F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domy wczasowe
Bajka
Dąbki

Bajka
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2019-07-09 13:55:30 - Izabela Sielska
Informacja dotycząca weryfikacji danych zawartych w deklaracjach odpadowych oraz wypełniania obowiązku naklejania kodów kreskowych

Wójt Gminy Darłowo informuje, iż przystępuje do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach odpadowych, w szczególności danych dotyczących deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorcy, hotele, pensjonaty, domki letniskowe).

 

Jak wynika z przeprowadzonych kontroli, a także z informacji uzyskanej od firmy zajmującej się odbiorem odpadów, część nieruchomości niezamieszkałych wystawia odpady zmieszane poza pojemnikiem do tego przeznaczonym. Ponadto, wystawiane są odpady zmieszane oraz segregowane bez naklejonych kodów kreskowych. Taka praktyka może skutkować nieodebraniem odpadów z danej nieruchomości oraz uruchomieniem procedury administracyjnej zmierzającej do wydania stosownej decyzji naliczającej podwyższoną opłatę lub zmianę sposobu jej naliczania (z opłaty za odpady segregowane na opłatę za odpady niesegregowane).

 

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od powstania na nieruchomości odpadów komunalnych.W przypadku zmiany danych, takich jak np. ilość odpadów powstających na danej nieruchomości, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

 

Więcej informacji można uzyskać pod tel. 94 344 6398 lub w Urzędzie Gminy Darłowo (pokój nr 21) – przy ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo.

 

W przypadku zmiany deklaracji (zwiększenia opłaty), nieruchomość zostanie wyposażona w dodatkowe pojemniki (bezpłatna dzierżawa) lub worki na odpady.

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki