F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Agroturystyka
Pensjonat pod strzechą
Cisowo

Pensjonat pod strzechą
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2021-09-15 10:08:55 - Agnieszka Glinka
Informacja o wyborze oferty na przebudowę drogi w miejscowości Nowy Jarosław

Nr sprawy ZP.271.202.2021

Darłowo, dnia 15.09.2021 r.

Zamawiający:

Gmina Darłowo

ul. J. H. Dąbrowskiego 4 

76-150 Darłowo

  

Informacja o wyborze oferty

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym określonym w przepisach art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na „Przebudowę drogi w miejscowości Nowy Jarosław”.

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez firmę ZIMAR Ryszard Ziegert, ul. Konarskiego 4, 77-100 Bytów, NIP: 8421017479, REGON: 770621013.

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta w/w Wykonawcy uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów  w badanych kryteriach oceny ofert określonych w SWZ.

 

 

 Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączna punktacja:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  (PLN)

Okres obowiązywania gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia (miesiące)

Wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu  przedmiotu zamówienia

Liczba punktów w kryterium ceny – waga 60 %

Liczba punktów w kryterium okres obowiązywania gwarancji i rękojmi – waga 20 %

Liczba punktów w kryterium wysokości kary umownej  za każdy dzień zwłoki w wykonaniu  przedmiotu umowy – waga 20 %

Łączna punktacja uzyskana ze wszystkich kryteriów

Kolejność wg przyznanej liczby punktów

1.

 PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNO-HANDLOWE „LECH-POL” Teresa Dydyna, ul. Tynieckiego 43,
 76-150 Darłowo, NIP: 6690410137, REGON: 330013501

   400 647,75   

72   

  1 000,00   

54,19

20,00

20,00

94,19

2

2.

 ZIMAR Ryszard Ziegert, ul. Konarskiego 4, 77-100 Bytów,
 NIP: 8421017479, REGON: 770621013

  361 867,08   

72   

1 000,00   

60,00

20,00

20,00

100,00

1

3.

 AQUA-BUD PATRYK KUCHARSKI, NOWE BIELICE, UL. KLONOWA 1/2, 76-039 BIESIEKIERZ,
 NIP: 6721957754, REGON: 364682115

479 777,77   

72   

1 000,00   

45,25

20,00

20,00

85,25

3

 

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głażewski

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
pon. 7:30 - 15:30, wto.-pią. 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Deklaracja dostępności
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki