F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Ośrodki wczasowe
Pensjonat pod strzechą
Cisowo

Pensjonat pod strzechą
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2022-01-12 07:49:34 - Justyna Pacuła-Woźniak
Zezwolenia na alkohol - obowiązki przedsiębiorcy do 31.01.2022

Oświadczenie o rocznej wartości sprzedanego alkoholu

Jeśli posiadasz zezwolenie na detaliczną sprzedaż alkoholu, musisz co roku składać oświadczenie o wartości jego sprzedaży. Oświadczenie należy złożyć do 31 stycznia roku następującego po roku za który składasz oświadczenie.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Oświadczenie za poprzedni złóż rok do 31 stycznia następnego roku.

Uwaga! Jeśli 31 stycznia wypada w dzień wolny od pracy, to nie obowiązuje zasada przesunięcia terminu na pierwszy dzień roboczy. Na przykład, jeśli 31 stycznia wypada na przykład w sobotę, to oświadczenie złóż najpóźniej w piątek.

Jeśli nie złożysz oświadczenia do 31 stycznia, twoje zezwolenie wygaśnie po upływie kolejnych 30 dni. Aby zezwolenie nie wygasło, musisz w trakcie tych 30 dni złożyć oświadczenie wraz z opłatą za korzystanie z zezwolenia. Musisz jednak zapłacić dodatkową opłatę – jej wysokość to 30% rocznej „podstawowej” opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu w twoim punkcie sprzedaży za ubiegły rok wraz z dokumentami księgowymi potwierdzającymi wartość wskazaną w oświadczeniu (m.in. wydruki z kas fiskalnych, komputerowe raporty obrotów z kas fiskalnych, któe powinny być zrobione przypierwszym uruchomieniu kas w 2022 roku)

W oświadczeniu podaj wartość brutto sprzedanych napojów alkoholowych o zawartości:

 • do 4,5% alkoholu oraz piwa
 • powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa
 • powyżej 18% alkoholu.

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, do którego składasz oświadczenie o rocznej ilości sprzedanego alkoholu.

Termin

Oświadczenie za poprzedni  rok złóż do 31 stycznia następnego roku.

Uwaga! Jeśli 31 stycznia wypada w dzień wolny od pracy, to nie obowiązuje zasada przesunięcia terminu na pierwszy dzień roboczy. Na przykład, jeśli 31 stycznia wypada na przykład w sobotę, to oświadczenie złóż najpóźniej w piątek.

Jeśli nie złożysz oświadczenia do 31 stycznia, twoje zezwolenie wygaśnie po upływie kolejnych 30 dni. Aby zezwolenie nie wygasło, musisz w trakcie tych 30 dni złożyć oświadczenie wraz z opłatą za korzystanie z zezwolenia. Musisz jednak zapłacić dodatkową opłatę – jej wysokość to 30% rocznej „podstawowej” opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Urząd przyjmuje twoje oświadczenie - w biurze podawczym Urzędu Gminy i/lub pokój nr 22 lub korespondencyjnie

Urząd dołączy oświadczenie do twoich akt. Na podstawie oświadczenia wnieś opłatę na konto urzędu gminy na rachunek bankowy 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002 tytułem: zezwolenie nr............  lub w kasie urzędu gminy (tutaj konieczne jest posiadanie nr zezwolenia/zezwoleń).

Wysokość opłat 

Wartość sprzedanych przez ciebie alkoholi stanowi podstawę do naliczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia. Opłata za zezwolenie wynosi:

 • 525 zł – jeśli wartość sprzedaży piwa i napojów o zawartości do 4,5% alkoholu nie przekroczyła w ubiegłym roku 37 500 zł
 • 525 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości od 4,5 do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nie przekroczyła w ubiegłym roku 37 500 zł
 • 2100 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu nie przekroczyła w ubiegłym roku 77 000 zł

lub

 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży piwa i napojów o zawartości do 4,5% alkoholu – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 37 500 zł
 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 37 500 zł
 • 2,7% ogólnej wartości sprzedaży piwa i napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 77 000 zł.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia wpłać

 • jednorazowo, do 31 stycznia danego roku
 • w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja, 30 września.     
 • Uwaga! Przedsiębiorcy, których koncesja nie obejmuje całego roku kalendarzowego (tj. 01 stycznia -31 grudnia) zobowiązani są uiścić opłatę w wysokości proporcjonanej do końca ważności zezwolenia w terminie do 31 stycznia 2022 jednorazowo na okres korzystania z zezwolenia. Wysokość opłaty skonsultuj z pracownikiem Urzędu pod numerem telefonu: 94 34 46 352 lub 94 34 46 301.

Niezłożenie oświadczenia i niedokonanie opłaty za zezwolenie - konsekwencje w terminie skutkuje:

Twoje zezwolenie wygaśnie, jeżeli nie złożysz oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do 31 stycznia lub nie zapłacisz opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach.

O ponowne wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż alkoholu możesz wystąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Sprzedaż napojów alkoholowych po cofnięciu lub wygaśnięciu zezwolenia jest takim samym przestępstwem jakby zezwolenie nie zostało nigdy wydane, grozi za to grzywna.

 

Tutaj pobierz druk oświadczenia  kliknij w link poniżej na drugiej stronie znajduje się kluzula RODO, którą również należy podpisać!

oświadczenie za 2021.doc

 

Zachęcam do pobrania aplikacji Moja Okolica - gdzie na bieżąco wdrażamy dla Państwa najważniejsze informacje w Gminy,

w tym przypominajka :) Twoja nowocesna e-Gmina informuje o ważnych terminach i wydarzeniach. Bądź na bieżąco!

https://gminadarlowo.pl/?id=19&id_news=3894

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/SkrytkaESP
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
pon. 7:30 - 15:30, wto.-pią. 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon.-pią. 7:30 - 14:00
Deklaracja dostępności
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE i krajowe
Jednostki