F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Ośrodki wczasowe
CORAL
Wicie

CORAL
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Inwestycje » Plan postępowań
« Strona główna
Powrót »

Załącznik nr 1 do zarządzenia
NR KW.0050.10.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r.

 

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 2020 r.

 

Lp. Przedmiot zamówienia  Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb postępowania Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym Orientacyjna wartość zamówienia brutto PLN
1. Dostawa płyt JOMB w ilości 10 000 szt. Dostawa przetarg nieograniczony I kwartał  341 500,00
2. Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości Drozdowo  Robota budowlana przetarg nieograniczony I kwartał  728 065,00
3. Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości Pęciszewko i Bukowie Morskim Robota budowlana przetarg nieograniczony I kwartał  6 754 330,00
4. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości Pęciszewko i Bukowo Morskie Usługa przetarg nieograniczony I kwartał  202 753,00
5. Dostawa pojemników do segregacji odpadów  Dostawa przetarg nieograniczony I kwartał  499 280,00
6. Bieżące utrzymanie czystości, zieleni, cmentarzy oraz infrastruktury na terenie Gminy Darłowo w 2020 r. Usługa Zamówienie z wolnej ręki I kwartał 645 000,00
7. Budowa kanalizacji na terenie Gminy Darłowo Robota budowlana przetarg nieograniczony I kwartał  2 700 000,00
8. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Darłowo Robota budowlana przetarg nieograniczony II kwartał  703 500,00
9. Modernizacja źródła ciepła w budynkach gminnych Robota budowlana przetarg nieograniczony II kwartał  350 000,00
10. Modernizacja drogi w miejscowości Rusko dz. nr 194 (obręb Rusko) Robota budowlana przetarg nieograniczony II kwartał  630 000,00
11. Budowa ulicy Bałtyckiej w miejscowości Bobolin Robota budowlana przetarg nieograniczony II kwartał  700 000,00
12. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalewice Robota budowlana przetarg nieograniczony II kwartał  2 397 097,48
13. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na spłatę deficytu w wysokości 8 500 000,00 zł Usługa przetarg nieograniczony III kwartał  477 441,86
14. Bieżące utrzymanie czystości, zieleni, cmentarzy oraz infrastruktury na terenie Gminy Darłowo w 2021 r. Usługa Zamówienie z wolnej ręki IV kwartał 645 000,00
15. Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2021 r. Dostawa przetarg nieograniczony IV kwartał 338 650,00
16. Bieżąca dostawa węgla dla potrzeb świetlic, budynku Urzędu Gminy Darłowo oraz szkół  na rok 2021 r. Dostawa przetarg nieograniczony IV kwartał 213 750,00


 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki