F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domki letniskowe
Ośrodek - Rafmil - Bernard Karwacki
Wicie

Ośrodek - Rafmil - Bernard Karwacki
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2021-06-10 14:05:28 - Agnieszka Glinka
Modyfikacja treści SWZ nr 3 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Darłowo

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 2021-06-10

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Darłowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Darłowo

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920914

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Jana Henryka Dąbrowskiego 4

1.4.2.) Miejscowość: Darłowo

1.4.3.) Kod pocztowy: 76-150

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.4.7.) Numer telefonu: (+48) 94-344-63-01

1.4.8.) Numer faksu: (+48) 94-344-63-09

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@ugdarlowo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://gminadarlowo.pl/; http://ug.darlowo.ibip.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00079062

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-06-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00060383/03

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 03

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

 

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2021-06-11 11:30

Po zmianie:
2021-06-16 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2021-06-11 12:00

Po zmianie:
2021-06-16 12:00

 


 

Nr sprawy ZP.271.108.2021

Darłowo, dnia 10.06.2021 r.

Zamawiający:

Gmina Darłowo

76-150 Darłowo, 

ul. J. H. Dąbrowskiego 4 

NIP: 499 052 70 61,

REGON: 330920914 

Modyfikacja treści SWZ nr 3

Dotyczy postępowania pn.:

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Darłowo”

 

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – dalej ustawą Pzp, z uwagi na wpływ kolejnych zapytań do przedmiotowego postępowania i czasem koniecznym na udzielenie odpowiedzi przedłuża termin składania ofert, otwarcia ofert oraz wniesienia wadium do dnia 16.06.2021 r.

 

Zamawiający przedłuża termin składania na dzień 16.06.2021 r. godz. 11:30.

Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 16.06.2021 r. godz. 12:00.

Termin związania ofertą zostaje przesunięty na dzień 15.07.2021 r.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SWZ.

 

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głażewski

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
pon. 7:30 - 15:30, wto.-pią. 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Deklaracja dostępności
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki