F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Kwatery prywatne
Helena Bosek
Dąbki

Helena Bosek
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Świetlice
« Strona główna
Powrót »
2021-11-02 10:28:08 - Kuźnia Pomysłów
Pęciszewko, Porzecze - Regulamin konkursu ekologiczno-kreatywnego w ramach realizacji projektu „Nakrętkomaniacy – pomagamy z serca!” pt. „Zabawka z surowców wtórnych”

 

Regulamin konkursu ekologiczno-kreatywnego w ramach realizacji projektu „Nakrętkomaniacy – pomagamy z serca!” pt. „Zabawka z surowców wtórnych”

 1. Organizatorem konkursu kreatywnego jest grupa nieformalna wraz ze Stowarzyszeniem Kuźnia Pomysłów, realizująca projekt pn. „Nakrętkomaniacy – pomagamy z serca!” współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO” na lata 2021-2030.

 2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z msc. Pęciszewko, Porzecze w gm. Darłowo od 4 lat do pełnoletności, obszarów zdegradowanych i podlegających rewitalizacji.

 4. Konkurs o tematyce ekologicznej pt. „Zabawka z surowców wtórnych” realizuje poniższe cele:

1) podniesienie świadomości ekologicznej dzieci;

2) promowanie zachowań mających na celu ochronę przyrody i kształtowanie poczucia odpowiedzialności za nią;

3) zwrócenie uwagi dzieci na potrzebę segregacji odpadów i możliwość ich powtórnego wykorzystania – recykling;

4) podkreślenie przetwarzalności wielu przedmiotów użytkowych/odpadów w innowacyjny sposób;

5) pobudzanie inwencji twórczej dzieci poprzez wykonanie ciekawych prac z różnych odpadów;

6) rozwijanie pozytywnych uczuć wobec świata przyrody.

 1. Przyjmowanie prac konkursowych trwa od dnia 02 listopada 2021 do 17 listopada 2021r. do godziny 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Darłowie ul. Dąbrowskiego 4, p. nr 22.

 2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

 3. Konkurs polega na dostarczeniu jednej pracy ekologiczno-kreatywnej „Zabawka z surowców wtórnych”. Praca konkursowa polega na wykonaniu przez uczestnika zabawki z surowców wtórnych m.in. plastikowych opakowań, folii, makulatury, puszek, kapsli, kartonów, skrawków materiałów i in. Zabawka może być zrobiona dowolnie wybraną techniką plastyczną i artystyczną, z wykorzystaniem wyłącznie surowców wtórnych, które muszą być ze sobą trwale złączone, aby nie uległy oderwaniu podczas transportu i przemieszczania. Rodzaj zabawki jest dowolny, jednak jej wymiary przestrzenne nie mogą przekroczyć wielkości 80 cm x 80 cm x 80 cm. Zabawka musi być stabilna np. umocowana na podstawie, z możliwością wyeksponowania jej w siedzibie Urzędu Gminy Darłowo, czytelnie podpisana imieniem i nazwiskiem oraz wiekiem uczestnika wraz z czytelnie wypełnionym przez opiekuna prawnego dziecka formularzem zgłoszenia.

 

 1. Każdy uczestnik może dokonać zgłoszenia jednej pracy – praca nie może być zbiorcza. Do pracy konkursowej przestrzennej uczestnik dostarcza również Kartę Zgłoszeniową (na wzorze udostępnionym przez Organizatora). Przy ocenie komisja będzie brała pod uwagę:

- zgodność pracy z założeniami konkursu;

- różnorodność wykorzystania surowców wtórnych;

- kreatywność, pomysłowość i staranność wykonania;

- możliwość zaprezentowania pracy w siedzibie Urzędu Gminy w Darłowie;

- wrażenia estetyczne i oryginalność pracy (pomysłowość, kreatywność). Prace zostaną uczestnikom konkursu zwrócone po 31.12.2021 r.

 1. Wyłonienie zwycięzców w konkursie odbędzie się 20 listopada 2021 r. poprzez ogłoszenie wyników na fanpage Stowarzyszenia Kuźnia Pomysłów oraz poprzez wywieszenie wyników świetlicy wiejskiej w Porzeczu. Z laureatami zostanie nawiązany kontakt telefoniczny w celu poinformowania o sposobie, miejscu i czasie odbioru nagród.

 2. Nagrodami w konkursie będą nagrody rzeczowe oraz dyplomy i nie podlegają one wymianie na równowartość w gotówce. Laureaci miejsca I, II, III – zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi o wartości minimalnej 100,00 zł. Na pozostałych uczestników będą czekać upominki rzeczowe i dyplomy za udział w konkursie. Zostaną nagrody wydane laureatom oraz uczestnikom do końca listopada 2021 r.

 3. Galeria nagrodzonych prac zostanie opublikowana na stronie internetowej www.gminadarlowo.pl oraz na profilu Facebook „Stowarzyszenie Kuźnia Pomysłów”

 4. Nagrody, dyplomy w konkursie zostaną przekazane laureatom w terminie najpóźniej do 30 listopada 2021.

 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.gminadarlowo.pl, a także dostępny na fanpage Facebook Stowarzyszenia Kuźnia Pomysłów.

 6. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kuźnia Pomysłów

 

pobierz kartę zgłoszenia

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
pon. 7:30 - 15:30, wto.-pią. 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Deklaracja dostępności
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE i krajowe
Jednostki