F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domy wczasowe
Dom wczasowy FARMA
Dąbki

Dom wczasowy FARMA
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Nieruchomości » Planowana sprzedaż
« Strona główna
Powrót »
2020-11-13 14:24:57 - Sylwia Pieper
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Darłowo, przeznaczonej do sprzedaży - Darłowo

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY DARŁOWO

PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

zgodnie z art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2020 r. poz.65, z późn. zm. /

 1. Oznaczenie nieruchomości, powierzchnia, księga wieczysta

  1. DARŁOWO działka nr 539, o pow. 0,0269 ha,
  2. DARŁOWO działka nr 538/7 o pow. 0,0723 ha,

  Księga Wieczysta dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych - numer księgi KO1K/00040169/8

 2. Cena nieruchomości /brutto/- 1.200.000,00 zł /słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych/

 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

  Dla nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą NR VIII/79/07 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 19 czerwca 2007 r. zgodnie z którym wyceniana nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem A41 ZP o przeznaczeniu terenu: teren publicznej zieleni urządzonej park miejski.

 4. Opis nieruchomości

  Nieruchomości gruntowe zabudowana. Budynek przedwojenny z nadbudowanym II piętrem około 1970 roku.

  Nieruchomość zabudowana jest budynkiem użytkowym o funkcji biurowej. Zabudowa wolnostojąca. Budynek 3- kondygnacyjny, całkowice podpiwniczony. Stropodach płaski, pełny. Strop o konstrukcji drewnianej. Budynek posiada własną kotłownię z ogrzewaniem gazowym. Ściany budynku tradycyjne murowane z cegły ceramicznej pełnej. Stolarka okienna PCV, okna skrzydłowe. Stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna drewniana.

  MEDIA: instalacja elektryczna, wodno- kanalizacyjna, c.o., telefoniczna oraz alarmowa.

  Kubatura budynku 2615,50 m3, powierzchnia całkowita: 734,80 m2, powierzchnia netto: 596,40 m2.

  Do budynku przynależy parking. Parking utwardzony kostką.

  Teren ogrodzony od stony parkingu.

  Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

UWAGA: Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm. / osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości wyznacza się co najmniej 6 tygodniowy termin do ich złożenia, który przypada od dnia 13.11.2020 r. do dnia 25.12.2020 r. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Darłowo na okres 21 dni, tj. od dnia 13.11.2020 r.do dnia 04.12.2020 r. Szczegółowe informację o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Darłowo, tel.(94)3446350.

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki