F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Agroturystyka
W Jabłoniowym Sadzie
Jeżyce

W Jabłoniowym Sadzie
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Świetlice
« Strona główna
Powrót »
2021-09-02 13:45:14 - Justyna Pacuła-Woźniak
Konkurs dla dzieci i młodzieży pt. "Natura w słoiku"

 

Regulamin konkursu ekologiczno-kreatywny w ramach realizacji projektu „Okaż kulturę i chroń naturę – EkoLudki w działaniu” pt. Natura w słoiku

 1. Organizatorem konkursu kreatywnego jest grupa nieformalna wraz ze Stowarzyszeniem Kuźnia Pomysłów, realizująca projekt pn. „Okaż kulturę i chroń naturę – EkoLudki w działaniu” dofinansowany z Programu Społecznik na lata 2019-2021 – Program Marszałkowski w ramach Regionalnej Inicjatywy Obywatelskiej.

 2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu powiatu sławieńskiego 5-16 lat, w trzech kategoriach wiekowych:

  * 5-7 lat – wyłonimy laureata I miejsca

  * 8-10 lat – wyłonimy laureata I miejsca;

  *11 -16 lat – wyłonimy laureata I miejsca.

  Jeżeli w poszczególnej kategorii wpłynie minimum 10 prac – Organizator zastrzega prawo przyznania miejsca II i III w konkursie.

 4. Przyjmowanie prac konkursowych trwa od dnia 02 września 2021 do 17 września 2021 do godziny 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Darłowie ul. Dąbrowskiego 4, p. nr 22.

 5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

 6. Konkurs polega na dostarczeniu jednej pracy ekologiczno-kreatywnej „NATURA W SŁOIKU”. Praca ma zawierać dowolną kompozycję roślinną zawartą w szklanym pojemniku (wg gustu i uznania uczestnika konkursu). Dopuszcza się zastosowanie innych miniaturowych elementów zdobniczych w szkle.

  Do każdej pracy należy dołączyć karnecik z hasłem „NATURA W SŁOIKU” na rewersie karnetu: imię i nazwisko uczestnika, wiek.

 7. Każdy uczestnik może dokonać zgłoszenia jednej pracy – praca nie może być zbiorcza. Do pracy konkursowej uczestnik dostarcza również Kartę Zgłoszeniową (na wzorze udostępnionym przez Organizatora). Przy ocenie komisja będzie brała pod uwagę pomysłowość, kreatywność. Liczymy na pomysłowość autorów prac – prace nie będą zwrócone uczestnikom konkursu.

 8. Wyłonienie zwycięzców w konkursie odbędzie się dwuetapowo:

  * 18 września 2021 r. podczas 28. Akcji Sprzątania Świata Polska pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę” poznamy laureatów (I miejsc w poszczególnych kategoriach), których wyniki opublikujemy w tym dniu na Fanpage Stowarzyszenie Kuźnia Pomysłów oraz podamy do wiadomości na stronie partnera www.gminadarlowo.pl. Organizator w przypadku dużej ilości zgłoszeń w poszczególnej kategorii (minimum 10 prac) zastrzega sobie prawo przyznania miejsca II i III w konkursie.

   

  Na uczestników będą czekać nagrody rzeczowe, dyplomy, które zostaną wydane laureatom do końca września 2021 r.

  * 18 września 2021 r. opublikujemy zdjęcia pozostałych prac wraz z podaniem wieku, imienia i nazwiska autora pracy, które nie zajęły miejsca na podium, wezmą udział w głosowaniu na fanpage„Stowarzyszenie Kuźnia Pomysłów” portalu Facebook. Jednego laureata, który otrzyma największą liczbę głosów (liczą się przyciski reakcji superorazwoow”), obdarujemy również dyplomem i nagrodą rzeczową, a jego imię i nazwisko poznamy najpóźniej 27 września 2021 r. na fanpage Organizatora. Nagroda zostanie wydana do końca września 2021r.

  Nagrodami w konkursie będą nagrody rzeczowe i nie podlegają one wymianie na równowartość w gotówce.

 9. Zwycięzcy nagród zostaną powiadomieni w terminie 3 dni roboczych od dnia ich wyłonienia wiadomością wysłaną na adres e-mail, który został podany w trakcie rejestracji zgłoszenia wraz z informacją o terminie i sposobie odbioru nagród.

 10. Galeria nagrodzonych prac zostanie opublikowana na stronie internetowej www.gminadarlowo.pl oraz na profilu Facebook „Stowarzyszenie Kuźnia Pomysłów”

 11. Nagrody w konkursie zostaną przekazane laureatom w terminie najpóźniej do 30 września 2021.

 12. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora, a także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

 13. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

 

Organizator:

Grupa nieformalna ze Stowarzyszeniem Kuźnia Pomysłów

 

 

Pobierz:

karta zgłoszenia.doc

 

 

 

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
pon. 7:30 - 15:30, wto.-pią. 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Deklaracja dostępności
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki