F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Ośrodki wczasowe
Neptun
Wicie

Neptun
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Nieruchomości » Ogłoszenia o sprzedaży
« Strona główna
Powrót »
2019-03-14 08:19:00 - Sylwia Pieper
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Darłowo przeznaczonych do użyczenia - Dąbki, Bukowo Morskie

zgodnie z art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)

 

 Lp 

Oznaczenie Nieruchomości,

powierzchnia, KW

 Opis nieruchomości 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena

 nieruchomości 

Forma ddania

 nieruchomości 

1

DĄBKI

działka nr 94 o pow. 0,5153 ha

KW KO1K/00084739/5

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynek sportowo-rekreacyjny

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania ustalony został zgodnie z zapisem w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo jako UT 5 - tereny zabudowy usługowej turystyki (ośrodków wypoczynkowych, sanatorii, pensjonatów). Działka położona jest w granicy strefy ochronnej obiektów lotniskowych II, Koszalińskim Pasie Nadmorskim, w granicy strefy uzdrowiskowej „A” Uzdrowiska Dąbki.

 

nieodpłatnie

Umowa użyczenia do 31.12.2023 r.

2

Bukowo Morskie

działka nr 78/7 o pow. 0,2180 ha

KW KO1K/00114228/0

Nieruchomość gruntowa

3

Bukowo Morskie

działka nr 78/3 o pow. 2,8075 ha

KW KO1K/00114832/7

Nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania ustalony został zgodnie z zapisem w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo jako ZP 2 - tereny zieleni urządzonej i jako ZN 1 - tereny zieleni naturalnej. Działka położona jest w granicy strefy ochronnej obiektów lotniskowych II, Koszalińskim Pasie Nadmorskim, w granicy strefy uzdrowiskowej „A” Uzdrowiska Dąbki.

4

Bukowo Morskie

działka nr 40 o pow. 0,18 ha

KW KO1K/00114066/6

Nieruchomość gruntowa zabudowana – wiata drewniana

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania ustalony został zgodnie z zapisem w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo jako ZP - zieleń parkowa. Działka położona jest w granicy strefy uzdrowiskowej „C” Uzdrowiska Dąbki, w obszarze rewitalizacji.

 

Informacje na temat w/w nieruchomości – pokój nr 41 lub pod nr tel. 94-344-63-43.

Sporządziła: Sylwia Pieper

Inspektor Mienia Komunalnego

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki