F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domki letniskowe
Tropicana
Bobolin

Tropicana
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2018-05-10 14:37:10 - Iwona Kowalska
XLVIII sesja VII kadencji Rady Gminy Darłowo

Działając zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232; z 2018 r. poz. 130) zapraszam na XLVIII sesję VII kadencji Rady Gminy Darłowo, która odbędzie się w dniu 18 maja 2018 roku(piątek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4 w Darłowie.

 

Porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:
  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Ustalenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z dnia 26 marca 2018 roku z XLVI sesji VII kadencji Rady Gminy Darłowo.
  5. Przyjęcie protokołu z dnia 24 kwietnia 2018 roku z XLVII sesji VII kadencji Rady Gminy Darłowo.
 2. Informacja Wójta Gminy Darłowo o działalności w okresie między sesjami wraz z podaniem aktualnej sytuacji finansowej Gminy Darłowo.0
 3. Informacja Wójta Gminy Darłowo o realizacji uchwał Rady Gminy Darłowo między sesjami.
 4. Interpelacje Radnych.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na XLVI sesji Rady Gminy Darłowo oraz w okresie między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Darłowo o działalności w okresie między sesjami.
 7. TRYBUNA OBYWATELSKA.
 8. Czas dla samorządu.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LV/461/2014 Rady Gminy Darłowo z dnia 24 października 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Gminy Darłowo w zakresie profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2014-2020. Druk Nr 1/2018XLVIII
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie z działalności w 2017 roku wraz ze wskazaniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Druk Nr 2/2018XLVIII
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Darłowo na lata 2016-2018 za 2017 rok. Druk Nr 3/2018XLVIII
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawieprzyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Uzależnień dla Gminy Darłowo za 2017 rok. Druk Nr 4/2018XLVIII
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Darłowo (dotyczy części nieruchomości nr 181/3 w obrębie Dąbki). Druk Nr 5/2018XLVIII
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Darłowo (dotyczy działki nr 43/6 i 43/7 w obrębie Rusko). Druk Nr 6/2018XLVIII
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Darłowo (dotyczy działki nr 51/3 i nr 51/4 i nr 51/5w obrębie Wicie). Druk Nr 7/2018XLVIII
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Druk Nr 8/2018XLVIII
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpieliskowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Darłowo w 2018 r. Druk Nr 9/2018XLVIII
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dotyczy działki nr 316/3 w obrębie Porzecze). Druk Nr 10/2018XLVIII
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku”. Druk Nr 11/2018XLVIII
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Darłowo za rok 2017”. Druk Nr 12/2018XLVIII
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/192/2008 Rady Gminy Darłowo z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo zmienionej uchwałą Nr IX.75.2015 Rady Gminy Darłowo z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/192/2008 Rady Gminy Darłowo z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo. Druk Nr 13/2018XLVIII
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu. Druk Nr 14/2018XLVIII
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Domasławicach. Druk Nr 15/2018XLVIII
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/210/2012 Rady Gminy Darłowo z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Darłowo. Druk Nr 16/2018XLVIII
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Darłowo (dotyczy działki nr 278/54 w obrębie Bobolin). Druk Nr 17/2018XLVIII
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Darłowo (dotyczy działek nr 44/12, 44/13, 44/14 w obrębie Rusko). Druk Nr 18/2018XLVIII
 27. Wolne wnioski.
 28. Zamknięcie obrad.

 

Projekty uchwał wymienione w punktach od 9 do 26 przekazuję w załączeniu.

Druki projektów uchwał cz.2

Przewodniczący Rady Gminy Darłowo

Grzegorz Hejno

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki