F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domy wczasowe
Pensjonat pod strzechą
Cisowo

Pensjonat pod strzechą
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2021-01-04 15:14:03 - Agnieszka Glinka
Informacja z otwarcia ofert na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z budową chodnika w miejscowości Rusko

ZP.271.186.2020

Darłowo, dnia 04.01.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

 1. Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 04.02021 r. o godz. 11:15 w Urzędzie Gminy Darłowo, pok. nr 55 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z budową chodnika w miejscowości Rusko”.

 

Informacje podane podczas otwarcia ofert

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  PLN

Okres gwarancji oraz rękojmi na przedmiot zamówienia (miesiące)

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu realizacji Zadania nr 1 (zł)

 1.  

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Poli Gojawiczyńskiej 3c/7, 81-587 Gdynia

5 507 999,56

72

2000

 1.  

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Słowiańska 13,       75-846 Koszalin

3 811 770,00

72

2000

 1.  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ARTEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Na Skarpie 17,        75-343 Koszalin

4 856 177,76

72

2000

 1.  

Konsorcjum:

 1. Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Instalacji i Konstrukcji INSTALEX M. Zieliński Spółka Jawna, ul. Sportowa 3E, 76-200 Słupsk
 2. Partner:

Krężel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kasztanowa 1, 76-251 Kobylnica

4 064 856,62

72

2000

 1.  

Domar Kazimierz Domaracki, Tatów 3,     76-039 Biesiekierz

5 159 596,62

72

2000

 1.  

Przedsiębiorstwo HYDROGEOBUDOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Koszalińska 60, 76-100 Sławno

3 920 010,00

72

2000

 1.  

Tauber Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mickiewicza 1/4,      72-300 Gryfice

4 954 122,12

72

2000

 1.  

AQUABUD Patryk Kucharski, ul. Klonowa 1/2, Nowe Bielice, Biesiekierz

2 775 514,88

72

2000

 1. Zarówno termin wykonania zamówienia jak i termin płatności podany przez Wykonawców był zgodny z SIWZ:
 1. od dnia zawarcia umowy, nie dłużej niż do 17 grudnia 2021 r. dotyczy Zadania nr 1 oraz Zadania nr 2;
 2. termin płatności faktury: do 21 dni kalendarzowych.
 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę  4 900 000,00 zł brutto.
 2. Zamawiający przypomina, że zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego powyższej informacji na stronie internetowej przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w załączeniu do powyższej informacji wzór oświadczenia zał. nr 1).

 

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głażewski

Do pobrania:

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki