F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Ośrodki wczasowe
Rafmil - Bernard Karwacki
Wicie

Rafmil - Bernard Karwacki
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Aktualności
« Strona główna
Powrót »
2021-10-07 08:03:54 - Radosław Głażewski
Koalicja Nadmorska ma sens. Wspólny głos wójtów, burmistrzów i prezydentów

W Darłowie spotkali się  wójtowie, burmistrzowie i prezydenci 10 nadmorskich gmin, którzy chcą mówić wspólnym głosem w sprawach najważniejszych dla ich samorządów. Nieformalne porozumienie nazwali Koalicją Nadmorską. Nie trzeba się do niej zapisywać, bo jest otwarta na wszystkich wójtów z pasa nadmorskiego.
- To nie jest żadne nowe stowarzyszenie, ale forum dyskusyjne włodarzy nadmorskich miejscowości – mówi Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa i pomysłodawca stworzenia Koalicji Nadmorskiej.
Ściślejsza współpraca wójtów, burmistrzów i prezydentów z pasa nadmorskiego rozpoczęła się wiosną ubiegłego roku, gdy wspólnie rozmawiali z rządem na temat organizacji sezonu letniego w dobie pandemii. Podpisywali się pod wspólnymi apelami do rządu i brali udział w wideokonferencjach. Wtedy też pojawił się pomysł, by używać nazwy Koalicja Nadmorska.
- Teraz po raz pierwszy spotkaliśmy się na roboczym spotkaniu w Darłowie, by podsumować wspólne działania i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy taka współpraca ma sens. Odpowiedź była jednomyślna. Tak – mówi Arkadiusz Klimowicz, który zaproszenie wysłał do wszystkich włodarzy gmin leżących nad Bałtykiem od Świnoujścia po Krynicę Morską.
Do Darłowa przyjechali: Anna Mieczkowska - prezydent Kołobrzegu, Olga Roszak-Pezała - burmistrz Mielna, Bernadeta Borkowska - wójt gminy Ustronie Morskie, Jacek Karnowski - prezydent Sopotu, Grzegorz Jóźwiak - burmistrz Dziwnowa, Jacek Maniszewski - burmistrz Ustki, Radosław Głażewski - wójt gminy Darłowo, Mariusz Jaroniewski – wójt gminy Będzino oraz reprezentujący gminę Ustka Aleksander Duszny. Spotkanie poprowadził burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz. Podkreślał, że zainteresowanie działaniami Koalicji Nadmorskiej jest dużo większe, ale nie wszyscy zaproszeni mogli dotrzeć do Darłowa.
Wiodącymi tematami rozmów były kwestie zagrożonych wpływów budżetowych gmin nadmorskich w dobie pandemii oraz trudności ze skutecznym ściąganiem opłaty miejscowej i uzdrowiskowej. Wprowadzenie do dyskusji o sezonie wakacyjnym zaprezentował na przykładzie gminy Darłowo wójt Radosław Głażewski. Założenia proponowanych zmian w ustawie o obszarach morskich przedstawił z kolei ich autor senator Stanisław Gawłowski. Celem nowelizacji jest zapewnienie gminom nadmorskim szerszego wpływu na sposób gospodarowania  pasem technicznym, w obrębie którego znajdują się plaże.
Spotkanie zorganizowane w Terminalu Turystycznym w Darłowie zakończyło się podpisaniem deklaracji Koalicji Nadmorskiej, która otwarta jest na wszystkich włodarzy ponad 30 gmin leżących bezpośrednio nad Bałtykiem.
Partnerami i sponsorami spotkania byli: hotel Amber Port i restauracja Lido  należąca do POC Partners.
 
Ramka:
Koalicja Nadmorska. Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów
Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci nadmorskich miast i gmin tworzą koalicję, by wspólnie działać na rzecz samorządów położonych w pasie polskiego wybrzeża.
1.            Koalicja ma służyć wzmocnieniu głosu nadmorskich samorządów w kontaktach z administracją rządową, samorządową i innymi organizacjami działającymi w sferze publicznej.
2.            Celem Koalicji jest wspólne identyfikowanie i rozwiązywanie problemów nadmorskich miejscowości i zajmowanie wspólnego stanowiska przez  wójtów, burmistrzów i prezydentów w sprawach uznanych przez nich za kluczowe dla samorządów nadmorskich.
3.            Spotkania Koalicji Nadmorskiej odbywają się w formie konferencji przynajmniej raz w roku, częściej mogą odbywać się w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu nowoczesnych form komunikacji zdalnej.
4.            Uczestnicy nie płacą żadnych składek członkowskich.
5.            Forum tworzą personalnie wyłącznie wójtowie, burmistrzowie, prezydenci poszczególnych miast i gmin nadmorskich, którzy osobiście uczestniczą w spotkaniach. W wyjątkowych sytuacjach udział w spotkaniach bierze zastępca wójta lub inna wyznaczona przez wójta osoba.
6.            Koalicja nie jest stowarzyszeniem ani podmiotem posiadającym osobowość prawną. To działające na zasadach ustnego porozumienia forum dyskusyjne, do którego nie trzeba się zapisywać.
7.            Tymczasowy sekretariat ułatwiający wymianę korespondencji i wspierający organizację spotkań mieści się w Mieście Darłowo.

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
pon. 7:30 - 15:30, wto.-pią. 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Deklaracja dostępności
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE i krajowe
Jednostki