F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Kwatery prywatne
Helena Bosek
Dąbki

Helena Bosek
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości
« Strona główna
Powrót »
2019-01-02 13:24:12 - Rafał Kunysz
Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Bieżąca dostawa węgla dla potrzeb budynku Urzędu Gminy Darłowo, świetlic oraz szkół w ilości do 280 ton na rok 2019

ZP.271.336.2018

Darłowo,02.01.2019 r.     

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986  z późn. zm.) Zamawiający (Gmina Darłowo) informuje, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego pod nazwą:

„Bieżąca dostawa węgla dla potrzeb budynku Urzędu Gminy Darłowo, świetlic oraz szkół w ilości do 280 ton na rok 2019”

za najkorzystniejsze oferty na poszczególne części wybrano oferty firm:

Część 1 Dostawa węgla kamiennego, eko-groszku dla budynku Urzędu Gminy Darłowo oraz świetlic w 2019 r. - Przedsiębiorstwo Handlowe "AGROMOR" Ryszard Niemczura i Paweł Niemczura Spółka Jawna, ul. Koszalińska 46/11, 76-100 Sławno;

Część 2 Dostawa węgla kamiennego dla Szkoły Podstawowej w Starym Jarosławiu w 2019 r. - Przedsiębiorstwo Handlowe "AGROMOR" Ryszard Niemczura i Paweł Niemczura Spółka Jawna, ul. Koszalińska 46/11, 76-100 Sławno;

Część 3 Dostawa węgla kamiennego dla Szkoły Podstawowej im. Ratowników Morskich w Dąbkach w 2019 r. - Przedsiębiorstwo Handlowe "AGROMOR" Ryszard Niemczura i Paweł Niemczura Spółka Jawna, ul. Koszalińska 46/11, 76-100 Sławno;

Część 4 Dostawa eko-groszku dla Szkoły Podstawowej w Kopnicy w 2019 r. - Przedsiębiorstwo Handlowe "AGROMOR" Ryszard Niemczura i Paweł Niemczura Spółka Jawna, ul. Koszalińska 46/11, 76-100 Sławno.

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrane oferty na poszczególne części przedstawiają najlepszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów badanych przy ocenie ofert, w związku z czym otrzymały najwyższą ilość punktów tj. 100,00 na każdą część, spośród badanych ofert

 

Zbiorcze zestawienie ofert wraz z oceną i porównaniem złożonych ofert:

Część 1 Dostawa węgla kamiennego, eko-groszku dla budynku Urzędu Gminy Darłowo oraz świetlic w 2019 r.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Cena brutto  PLN

Termin dostawy jednorazowej (godz.)

Termin płatności (dni)

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium termin dostawy jednorazowej

Liczba punktów w kryterium termin płatności

Suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach

Kolejność wg przyznanej liczby punktów

1.

TRANSBUD P. Nowak, J. Magosiewicz Spółka Jawna, ul. Gdańska 78A, 84-240 Reda

110 331,00   

12

30

56,29

20,00

20,00

96,29

3

2.

Przedsiębiorstwo Handlowe "AGROMOR" Ryszard Niemczura i Paweł Niemczura Spółka Jawna, ul. Koszalińska 46/11, 76-100 Sławno

 103 500,81   

12

30

60,00

20,00

20,00

100,00

1

3.

Skład Opału "ROMAT" Roman Gula, ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 88, 84-200 Wejherowo

104 796,00   

12

30

59,26

20,00

20,00

99,26

2

Część 2 Dostawa węgla kamiennego dla Szkoły Podstawowej w Starym Jarosławiu w 2019 r.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  PLN

Termin dostawy jednorazowej (godz.)

Termin płatności (dni)

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium termin dostawy jednorazowej

Liczba punktów w kryterium termin płatności

Suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach

Kolejność wg przyznanej liczby punktów

1.

TRANSBUD P. Nowak, J. Magosiewicz Spółka Jawna, ul. Gdańska 78A, 84-240 Reda

58 056,00   

12

30

54,57

20,00

20,00

94,57

3

2.

Przedsiębiorstwo Handlowe "AGROMOR" Ryszard Niemczura i Paweł Niemczura Spółka Jawna, ul. Koszalińska 46/11, 76-100 Sławno

52 800,46   

12

30

60,00

20,00

20,00

100,00

1

3.

Skład Opału "ROMAT" Roman Gula, ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 88, 84-200 Wejherowo

54 021,60   

12

30

58,64

20,00

20,00

98,64

2

Część 3 Dostawa węgla kamiennego dla Szkoły Podstawowej im. Ratowników Morskich w Dąbkach w 2019 r.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  PLN

Termin dostawy jednorazowej (godz.)

Termin płatności (dni)

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium termin dostawy jednorazowej

Liczba punktów w kryterium termin płatności

Suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach

Kolejność wg przyznanej liczby punktów

1.

TRANSBUD P. Nowak, J. Magosiewicz Spółka Jawna, ul. Gdańska 78A, 84-240 Reda

25 399,50   

12

30

55,39

20,00

20,00

95,39

2

2.

Przedsiębiorstwo Handlowe "AGROMOR" Ryszard Niemczura i Paweł Niemczura Spółka Jawna, ul. Koszalińska 46/11, 76-100 Sławno

23 450,08   

12

30

60,00

20,00

20,00

100,00

1

3.

Skład Opału "ROMAT" Roman Gula, ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 88, 84-200 Wejherowo

25 786,95   

12

30

54,56

20,00

20,00

94,56

3

Część 4 Dostawa eko-groszku dla Szkoły Podstawowej w Kopnicy w 2019 r.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  PLN

Termin dostawy jednorazowej (godz.)

Termin płatności (dni)

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium termin dostawy jednorazowej

Liczba punktów w kryterium termin płatności

Suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach

Kolejność wg przyznanej liczby punktów

1

TRANSBUD P. Nowak, J. Magosiewicz Spółka Jawna, ul. Gdańska 78A, 84-240 Reda

10 701,00   

12

30

58,87

20,00

20,00

98,87

3

2

Przedsiębiorstwo Handlowe "AGROMOR" Ryszard Niemczura i Paweł Niemczura Spółka Jawna, ul. Koszalińska 46/11, 76-100 Sławno

10 500,08   

12

30

60,00

20,00

20,00

100,00

1

3

Skład Opału "ROMAT" Roman Gula, ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 88, 84-200 Wejherowo

10 682,55   

12

30

58,98

20,00

20,00

98,98

2

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – 0.

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia - 0

Umowa będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głażewski

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki