F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domki letniskowe
Pensjonat pod strzechą
Cisowo

Pensjonat pod strzechą
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2018-02-12 14:35:20 - Magdalena Cyperska
Ogłoszenie o terminie składania ofert na sezonową poddzierżawę terenu pod lokalizację dmuchanego placu zabaw oraz terenów pod gastronomię, zlokalizowanych na plaży w Dąbkach

1. Dmuchany plac zabaw:

 • Część nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Dąbki (plaża) oznaczonej nr geod. działki 279/7 opisanej w KW KO1K/00090421/8.

Przeznaczenie: lokalizacja dmuchanego placu zabaw dla dzieci

Orientacyjna powierzchnia do zagospodarowania: ok. 300m2

 

2. Gastronomia:

 • Część nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Dąbki (plaża) oznaczonej nr geod. działki 278/2 opisanej w KW KO1K/00089705/3:
  • po prawej stronie wejścia na plażę od ul. Morskiej -  punkt nr 1;
  • po prawej stronie od wejścia na plażę od ul. Letniskowej- punkt nr 2;

 

 • Część nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Dąbki (plaża) oznaczonej nr geod. działki 279/7 opisanej w KW KO1K/00090421/8.
  • po prawej stronie wejścia na plażę od ul. Piaskowej -  punkt nr 3;
  • po lewej stronie od wejścia na plażę od ul. Wydmowej - punkt nr 4;

 

Przeznaczenie: punkty pod gastronomię z barem piwnym

Orientacyjna powierzchnia do zagospodarowania: każdy punkt do 150 m2

 

Okres trwania poddzierżawy – do 3 miesięcy

 

Obiekty na plaży oraz instalacje wodn.-kan. i elektryczne służące do ich obsługi należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane, Prawo wodne. W przeciwnym razie będą traktowane jak samowola budowlana.

 

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Darłowo w zaklejonej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta z dopiskiem dmuchane place zabaw / gastronomia (gastronomia z dopiskiem, którego punktu dotyczy oferta, np. "gastronomia pkt nr 1) osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Darłowie ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo (decyduje data wpływu) w terminie do 15 marca 2018 r. do godz. 15:00.

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki