F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Agroturystyka
Dom Rybaka
Bobolin

Dom Rybaka
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Inwestycje » Plan postępowań
« Strona główna
Powrót »

Załącznik nr 1 do zarządzenia
NR KW.0050.14.2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.

 

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 2019 r.

 

Lp. Przedmiot zamówienia  Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb postępowania Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym Szacunkowa wartość zamówienia brutto PLN
1. Podniesienie walorów Gminy Darłowo poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Gleźnowo Robota budowlana przetarg nieograniczony I kwartał  1 000 000,00 
2. Budowa targowiska w miejscowości Dąbki Robota budowlana przetarg nieograniczony I kwartał  1 567 676,00 
3. Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Dąbki Robota budowlana przetarg nieograniczony I kwartał  700 000,00 
4. Budowa PSZOK w miejscowości Krupy Robota budowlana przetarg nieograniczony I kwartał  631 435,00 
5. Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Kopań Robota budowlana przetarg nieograniczony I kwartał  170 000,00 
6. Podniesienie walorów Gminy Darłowo poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości Drozdowo Robota budowlana przetarg nieograniczony I kwartał  183 875,00 
7. Budowa zaplecza sanitarno szatniowego przy boisku w Bukowie Morskim  Robota budowlana przetarg nieograniczony I kwartał  150 000,00 
8. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Usługa przetarg nieograniczony I kwartał 259 250,00
9. Modernizacja ujęcia wody w Dąbkach Robota budowlana przetarg nieograniczony II kwartał  500 000,00 
10. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach z terenu Gminy Darłowo Robota budowlana przetarg nieograniczony II kwartał  300 000,00 
11. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rusko  Robota budowlana przetarg nieograniczony III kwartał  3 000 000,00 
12. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na terenie Gminy Darłowo  Robota budowlana przetarg nieograniczony III kwartał  1 500 000,00 
13. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Dąbkach  Robota budowlana przetarg nieograniczony IV kwartał  3 000 000,00 
14. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej Gminy Darłowo i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury na 2020 r. Usługa przetarg nieograniczony IV kwartał  196 367,00 
15. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej Gminy Darłowo na 2020 r. Usługa przetarg nieograniczony IV kwartał  20 880,00 
16. Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NNW, ASS Gminy Darłowo na 2020 r. Usługa przetarg nieograniczony IV kwartał  88 000,00 
17. Odbieranie i częściowe zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Darłowo w 2020 roku Usługa przetarg nieograniczony IV kwartał 1 241 263,00 
18. Bieżące utrzymanie czystości, zieleni, kąpielisk, cmentarzy oraz infrastruktury na terenie Gminy Darłowo w 2020 r. Usługa Zamówienie z wolnej ręki IV kwartał 943 000,00 
19. Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2020 rok Dostawa przetarg nieograniczony IV kwartał 336 918,00 
20. Bieżąca dostawa węgla dla potrzeb świetlic, budynku Urzędu Gminy Darłowo oraz szkół  na rok 2020 r. Dostawa przetarg nieograniczony IV kwartał 206 640,00 
Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki