F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domki letniskowe
Domki „Wikar”
Wicie

Domki „Wikar”
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2021-06-08 00:00:00 - Izabela Sielska
Skok na PSZOK - wymień odpady na nagrody!!!

WAKACYJNA AKCJA W PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W KRUPACH

Właściciele nieruchomości z terenu gminy Darłowo, którzy w dniach od 1 czerwca do 4 września 2021 roku dostarczą do naszego PSZOK-u zużyty drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny (komputery, telewizory, radia, kuchenki mikrofalowe, telefony, żelazka itp.), makulaturę, plastikowe nakrętki, opakowania metalowe (aluminiowe puszki po napojach), odpady problemowe (zużyte baterie, żarówki, świetlówki), otrzymają w prezencie m.in.: sadzonki drzew, krzewów, czy innych roślin ozdobnych, worek ziemi ogrodowej, worek kory, paczkę nasion traw lub nawóz do traw i innych roślin.

 

Akcja SKOK NA PSZOK skierowana jest do osób fizycznych będących mieszkańcami gminy Darłowo lub będących właścicielami nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Dostarczający odpady musi okazać się dowodem złożenia deklaracji odpadowej w Urzędzie Gminy Darłowo.

 

Odpady wymieniamy na punkty, a punkty na nagrody, które można odebrać raz w miesiącu na PSZOK-u w Krupach, tj.

26.06.2021 r., 31.07.2021 r., i 4.09.2021 r. – w godzinach od 10.00 do 13.00,

lub bezpośrednio po zostawieniu odpadów i otrzymaniu wystarczającej liczby punktów (dot. ziemi ogrodowej i kory).

 

Punktacja za przywiezione odpady przedstawia się następująco:

 • makulatura: 10 kg – 1 pkt,
 • drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny: 5 szt. – 1 pkt,
 • plastikowe nakrętki: 1 kg – 1 pkt,
 • opakowania metalowe (puszki): 5 kg – 1 pkt,
 • odpady problemowe: 1 kg – 1 pkt,

Wymiana punktów na nagrody:

 • worek ziemi ogrodowej: 2 pkt,
 • worek kory: 2 pkt,
 • sadzonki drzew, krzewów i roślin ozdobnych: (w zależności od wielkości rośliny:  1, 2 lub 3 pkt),
 • nasiona traw: 3 pkt,
 • nawóz do roślin: 3 pkt.

 

Każdy uczestnik akcji SKOK NA PSZOK może wymienić odpady na maksymalnie 30 punktów, za które otrzyma w prezencie m.in.: sadzonki drzew, krzewów, czy innych roślin ozdobnych, worek ziemi ogrodowej, worek kory, paczkę nasion traw lub nawóz do traw i innych roślin. Powyżej tego limitu, za uzbierane punkty zostaną przyznane indywidulane nagrody, a dla uczestników, którzy uzbierają największą ilość punktów, przewidujemy nagrody główne takie jak: telefon komórkowy, tablet, zegarki / smartach-e, drobny sprzęt AGD.

Uwaga!! Sprzęt elektryczny i elektroniczny, który jest sprawny – można oznaczyć i zostawić na wymianę.

Odpady inne niż wyżej wymienione, można przekazać do PSZOK, ale nie podlegają one wymianie na punkty. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie są to przede wszystkim odpady komunalne takie jak:

 • tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • szkło (opakowania szklane, butelki, słoiki),
 • odpady niebezpieczne,
 • przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe (w ramach limitów);
 • odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i zebranych odrębnie od innych bioodpadów stanowiących odpady komunalne (skoszona trawa, liście, drobne gałęzie),
 • popiół powstały w paleniskach gospodarstw domowych,
 • odpady z tekstyliów i odzieży.

Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość będą wskazywały, że pochodzą z prowadzonej działalności gospodarczej, a nie gospodarstwa domowego!

Nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krupach (PSZOK) przyjmuje odpady w środy i soboty w godzinach od 9.00 – do 17.00 pod adresem Krupy 73, 76 -150 Darłowo.

Organizatorami akcji SKOK NA PSZOK jest Urząd Gminy Darłowo i Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o.

 

Do pobrania:

 

Plakat

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
pon. 7:30 - 15:30, wto.-pią. 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Deklaracja dostępności
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki