F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domy wczasowe
Zespół domków wakacyjnych
Dąbki

Zespół domków wakacyjnych
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Świetlice
« Strona główna
Powrót »
2018-04-11 08:28:18 - Eliza Zalewska-Kryściak, Barbara Nalepa
Konkurs plastyczny dla świetlic pt. "Ludzie morza"

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

pt. „Ludzie morza”

 

 

ORGANIZATOR:

 

Szkoła Podstawowa w Kopnicy,
adres: Kopnica 24, 76-150 Darłowo

Kontakt:  tel. 94-315-55-72;   e-mail: sekretariat@spkopnica.pl

 

CELE KONKURSU:

 

- zapoznanie się ze środowiskiem lokalnym, w oparciu o poszanowanie środowiska naturalnego i promocję Gminy Darłowo,

- zapoznanie z zawodami i pasjami ludzi związanymi z morzem,

- wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej,

- wyrabianie poczucia estetyki,

- inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki,

- popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik    plastycznych.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży, biorących udział w zajęciach organizowanych przez świetlice wiejskie na terenie Gminy Darłowo.

 

 1. Prace mogą być wykonane techniką dowolną w formacie A3.

 

 1. Kategorie wiekowe:

 

I kategoria – 4-7 lat

II kategoria – 8-13 lat

III kategoria – 14-18 lat

 

 1. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg poniższego wzoru:

 

Imię i nazwisko autora pracy

Wiek autora lub kategoria

Adres placówki  i telefon kontaktowy

Imię i nazwisko opiekuna

 

 1. Termin dostarczenia prac: do 16 maja 2018r.  na adres: Kopnica 24, 76-150 Darłowo.

 

 1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu.

 

 1. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

 

 1. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.

 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH

 

 1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.

 

 1. Jury pod uwagę weźmie:
 • umiejętność doboru tematu pracy,
 • jakość wykonania,
 • oryginalność, pomysłowość.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 

 1. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie Internetowej Szkoły Podstawowej
  w Kopnicy, www.zs4kopnica.pl

 

 1. Osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie w terminie do 22 maja 2018 r.

 

 1. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Szkole Podstawowej
  w Kopnicy, Kopnica 24, 76-150 Darłowo.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki