F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domki letniskowe
Domki letniskowe Beata
Bobolin

Domki letniskowe Beata
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2021-11-19 07:34:59 - Janusz Sobieraj
Organizacja akcji zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR KW.0050.133.2021
WÓJTA GMINY DARŁOWO
z dnia 17 listopada 2021 r.
w sprawie organizacji akcji zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2021/2022.

Na podstawie art. 5 ust 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. NR 132 poz. z późn. zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuje zespół roboczy ds. prowadzenia akcji zimowej w składzie określonym w załączniku nr 1.

§ 2. Akcja zimowa prowadzona będzie zgodnie z planem zimowego utrzymania dróg w sezonie 2021/2022.

§ 3. Koordynację akcji zimowej powierzam Panu Januszowi Sobieraj specjaliście ds. dróg i komunikacji.

§ 4. Zleca się Gminnemu Zakładowi Użyteczności Publicznej Spółka z o.o. w Krupach do utrzymanie sprzętu i ludzi w pełnej gotowości do uruchomienia odśnieżania na polecenie Koordynatora akcji zimowej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Darłowo
Radosław Głażewski


 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Darłowo z dnia
17 listopada 2021 roku
Adresy i numery telefonów kierownictwa akcji zimowego
utrzymania dróg w sezonie 2021/2022

 

LP Imię i nazwisko Stanowisko Telefon służbowy
1 Radosław Głażewski

Wójt Gminy

Zarządca Dróg

94 344 63 01
2

Janusz Sobieraj

 

Grzegorz Jendrysiak

Specjalista ds. dróg
Koordynator
Inspektor ds.
drogownictwa i
transportu

94 344 6 (301) wew. 345
601 872 158

885 460 053

3 Włodzimierz Błaszczak Członek Zarządu GZUP
SP. z o.o.
607 142 154


Do pobrania:

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
pon. 7:30 - 15:30, wto.-pią. 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Deklaracja dostępności
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE i krajowe
Jednostki