolin (nr sprawy: ZP.271.301.2019).

ZP.271.301.2019

Darłowo, dnia 13.08.2019 r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 oraz sprostowanie do wyjaśnień treści SIWZ nr 1

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę ulicy Plażowej i Spokojnej wraz z budową oświetlenia ulicznego w miejscowości Bobolin” (nr sprawy: ZP.271.301.2019).

 

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,  w związku z pytaniem Wykonawcy, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

 

Pytania z dnia 12.08.2019 r.

Pytanie nr 1

Proszę o podanie szczegółowych informacji dotyczących: stacji naprawy
rowerów (co ma zawierać dana stacja).

Odpowiedź nr 1

Szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji technicznej stacji naprawy rowerów podano w załączeniu do niniejszych wyjaśnień.

 

Pytania z dnia 12.08.2019 r.

Pytanie nr 1

Proszę o dołączenie projektu stałej organizacji ruchu.

Odpowiedź nr 1

Projekt stałej organizacji ruchu podano w załączeniu do niniejszych wyjaśnień.

 

II. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,  w związku z pytaniem Wykonawcy, Zamawiający dokonuje sprostowania udzielonych wyjaśnień w dniu 09.08.2019 r. w następującym zakresie:

 

W związku z pytaniem 1 z dnia 07.08.2019 r. Zamawiający dokonuje zmiany parametrów technicznych koszy. Powyższe stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głażewski

Załączniki:

  1. Specyfikacja techniczna stacji naprawy rowerów;
  2. Projekt stałej organizacji ruchu;
  3. Zmiana parametrów technicznych koszy.
Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki