F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Agroturystyka
Dom Gościnny Pod Podkową - Kubicki Andrzej
Krupy

Dom Gościnny Pod Podkową - Kubicki Andrzej
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2019-03-15 14:17:55 - Rafał Kunysz
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Kopań

Gmina Darłowo

Informuje, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1, pkt 1 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na:

„Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Kopań”

Zamawiający – Gmina Darłowo zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Kopań”. Postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

UZASADNIENIE faktyczne i prawne:

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  (PLN)

Okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi
(miesiące)

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia (zł)

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium okres obowiązywania gwarancji i rękojmi

Liczba punktów w kryterium wysokości kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia

Suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach

Kolejność wg przyznanej liczby punktów

1.

NOVUM Spółka z o.o. spółka komandytowa, ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno

109 728,75

60

800

Oferta odrzucona

2.

„PT” S.C. Maciej Ignaciuk, Tomasz Dąbrowski, ul. Marynarki Polskiej 96, 80-557 Gdańsk

123 861,00

60

800

Oferta odrzucona

 

Oferta Wykonawcy NOVUM Spółka z o.o. spółka komandytowa, ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno została odrzuca na podstawie art.  89 ust. 1 pkt 4  Pzp w uwagi na rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Przyczyną wyraźnie niższej ceny od ceny ustalonej przez Zamawiającego, którą stanowi wartość przedmiotu zamówienia powiększona o podatek VAT jest nierzetelność kalkulacji Wykonawcy w odniesieniu do przedmiotu zamówienia.

Oferta Wykonawcy „PT” S.C. Maciej Ignaciuk, Tomasz Dąbrowski, ul. Marynarki Polskiej 96, 80-557 Gdańsk została odrzucona na podstawie art.  89 ust. 1 pkt 7b  Pzp z uwagi na nie wniesienie przez Wykonawcę wadium w wymaganym terminie przed upływem terminu składania ofert.

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głażewski

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki