F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domy wczasowe
Dąbki Village
Dąbki

Dąbki Village
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Nieruchomości » Planowana sprzedaż
« Strona główna
Powrót »
2020-07-30 14:10:33 - Sylwia Pieper
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Darłowo, przeznaczonych do sprzedaży

Zgodnie z art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)

 Lp 

Oznaczenie Nieruchomości,

powierzchnia, KW

Opis

 nieruchomości 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena

 nieruchomości  

brutto)

Forma sprzedaży

1

DĄBKI

działka nr 88/50 o pow. 0,0113 ha

KW KO1K/00027127/5

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania ustalony został zgodnie z zapisem w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo jako UH 6- tereny zabudowy usługowej handlu i gastronomi. Działka występuje w strefie uzdrowiskowej "A" Uzdrowiska Dąbki, położona jest w Koszalińskim Pasie Nadmorskim.

Cena nieruchomości

31.580,00 zł

 

Sprzeaż w drodze bezprzetargowej. Zapłata za nabytą nieruchomość nastąpi gotówką przed podpisaniem umowy notarialnej.

2

DĄBKI

działka nr 138/8 o pow. 0,0021 ha

KW KO1K/00034937/8

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania ustalony został zgodnie z zapisem w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo jako MU-1 teren zabudowy mieszkaniowej, usług nieuciążliwych oraz produkcji rolnej o maksymalnym w.i.z. 0,75. Działka występuje w strefie uzdrowiskowej "B" Uzdrowiska Dąbki, polderze, w strefie obiektów ochronnych lotniskowych II.

Cena nieruchomości

4.344.50 zł

 

UWAGA: Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm. / osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości wyznacza się co najmniej 6 tygodniowy termin do ich złożenia, który przypada od dnia 29 lipca 2020 r. do dnia 9 września 2020 r. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Darłowo na okres 21 dni, tj. od dnia 29 lipca 2020 r.do dnia 19 sierpnia 2020 r. Szczegółowe informację o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Darłowo, tel.(94)3446343.

 

Sporządziła: Sylwia Pieper

Inspektor Mienia Komunalnego 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki