F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Agroturystyka
Agroturystyka Anna Dąbrowska
Bukowo Morskie

Agroturystyka Anna Dąbrowska
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Świetlice
« Strona główna
Powrót »
2019-11-05 14:11:48 - Justyna Pacuła-Woźniak
Konkurs inicjatywy Żyj z Energią skierowany do świetlic wiejskich i placówki wsparcia dziennego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu kreatywnego pt.„Dzień Postaci z Bajek”

 

1. Organizatorem konkursu kreatywnego pt. „Dzień Postaci z Bajek”jest firma Wind Service Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa, prowadząca projekt „Żyj z energią" („Organizator”).

2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Konkurs skierowany jest do świetlic wiejskich oraz placówek wsparcia dziennego z terenu Gminy Darłowo.

4. Przygotowanieprac konkursowychodbędzie się w II etapach:

 • Etap I - trwa do dnia 30 listopada 2019 roku i polega na zaprojektowaniu i wykonaniu „Maskotki Żyj z energią”.
 • Technika wykonania Maskotki powinna być dobrana w taki sposób, aby można było ją powielać i produkować Maskotkę na większą skalę na potrzeby Inicjatywy Żyj z energią.
 • Prace należy złożyć w Urzędzie Gminy Darłowo – osoba odpowiedzialna za zebranie prac: Pani Justyna Pacuła – Woźniak.
 • Wyłonienie zwycięzców I etapu konkursu i wręczenie nagród nastąpi w terminie wskazanym przez Organizatora nie później jednak niż do dnia10 grudnia 2019
 • Etap II – trwa do dnia 15 stycznia 2019 i polega na przygotowaniu przez świetlicę biorącą udział w konkursie scenariusza oraz inscenizacji „Bajki ekologicznej”.
 • Scenariusz Bajki należy złożyć w Urzędzie Gminy Darłowo, osoba odpowiedzialna za zebranie prac: Pani Justyna Pacuła – Woźniak. 
 • Scenariusz powinien nawiązywać m.in. do ekologii, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, prawidłowych postaw promujących zdrowy tryb życia, itp.
 • Scenariusz opracowują Opiekunowie prowadzący świetlice biorące udział
  w konkursie, z pomocą i pomysłami dzieci
 • Scenariusz Bajki powinien przewidzieć jej inscenizację, która nie będzie trwać dłużej niż 15 minut
 • Inscenizacja i przegląd Bajek przed Kapitułą Konkursową odbędzie się
  w terminie wskazanym przez Organizatora, nie później jednak niż 10 lutego 2019. Wyłonienie zwycięzców II etapu i wręczenie nagród nastąpi w dniu przeglądu Bajek.

5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu.

7. Każda ze świetlic może dokonać jednego zgłoszenia w I etapie i jednego zgłoszenia w II etapie.

8. Zgłoszenie do konkursu w I etapie powinno zawierać: tytuł konkursu „Dzień Postaci z Bajek” oraz dane świetlicy: imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy, e-mail orazliczbę dzieci biorących bezpośredni udział w przygotowaniu pracy konkursowej.

9. Specjalnie powołana przez Organizatora Kapituła Konkursowa, zarówno w I i II etapie Konkursu, dokona wyboru jednej świetlicy, która otrzyma nagrodę główną oraz dwóch świetlic, które otrzymają wyróżnienia. Nagrodami będą nagrody rzeczowe.

10. Zajęcie miejsca nagrodzonego w I etapie nie wyklucza zajęcia miejsca nagrodzonego w II etapie Konkursu.

11. Zwycięzcy nagród zostaną powiadomieni w terminie 3 dni roboczych od dnia ich wyłonienia wiadomością wysłaną na adres e-mail, który został podany w trakcie rejestracji zgłoszenia.

12. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na Facebook „Żyj z energią”

13.Wręczenie nagród przez Organizatora odbędzie się w terminie wskazanym przez Organizatora, jednak nie później niż w ciągu 2 tygodni od dnia ogłoszenia wyników.

14. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce.

15. Regulamin Konkursu jest dostępny na Facebook „Żyj z energią”, a także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki