F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Agroturystyka
Rancho u Jarka
Jeżyce

Rancho u Jarka
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2020-11-19 13:58:21 - Agnieszka Glinka
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ nr 2 - Zakup i dostarczenie wyposażenia do żłobka w ramach projektu pn. Pierwszy żłobek w gminie Darłowo (nr sprawy: ZP.271.276.2020)

ZP.271.276.2020

Darłowo, dnia 19.11.2020 r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ nr 2

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostarczenie wyposażenia do żłobka w ramach projektu pn. Pierwszy żłobek w gminie Darłowo” (nr sprawy: ZP.271.276.2020).

 

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,  w związku z pytaniem Wykonawcy, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

 

Zapytania nr I z dnia 18.11.2020 r.

Pytanie 1

Dotyczy części 1 poz. 20 Apteczka – z informacji jakie udało się uzyskać opisaną przez Zamawiającego apteczkę posiada wyłącznie jedna firma brytyjska. Apteczka nie posiada żadnych dokumentów bezpieczeństwa potwierdzających zgodność z normami. Sprzedawana jest również ze stawką vat 23% co świadczy o tym, że wyposażenie nie jest wyrobem medycznym.

Wnosimy o zmianę opisu apteczki na zgodną z normami DIN ogólnie obowiązującymi np. DIN 13157

Opis apteczki:

Przemysłowa apteczka pierwszej pomocy w walizce z tworzywa ABS. Apteczka zawiera stelaż mocujący do ściany. Rozmiar opakowania: 330 x 235 x 125 mm. 

Skład zgodny z normą: DIN 13157 PLUS:

 • 1 szt. Kompres zimny
 • 2 szt. Kompres na oko
 • 3 szt. Kompres 10x10 cm a2
 • 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 6cm
 • 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 8cm
 • 1 kpl. Plaster 10 x 6 cm (8szt.)
 • 1 kpl. Plaster (14szt.)
 • 1 szt. Plaster 5m x 2,5 cm
 • 3 szt. Opatrunek indywidualny M sterylny
 • 1 szt. Opatrunek indywidualny G sterylny
 • 1 szt. Opatrunek indywidualny K sterylny
 • 1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80
 • 2 szt. Chusta trójkątna
 • 1 kpl. Chusta z fliseliny (5 szt.)
 • 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm
 • 1 szt. Nożyczki 19 cm
 • 4 szt. Rękawice winylowe latex
 • 6 szt. Chusteczka dezynfekująca
 • 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania
 • 1 szt. Instukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych

Odpowiedź 1

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w pozycji nr 20 poprzez zapis: Zestaw zawiera min.:  kompres zimny – min. 1 szt.; kompres na oko - min. 2 szt.;  kompres ok. 10x10 a2 - min. 3 szt.; opaska elastyczna ok. 4m x 6cm – min. 2 szt.; opaska elastyczna ok. 4m x 8cm – min. 2 szt.; plaster ok. 10 x 6 cm – min. 8 szt.; plaster – min. 14 szt.; plaster ok. 5m x 2,5 cm – min. 1 szt.; opatrunek indywidualny M sterylny – min. 3 szt.; opatrunek indywidualny G sterylny - min. 1 szt.; opatrunek indywidualny K sterylny - min. 1 szt.; chusta opatrunkowa ok. 60 x 80 cm – 1 szt.; chusta trójkątna – min. 2 szt.; chusta z fliseliny – min. 5 szt.; koc ratunkowy 160 x 210 cm – 1 szt.; nożyczki 1 szt.; rękawice lateksowe lub winylowe – min. 4 szt.;  chusteczka dezynfekująca – min. 6 szt.; ustnik do sztucznego oddychania – min. 1 szt.; Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych – 1 szt.

Zamawiający zgodnie z rozdziałem XV pkt 5 ppkt 5 SIWZ oraz § 1 ust. 2 pkt 5 wzoru umowy wymaga, aby wszystkie  dostarczone  sprzęty i wyposażenie posiadały odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i aby spełniały wszelkie wymogi norm określone obowiązującym prawem.

 

II. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

 1. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający modyfikuje załącznik nr 6 opis przedmiotu zamówienia w poz. nr 20 o następującą treść:

 

Lp.

Nazwa

J.m.

Ilość

Opis

20.

apteczka

sztuka

2

Zestaw zawiera min.:  kompres zimny – min. 1 szt.; kompres na oko - min. 2 szt.;  kompres ok. 10x10 a2 - min. 3 szt.; opaska elastyczna ok. 4m x 6cm – min. 2 szt.; opaska elastyczna ok. 4m x 8cm – min. 2 szt.; plaster ok. 10 x 6 cm – min. 8szt.; plaster – min. 14 szt.; plaster ok. 5m x 2,5 cm – min. 1 szt.; opatrunek indywidualny M sterylny – min. 3 szt.; opatrunek indywidualny G sterylny - min. 1 szt.; opatrunek indywidualny K sterylny - min. 1 szt.; chusta opatrunkowa ok. 60 x 80 cm – 1 szt.; chusta trójkątna – min. 2 szt.; chusta z fliseliny – min. 5 szt.; koc ratunkowy 160 x 210 cm – 1 szt.; nożyczki 1 szt.; rękawice lateksowe lub winylowe – min. 4 szt.;  chusteczka dezynfekująca – min. 6 szt.; ustnik do sztucznego oddychania – min. 1 szt.; Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych – 1 szt.

 

Ilekroć występują rozbieżności przy wskazaniu parametrów pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia, a powyższą modyfikacją, należy uwzględnić parametry wskazane w powyższej modyfikacji.

 

 1. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głażewski

Załączniki:

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki