F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Agroturystyka
Kwatery
Drozdowo

Kwatery
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Centrum Kryzysowe
« Strona główna
Powrót »
2020-07-16 12:51:42 - Ilona Młyńska
Komunikat Wójta Gminy Darłowo w sprawie działań pomocowych dla podmiotów gospodarczych

Komunikat
Wójta Gminy Darłowo
z dnia 22.04.2020 r.

W związku z występującą sytuacją epidemiologiczną i wynikającymi z niej negatywnymi konsekwencjami dla podmiotów gospodarczych, proponuję działania w ramach pakietu pomocowego, który ma na celu przeciwdziałanie pogorszeniu płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

 

Przewidywane formy pomocy obejmują:

  1. odroczenie zobowiązań podatkowych maksymalnie do 30 września 2020 roku
  2. rozłożenia płatności zobowiązań podatkowych na raty,
  3. umorzenie odsetek z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań podatkowych do dnia złożenia wniosku o udzielenie ulgi oraz nienaliczanie  opłaty prolongacyjnej.

 

Bezkosztowe odroczenie zobowiązań finansowych ma na celu pomoc przedsiębiorcom w bieżącym okresie. Decyzja co do ewentualnych kolejnych działań zostanie podjęta w późniejszym terminie.

 

W celu skorzystania z proponowanych form pomocy należy złożyć stosowny wniosek o udzielenie ulgi ze względu na ograniczenia prowadzenia działalności z powodu rozszerzenia się COVID-19 i wynikające z tego pogorszenie płynności finansowej. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację firmy. Poniżej zamieszczone są do pobrania formularz wniosku oraz wymagane oświadczenia i dokumenty.

 

Plan pomocy obejmuje również wnioski złożone przed publikacją komunikatu.

 

Udzielenie ulgi w spłacie należności na wniosek dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą nastąpi z poszanowaniem regulacji dotyczących pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis).

 

Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną na adres poczta@ugdarlowo.pl oraz przekazanie oryginału wniosku wraz z dokumentami za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo. Istnieje również możliwość dostarczenia dokumentów do skrzynki korespondencyjnej umieszczonej przed Urzędem Gminy lub na elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP.

 

Jednocześnie informuję, że na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 568) opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntów  oraz  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności należną za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

 

WÓJT GMINY DARŁOWO
Radosław Głażewski

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności podatkowych.
  2. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.
  3. Oświadczenie o negatywnych skutkach w wyniku wprowadzenia stanu epidemiologicznego.
  4. Oświadczenie o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu pomocy publicznej, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
  5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki