F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domki letniskowe
Hawana
Dąbki

Hawana
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Nieruchomości » Ogłoszenia o sprzedaży
« Strona główna
Powrót »
2019-05-15 08:17:28 - Sylwia Pieper
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Darłowo, przeznaczonych do sprzedaży - Krupy

Zgodnie z art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz.2204, z późn. zm.)

 

 Lp 

Oznaczenie Nieruchomości,

powierzchnia, KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

1

KRUPY

działka nr 504/1

o pow. 0,1401 ha

KW KO1K/00012571/4

Nieruchomości gruntowe niezabudowane

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania ustalony został zgodnie z zapisem w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo jako MU-1 tereny zabudowy mieszkaniowej, usług nieuciążliwych oraz produkcji rolnej o maksymalnym w.i.z 0.75 .

Ponadto działka znajduje się w strefie WII częściowej ochrony archeologiczno- konserwatorskiej

Cena nieruchomości

50.000,00 zł

2

KRUPY

działka nr 504/2

o pow. 0,1401 ha

KW KO1K/00012571/4

Cena nieruchomości

50.000,00 zł

3

KRUPY

działka nr 504/5

o pow. 0,1374 ha

KW KO1K/00012571/4

Cena nieruchomości

47.000,00 zł

4

KRUPY

działka nr 504/6

o pow. 0,1374 ha

KW KO1K/00012571/4

Cena nieruchomości

47.000,00 zł

 

Sprzedaż nieruchomości na własność odbywa się w trybie publicznego ustnego przetargu nieograniczonego.

Zapłata za nabytą nieruchomość nastąpi gotówką przed podpisaniem umowy notarialnej.

Informacje na temat w/w nieruchomości – pokój nr 41 lub pod nr tel. 94-344-63-43.

 

UWAGA: Na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm. / zgłaszać się powinny osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w ich nabyciu. Wnioski należy składać do dnia 28.06.2019 r.

 

Sporządziła: Sylwia Pieper

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki