F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
A
BIEŻĄCY WIDOK Z KAMERY W CISOWIE
Zdjęcie z kamery w Cisowie
Obraz jest odświeżany automatycznie co 30 sekund
Zobacz pełną prezentację kamery
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Pola biwakowe
Pole namiotowe – przyczepy kampingowe
Bobolin

Pole namiotowe – przyczepy kampingowe
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Inwestycje » Plan postępowań
« Strona główna
Powrót »

Załącznik nr 1 do zarządzenia NR KW.0050.18.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Darłowo w 2017 r.

Lp. Przedmiot zamówienia  Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb postępowania Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym Szacunkowa wartość zamówienia brutto PLN
1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krupy Robota budowlana przetarg nieograniczony I kwartał 1 719 424,26
2. Budowa ulicy Wydmowej i Morskiej w Dąbkach Robota budowlana przetarg nieograniczony I kwartał  752 357,32
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wicie Robota budowlana przetarg nieograniczony I kwartał  653 846,73
4. Budowa drogi Cisowo-Zakrzewo-Kopnica-Drozdowo Robota budowlana przetarg nieograniczony II kwartał  1 497 707,83
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Darłowo w miejscowości Zakrzewo (Etap realizacji II)  Robota budowlana przetarg nieograniczony II kwartał  910 562,19
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Jarosław Robota budowlana przetarg nieograniczony II kwartał  200 000,00
7. Remont świetlicy w Wiekowicach Robota budowlana przetarg nieograniczony II kwartał  190 000,00
8. Budowa skweru rekreacyjnego w Dąbkach Robota budowlana przetarg nieograniczony II kwartał  350 000,00
9. Remont świetlicy w Rusku Robota budowlana przetarg nieograniczony II kwartał  100 000,00
10. Termomodernizacja budynku w Wiekowie "Senior-Wigor" Robota budowlana przetarg nieograniczony III kwartał  515 938,05
11. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sulimice Robota budowlana przetarg nieograniczony III kwartał  211 000,00
12. Budowa sieci wodociągowej Dobiesław - Bukowo Morskie Robota budowlana przetarg nieograniczony III kwartał  181 000,00
13. Remont budynku przy ul. M. C. Skłodowskiej (pomieszczenia po byłym Oddziale Szpitalnym) Robota budowlana przetarg nieograniczony III kwartał  200 000,00
14. Dostawa płyt drogowych (JOMB) w 2017 r. Dostawa przetarg nieograniczony I kwartał  360 000,00
15. Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2018 rok Dostawa przetarg nieograniczony IV kwartał 250 000,00
16. Bieżąca dostawa węgla dla potrzeb świetlic, budynku Urzędu Gminy Darłowo oraz szkół  na rok 2018 r. Dostawa przetarg nieograniczony IV kwartał 180 000,00
17. Odbieranie i częściowe zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Darłowo w 2018 roku Usługa przetarg nieograniczony IV kwartał 1 055 000,00
Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki