F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Kwatery prywatne
Villa Blanka - Monika i Bartosz Olczykowscy
Dąbki

Villa Blanka - Monika i Bartosz Olczykowscy
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Świetlice
« Strona główna
Powrót »
2019-05-15 21:12:10 - Justyna Pacuła-Woźniak
Konkurs Żyj z energią i Wind Service dla świetlic wiejskich z okazji Światowego Dnia Wiatru

 

Regulamin konkursu kreatywnego organizowanego z okazji Światowego Dnia Wiatru Tytuł konkursu - „Dzwonek wietrzny”

 

 

1. Organizatorem konkursu kreatywnego pt. „Dzwonek wietrzny” jest firma Wind Service Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa, prowadząca projekt „Żyj z energią".

2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Konkurs skierowany jest do świetlic wiejskich z terenu Gminy Darłowo, których organem zarządzającym jest Gmina Darłowo.

4. Przyjmowanie prac do konkursu trwa od dnia 20 maja 2019 r. do dnia 30 maja 2019 r. roku w siedzibie Urzędu Gminy w Darłowie, p. nr 22. Wyłonienie zwycięzców konkursu nastąpi w terminie wskazanym przez Organizatora nie później jednak niż do 15 czerwca 2019 r.

5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu.

7. Konkurs polega na dostarczeniu jednej pracy do siedziby Urzędu Gminy. Technika zrobionej pracy jest dowolna, jednakże praca nie powinna być zbyt ciężka i wielka gabarytowo, gdyż powinna utrzymać się np. zawieszona pod sufitem, na werandzie lub balkonie, aby spełniać swoją rolę, t.j. „Dzwonka wietrznego”.

8. Każda ze świetlic może dokonać jednego zgłoszenia. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: tytuł konkursu „Dzwonek wietrzny” oraz dane świetlicy: imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy, e-mail oraz liczbę dzieci biorących bezpośredni udział w przygotowaniu pracy konkursowej.

9. Specjalnie powołana przez Organizatora Kapituła Konkursowa dokona wyboru trzech świetlic, które zostaną nagrodzone.

10. Spośród zgłoszonych świetlic zostanie wyłonionych przez Organizatora 3 laureatów nagrody rzeczowej. Rodzaj nagrody rzeczowej dla świetlicy zostanie zakupiony po uzgodnieniu z Gminą Darłowo, która prowadzi powyższe placówki.

11. Zwycięzcy nagród zostaną powiadomieni w terminie 3 dni roboczych od dnia ich wyłonienia wiadomością wysłaną na adres e-mail, który został podany w trakcie rejestracji zgłoszenia.

12. Nagrody w konkursie zostaną wydane organowi zarządzającemu świetlicami wiejskimi, jakim jest Gmina Darłowo w terminie do 30 czerwca 2019 roku.

13. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce.

14. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora, a także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki