F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Ośrodki wczasowe
Ośrodek Wypoczynkowy Delfin
Dąbki

Ośrodek Wypoczynkowy Delfin
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Inwestycje » Plan postępowań
« Strona główna
Powrót »

Załacznik nr 1 do zarządzenia NR KW.0050.15.2018 z dnia 09 lutego 2018 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 2018 r.

Lp. Przedmiot zamówienia  Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb postępowania Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym Szacunkowa wartość zamówienia brutto PLN
1. Przebudowa drogi gminnej  150003Z w miejscowości Barzowice Robota budowlana przetarg nieograniczony I kwartał  2 796 278,00
2. Budowa drogi Cisowo-Zakrzewo-Kopnica-Drozdowo Robota budowlana przetarg nieograniczony I kwartał  1 280 516,40
3. Budowa targowiska w miejscowości Dąbki Robota budowlana przetarg nieograniczony I kwartał  1 517 675,46
4. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zielnowo lokalnego centrum rekreacji i turystyki nad rzeką Wieprzą – roboty wykończeniowe Robota budowlana przetarg nieograniczony I kwartał  744 510,73
5. Modernizacja świetlicy w Kopań Robota budowlana przetarg nieograniczony I kwartał  107 000,00
6. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barzowice Robota budowlana Zamówienie z wolnej ręki I kwartał  300 000,00
7. Nadmorska ścieżka zdrowia wraz z przejściami na plażę w uzdrowisku Dąbki Robota budowlana przetarg nieograniczony II kwartał  4 262 853,25
8. Budowa skweru rekreacyjnego w Uzdrowisku Dąbki Robota budowlana przetarg nieograniczony II kwartał  418 378,57
9. Dostawa płyt drogowych (JOMB) Dostawa przetarg nieograniczony I kwartał  748 800,00
10. Zakup samochodu strażackiego Dostawa przetarg nieograniczony II kwartał  200 000,00
11. Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2019 rok Dostawa przetarg nieograniczony IV kwartał 250 000,00
12. Bieżąca dostawa węgla dla potrzeb świetlic, budynku Urzędu Gminy Darłowo oraz szkół  na rok 2019 r. Dostawa przetarg nieograniczony IV kwartał 180 000,00
13. Bieżące utrzymanie czystości, zieleni, kąpielisk, cmentarzy oraz infrastruktury na terenie Gminy Darłowo w 2018 r. Usługa Zamówienie z wolnej ręki I kwartał 800 000,00
14. Odbieranie i częściowe zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Darłowo w 2019 roku Usługa przetarg nieograniczony IV kwartał 1 055 000,00
15. „Bieżące utrzymanie czystości, zieleni, kąpielisk, cmentarzy oraz infrastruktury na terenie Gminy Darłowo w 2019 r.” Usługa Zamówienie z wolnej ręki IV kwartał 800 000,00

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki