F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Kwatery prywatne
Albatros
Dąbki

Albatros
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Świetlice
« Strona główna
Powrót »
2020-06-20 00:00:00 - Justyna Pacuła-Woźniak
Konkurs Inicjatywy Żyj z Energią dla świetlic wiejskich z okazji Dnia Wiatru

Regulamin konkursu kreatywnego pt. „Latawce, dmuchawce, wiatr”

 

1. Organizatorem konkursu kreatywnego pt. „Latawce, dmuchawce, wiatr” jest firma Wind Service Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa, prowadząca projekt „Żyj z energią" („Organizator”).

2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Konkurs skierowany jest do świetlic wiejskich z terenu Gminy Darłowo, których organem zarządzającym jest Gmina Darłowo.

4. Przesłanieprac konkursowych trwa do dnia 31 lipca 2020 roku. Prace należy przesłać na adres: Urząd Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4,76-150 Darłowo. Wyłonienie zwycięzców konkursu nastąpi w terminie wskazanym przez Organizatora nie później jednak niż do 15 sierpnia2020 r.

5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu.

7. Konkurs polega na wykonaniu pracy, t.j. latawca.

8. Każda ze świetlic może dokonać jednego zgłoszenia, t.j. przesłać latawiec.

- zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: tytuł konkursu „Latawce, dmuchawce, wiatr” oraz dane świetlicy: imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy, e-mail orazliczbę dzieci biorących bezpośredni udział w przygotowaniu pracy konkursowej.

- Latawiec nie powinien przekraczać rozmiaru 1,5 m wysokości, forma i materiał wykonania dowolny

- Kryteria oceny: pomysłowość, wkład pracy, estetyka wykonania, sprawdzimy również, czy unosi się na wietrze

9. Specjalnie powołana przez Organizatora Kapituła Konkursowa dokona wyboru jednej świetlicy, która otrzyma nagrodę główną oraz dwóch świetlic, które otrzymają wyróżnienia. Nagrodami będą nagrody rzeczowe.

11. Zwycięzcy nagród zostaną powiadomieni w terminie 3 dni roboczych od dnia ich wyłonienia wiadomością wysłaną na adres e-mail, który został podany w trakcie rejestracji zgłoszenia.

12. Wręczenie nagród przez Organizatora odbędzie się w terminie nie później niż do dnia 31 sierpnia 2020 r.

13. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce.

14. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora, a także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

 

 

 

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki