F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Agroturystyka
Kwatery
Drozdowo

Kwatery
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2018-10-08 14:43:36 - Iwona Kowalska
LIII sesja VII kadencji Rady Gminy Darłowo

Działając zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) zapraszam na LIII sesję VII kadencji Rady Gminy Darłowo,

która odbędzie się w dniu 16 października 2018 roku (wtorek)  o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4 w Darłowie.

 

Porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:
  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Ustalenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z dnia 5 września 2018 roku z LII sesji VII kadencji Rady Gminy Darłowo.
 2. Informacja Wójta Gminy Darłowo o działalności w okresie między sesjami wraz z podaniem aktualnej sytuacji finansowej Gminy Darłowo.
 3. Informacja Wójta Gminy Darłowo o realizacji uchwał Rady Gminy Darłowo między sesjami.
 4. Interpelacje Radnych.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na LII sesji Rady Gminy Darłowo oraz w okresie między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Darłowo o działalności w okresie między sesjami.
 7. TRYBUNA OBYWATELSKA.
 8. Czas dla samorządu.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Darłowo. Druk Nr 1/2018LIII
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody – grupy 8 drzew z gatunku lipa drobnolistna, kasztanowiec zwyczajny, klon jawor, rosnących na działce 72 obręb Stary Jarosław, gm. Darłowo. Druk Nr 2/2018LIII
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Darłowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 roku. Druk Nr 3/2018LIII
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Darłowo na 2018 rok. Druk Nr 4/2018LIII
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

 

Projekty uchwał wymienione w punktach od 9 do 12 przekazuję w załączeniu.

Projekty uchwał cz.2.

Projekty uchwał cz.3.

Przewodniczący Rady Gminy Darłowo 
Grzegorz Hejno

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki