F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domki letniskowe
Pensjonat pod strzechą
Cisowo

Pensjonat pod strzechą
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Nieruchomości » Planowana sprzedaż
« Strona główna
Powrót »
2021-03-17 07:57:44 - Sylwia Pieper
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Darłowo przeznaczonych do sprzedaży - Dobiesław, Gleźnowo, Wicie, Wiekowice

Zgodnie z art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2020 r. poz.1990, z późn. zm. /

 

Lp

Oznaczenie nieruchomości,

powierzchnia, KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości /brutto/

1

DOBIESŁAW

działka nr 263/5

o pow. 0,1641 ha

KW KO1K/00122894/8

Nieruchomości gruntowe niezabudowana. Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania ustalony został zgodnie z zapisem w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo jako MU-1 tereny zabudowy mieszkaniowej, usług nieuciążliwych oraz produkcji rolnej o maksymalnym w.i.z 0.75

Cena nieruchomości

40.000,00 zł

2

DOBIESŁAW

działka nr 263/6

o pow. 0,1641 ha

KW KO1K/00122894/8

Cena nieruchomości

40.000,00 zł

3

GLEŹNOWO

działka nr 222/3

o pow. 0,2973 ha

KW KO1K/00058291/1

Nieruchomości gruntowe niezabudowane. Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Działka porośnięte pojedyńczymi drzewami.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania ustalony został zgodnie z zapisem w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo jako MU-1 tereny zabudowy mieszkaniowej, usług nieuciążliwych oraz produkcji rolnej o maksymalnym w.i.z 0.75 oraz częściowo jako KL drogi publiczne klasy drogi lokalnej.

Cena nieruchomości

50.000,00 zł

4

GLEŹNOWO

działka nr 222/11

o pow. 0,2260 ha

KW KO1K/00058291/1

Cena nieruchomości

42.000,00 zł

5

GLEŹNOWO

działka nr 222/10

o pow. 0,2230 ha

KW KO1K/00058291/1

Nieruchomości gruntowe niezabudowane. Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Działka porośnięte drzewami.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania ustalony został zgodnie z zapisem w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo jako MU-1 tereny zabudowy mieszkaniowej, usług nieuciążliwych oraz produkcji rolnej o maksymalnym w.i.z 0.75 oraz częściowo jako KL drogi publiczne klasy drogi lokalnej.

Cena nieruchomości

42.000,00 zł

6

WICIE

działka nr 446/4

o pow. 0,3337 ha

KW KO1K/00085954/5

Nieruchomości gruntowe niezabudowane. Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania ustalony został zgodnie z zapisem w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo jako MU-1 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług nieuciążliwych na działkach nie mniejszych niż 2500m2. Działka położona jest w Koszalińskim Pasie Nadmorskim, na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi.

Cena nieruchomości

460.000,00 zł

7

WICIE

działka nr 446/5

o pow. 0,2774 ha

KW KO1K/00085954/5

Cena nieruchomości

400.000,00 zł

8

WIEKOWICE

działka nr 485/23

o pow. 0,0035 ha

KW KO1K/00036016/0

Nieruchomości gruntowe niezabudowane. Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania ustalony został zgodnie z zapisem w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo jako MU-1 tereny zabudowy mieszkaniowej, usług nieuciążliwych oraz produkcji rolnej o maksymalnym w.i.z 0.75.

Cena nieruchomości

1.200,00 zł

 

UWAGA: Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm. / osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości wyznacza się co najmniej 6 tygodniowy termin do ich złożenia, który przypada od dnia 17.03.2021 r. do dnia 28.04.2021 r. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Darłowo na okres 21 dni, tj. od dnia 17.03.2021 r.do dnia 07.04.2021 r. Szczegółowe informację o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Darłowo, tel.(94)3446350.

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
pon. 7:30 - 15:30, wto.-pią. 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Deklaracja dostępności
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki