F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza z nich prezentuje obraz z terenu przystani żeglarskiej w Dąbkch oraz jeziora Bukowo.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domy wczasowe
Mikołajek Nadmorski - Niewadził Grażyna
Dąbki

Mikołajek Nadmorski - Niewadził Grażyna
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Jednostki » GZUP
« Strona główna
Powrót »

GMINNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Sp. z o.o.
 
Krupy 72
76-150 Darłowo
tel .: 605-211-777
fax : 94 71 66 387

http://gzup.gminadarlowo.pl

e-mail: gzup@post.pl

 

Prezes: Włodzimierz Błaszczak
Główny Księgowy: Anna Sawa

 

Numery alarmowe w razi awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:

605 21 17 77

601 88 76 14

 

Gminny Zakład Użyteczności Publicznej jest spółką komunalną powołaną do zarządzania składnikami mienia gminnego oraz prowadzenia działalności związanej z zaspokojaniem zbiorowym potrzeb mieszkańców, należących do zadań własnych Gminy Darłowo.
Zakres działania:

 1. Przedmiotem działania Zakładu jest realizacja zadań własnych Gminy Darłowo określonych w obowiązujących przepisach prawa w zakresie:
 2. produkcji i dostawy wody na zaopatrzenie ludności i innych odbiorców
 3. odbioru i oczyszczaniu ścieków, odbioru nieczystości stałych
 4. obsługi procesów inwestycyjnych i wykonawstwa inwestycyjnego na rzecz gminy
 5. utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni na terenach gminnych
 6. utrzymania mienia gminnego stanie nie pogorszonym poprzez wykonanie niezbędnych napraw, konserwacji, remontów
 7. załatwiania bieżących spraw związanych z eksploatacją przekazanego przez gminę mienia
 8. świadczenia usług dla osób fizycznych prawnych w zakresie zaspokajania potrzeb wynikających z działalności o charakterze użyteczności publicznej
 9. organizowania i prowadzenia robót publicznych i prac interwencyjnych
 10. dowożenia dzieci do szkół, oraz świadczenia usług przewozowych
 11. prowadzenia działalności służącej upowszechnianiu kultury, kultury fizycznej rekreacji i turystyki przy współudziale organizacji działających w tym zakresie
 12. organizacji i prowadzenia imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych o randze gminnej i ponadgminnej przy współdziałaniu instytucji kultury, kultury fizycznej, turystyki oraz ze społecznym ruchem kulturalnym i sportowym
 13. udostępniania bazy według zapotrzebowania społecznego dla klubów, stowarzyszeń, związków i osób indywidualnych
 14. eksploatacji, konserwacji i rozbudowy bazy kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Gminy Darłowo
Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki