F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domki letniskowe
Tropicana
Bobolin

Tropicana
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2018-08-07 15:23:11 - Rafał Kunysz
Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na występujący deficyt budżetu na 2018 r. w wysokości 4 186 513,00 zł

ZP.271.242.2018

Darłowo, 07.08.2018 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  z późn. zm.) Zamawiający (Gmina Darłowo) informuje, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego pod nazwą:

„Udzielenie i obsługa  długoterminowego kredytu na występujący deficyt budżetu na 2018 r. w wysokości 4 186 513,00 zł”

za najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Bałtycki Bank Spółdzielczy, Oddział w Darłowie, ul. Bogusława X 3, 76-150 Darłowo.

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta przedstawiała najlepszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów badanych przy ocenie ofert, w związku z czym otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 spośród badanych ofert.

 

Zbiorcze zestawienie ofert wraz z oceną i porównaniem złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  (PLN)

Czas oczekiwania na wpływ środków na konto Zamawiającego

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium czas oczekiwania na wpływ środków na konto Zamawiającego

Suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach

Kolejność wg przyznanej liczby punktów

1.

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Szczecinie, ul. Tkacka 4, 70-556 Szczecin

516 176,69

w następnym dniu roboczym

52,86

40,00

92,86

2

2.

Bank Polska Kasa Opieki S. A.; ul. Grzybowska 53/57; 00-950 Warszawa

736 765,33 zł

w następnym dniu roboczym

37,04

40,00

77,04

4

3.

Bałtycki Bank Spółdzielczy, Oddział w Darłowie, ul. Bogusława X 3, 76-150 Darłowo

454 781,02 zł

w następnym dniu roboczym

60,00

40,00

100,00

1

4.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., Regionalne Centrum Korporacyjne w Koszalinie, ul. Młyńska 20,

75-054 Koszalin

584 393,61 zł

w następnym dniu roboczym

46,69

40,00

86,69

3

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – 0.

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia - 0

Umowa będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wójt Gminy Darłowo
Radosław Głażewski

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki