F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Ośrodki wczasowe
Czarski
Wicie

Czarski
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Świetlice
« Strona główna
Powrót »
2021-11-24 13:21:12 - Żyj z energią
Konkurs dla świetlic inicjatywy "Żyj z energią" - List do św. Mikołaja

Regulamin konkursu kreatywnego pt. „List do Świętego Mikołaja”

 

1. Organizatorem konkursu kreatywnego pt. „List do Świętego Mikołaja” jest firma Wind Service Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa, prowadząca projekt „Żyj z energią".

2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Konkurs skierowany jest do świetlic wiejskich z terenu Gminy Darłowo, których organem zarządzającym jest Gmina Darłowo.

4. Przyjmowanie prac do konkursu trwa do dnia 10 grudnia 2021 do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Darłowie, p. nr 22. Wyłonienie zwycięzców konkursu nastąpi w terminie wskazanym przez Organizatora nie później jednak niż do 24 grudnia 2021 r.

5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu.

7. Konkurs polega na dostarczeniu jednej pracy do siedziby Urzędu Gminy. Technika zrobionej pracy jest dowolna, oceniane będą: kreatywność, oryginalność, estetyka wykonania, treść i niepowtarzalność pracy konkursowej.

8. Każda ze świetlic może dokonać jednego zgłoszenia. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: tytuł konkursu „List do Świętego Mikołaja” oraz dane świetlicy: imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy, e-mail oraz liczbę dzieci biorących bezpośredni udział w przygotowaniu pracy konkursowej.

9. Specjalnie powołana przez Organizatora Kapituła Konkursowa dokona wyboru trzech świetlic, które zostaną nagrodzone. Organizator zastrzega możliwość przyznania wyróżnień.

10. Spośród zgłoszonych świetlic zostanie wyłonionych przez Organizatora 3 laureatów nagrody rzeczowej. Rodzaj nagrody rzeczowej dla świetlicy zostanie zakupiony po uzgodnieniu z Gminą Darłowo, która prowadzi powyższe placówki. Organizator przewiduje również upominki dla dzieci, które będą zaangażowane w przygotowanie pracy konkursowej.

11. Zwycięzcy nagród zostaną powiadomieni w terminie 3 dni roboczych od dnia ich wyłonienia wiadomością wysłaną na adres e-mail, który został podany w trakcie rejestracji zgłoszenia.

12. Nagrody w konkursie zostaną wydane organowi zarządzającemu świetlicami wiejskimi, jakim jest Gmina Darłowo w terminie do 15 stycznia 2022 roku.

13. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce.

14. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora, a także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
pon. 7:30 - 15:30, wto.-pią. 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Deklaracja dostępności
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE i krajowe
Jednostki